knowledge broker regionale uitrol 2016

advertisement
Knowledge broker netwerk CVA
vanaf 2016 regionale netwerken
Mia Willems, projectleider regionale uitrol
7 oktober 2015
Inhoud
• Wat is het knowledge broker netwerk CVA?
• Hoe werkt het knowledge broker netwerk CVA?
• Wat is de meerwaarde van het knowledge broker netwerk
CVA?
• Blik op de toekomst: vanaf 2016 regionale uitrol
• Wat betekent dat voor jullie (organisaties)?
Wat is het knowledge broker netwerk CVA?

Bestaat sinds 2011 en is onderdeel van het Kennisnetwerk
CVA Nederland

Deelnemers 2015: 28 instellingen: 10 ziekenhuizen, 8
revalidatiecentra en 10 verpleeghuizen, verspreid over het
hele land
Van de Utrechtse keten: UMCUtrecht, Parkgraaf en De
Hoogstraat


Doel is ondersteunen bij de implementatie van de
aanbevelingen uit de Richtlijn Beroerte en de
Zorgstandaard CVA

Elke instelling heeft 2-3 knowledge brokers aangesteld
(totaal ongeveer 70)
 initiatiefrijke therapeuten of verpleegkundigen
 Brug tussen wetenschap en praktijk
Hoe werkt het knowledge broker netwerk
CVA?
• Knowledge brokers
– krijgen opleiding in projectmanagement, hun rol en
richtlijnen/zorgstandaard CVA
– zijn vrijgesteld voor 2 uur per week
• Keuze voor aanbevelingen en verzamelen van best practices
Tot nu toe:
– Intensiteit van oefenen
– De zorg / behandeling in de thuissituatie

De knowledge brokers maken een verbeterplan voor de
eigen instelling en coördineren de uitvoering

Twee keer per jaar zijn er landelijke netwerkdagen
– Uitwisseling producten, kennis en (leer)ervaringen
– Opdoen nieuwe (wetenschappelijke) kennis
Wat is kracht van knowledge broker
netwerk CVA?
• Paramedici en verpleegkundigen coördineren de
verbeterprojecten
• Multidisciplinair, samenwerking tussen paramedici en
verpleging
• Uitwisseling van producten, kennis & ervaring tussen
instellingen
• Werken met een projectmatige aanpak en landelijk
vastgesteld tijdspad
• Gericht op realisatie van concrete verbeteringen in de
praktijk
Voorbeelden
– Careyn: Interdisciplinaire ochtendzorg
– RRC: Netwerkavond voor CVA professionals uit de regio
– Reade: Weekendtherapie en thuis zelf oefenen
– UMCUtrecht: familie meer betrekken: meeloopochtend
– Heymanscentrum: Gebruik oefengids
– De Hoogstraat: ochtend therapie: geen keurslijf maar
aansluiten
– Jeroen Bosch Ziekenhuis en anderen: Lunchgroep
Regionale knowledge broker netwerken
•
•
Meer organisaties willen aansluiten
Afspraken maken in de regio is belangrijk voor patiëntenzorg
Daarom is het plan vanaf 2016:
• Knowledge brokers ontmoeten elkaar regionaal
• Een regionaal netwerk wordt aangestuurd door twee regiotrekkers
• Kennisnetwerk CVA blijft landelijke structuur en
ondersteuning bieden
• In 2016 starten met twee regios (Noord Nederland en Oost
Brabant)
• In 2017 verdere uitrol
Wat betekent dat voor jullie (organisaties)?
•
Nieuwe verpleeghuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra
kunnen aansluiten.
•
Voorwaarden:
– Deelname is samen met een ketenpartner
– Commitment van management/de organisatie voor de
invoer van de richtlijn Beroerte en Zorgstandaard CVA/TIA
– Vrijstellen van 2 knowledge brokers (een paramedicus en
een verpleegkundige) elk voor 2 uur per week per
knowledge broker + deelname aan 2 netwerkbijeenkomsten per jaar
– Scholing voor nieuwe knowledge brokers is verplicht en
kost ongeveer 590 euro per deelnemer
•
Interesse horen we graag voor 15 november. Aanmelden kan
tot 15 december
Geïnteresseerd in deelname? Meer weten?
• Zie www.kennisnetwerkcva.nl
• Neem contact op met [email protected]
• Spreek Liesbeth van de Hoef of mijzelf aan
Download