Onderzoeksvoorstel

advertisement
Onderzoeksvoorstel: Kennisondersteunend HRM in het kader van de vergrijzing
Context: Tengevolge van de vergrijzing zullen in de nabije toekomst heel wat organisaties
geconfronteerd worden met een massale uitstroom van oudere werknemers. Wanneer
werknemers – en zeker oudere werknemers – uit de organisatie vertrekken, nemen ze heel
wat kostbare kennis en ervaring met zich mee. Organisaties die hier niet op voorbereid zijn,
kunnen geconfronteerd worden met diverse problemen die het effectief en efficiënt
functioneren van de organisatie belemmeren. Voorbeelden zijn: het niet vinden van nieuw
personeel waardoor extra werkbelasting en -druk ontstaat voor de achterblijvende
werknemers, het niet vinden van geschikt personeel met als gevolg dat opleiding moet
voorzien worden, het verlies van vertrouwen bij klanten (omdat hun contactpersoon
vertrokken is), problemen in de productie (omdat de vertrokken werknemer zijn/haar manier
van werken nooit heeft neergeschreven of meegedeeld aan anderen), etc. Organisaties
kunnen zich wapenen tegen deze negatieve effecten van verloop door aandacht te besteden
aan kennisondersteunend HRM. Dit staat voor de ontwikkeling van HR praktijken en
processen die kennistransfer (het delen van bestaande kennis tussen werknemers) en
kennisintegratie (integratie van individuele kennis in het organisatiegeheugen) in de
organisatie stimuleren. Op deze manier blijft kennis en ervaring in de organisatie, ook
wanneer werknemers vertrekken.
Doel masterproef: De bedoeling van deze masterproef is om een typologie te ontwikkelen
van HR praktijken en processen die kennistransfer en -integratie bevorderen. Deze typologie
moet niet alleen inzicht bieden in het type praktijken en processen dat kennistransfer en –
integratie bevordert, maar ook in de wijze waarop ze dat doen. Daarnaast heeft ze tot doel
een instrument te ontwikkelen dat toelaat om deze HR praktijken en processen te meten bij
Vlaamse organisaties.
Methodologie: Kwalitatief. Op basis van focusgroepen bij HR-managers wordt een typologie
van kennisondersteunende HR praktijken en processen ontwikkeld en input verzameld voor
de ontwikkeling van een meetinstrument. Bovendien wordt aan de hand van nieuwe
focusgroepen of van een pilotstudie de haalbaarheid van het meetinstrument getest.
Aanbevolen literatuur:
Calo, T. 2008. Talent management in the era of the aging workforce: the critical role of
knowledge transfer. Public Personnel Management, 37(4): 403-416.
DeLong, D.W. 2004. Lost knowledge. Confronting the threat of an aging workforce.
Oxford: University Press. (Boek aanwezig in het studeercentrum)
Lahaie, D. 2005. The impact of corporate memory loss. What happens when a senior
executive leaves? Leadership in Health Services, 18(3): xxxv-xlvii.
Shadur M.A. & Snell S.A. 2002. Knowledge management strategies, human resources
and firm innovation: an empirical study of Australian firms in knowledge intensive
industries. Paper presented at the Academy of Management Meeting, Denver, August 2002.
Slagter, F. 2007. Knowledge management among the older workforce. Journal of
Knowledge Management, 11(4): 82-96.
Download