Toelatingseisen nieuwe leden

advertisement
Toelatingseisen nieuwe leden
- Bestaande netwerkeisen
- Nieuwe eisen toevoegen
Marjos Schlüter- de Boer
Annemiek Overmars
Els de Wit
Bestaande Netwerkeisen
- Regelmatig werkzaam met doelgroep
- Diploma Npi-opleiding COPD en astma of gelijkwaardig / Scholing
beweegprogramma indien doelgroep behandeld
- Lidmaatschap is persoonsgebonden
-Actieve deelname aan het netwerk en minimaal 75%
aanwezigheidsplicht
-Transparante verslaglegging en registratie.
-Bijdrage leveren aan kwaliteit door het volgen van scholing
ontwikkelen van de Productomschrijvingen Fysiotherapie.
- CKR-geregistreerd, jaarlijks 8 punten voor deelname aan netwerk.
Toevoegen Netwerkeisen
Waarom?
- Regelmatig werkzaam blijven met doelgroep, door grote patiënten instroom
te behouden. > ft  < ptn per ft
- Specialisme wat je bijzonder maakt ten op zichten van andere therapeuten
- meerdere netwerken werken op deze manier, serieuzere uitstraling netwerk
Dichtheid regio FT/praktijk
- Regio Noord:
7 praktijken, 10 locaties, 11 therapeuten
- Regio Oost:
4 praktijken, 6 locaties, 6 therapeuten
- Regio West:
16 praktijken, 17 locaties, 20 therapeuten
- Regio Zuidoost:
6 praktijken, 6 locaties, 6 therapeuten
- Regio Zuid:
5 praktijken, 5 locaties, 6 therapeuten
Regio West
Regio West:
16 praktijken, 17 locaties, 20 therapeuten
Splitsing
Oud-West / Nieuw-West
7 / 8 praktijken
10 / 10 therapeuten
Toevoeging Eisen
- Nieuwe therapeut/praktijk mag toetreden indien deze > 2 km van alle
andere praktijken zit.
- Uitzondering: Als de praktijk/persoon al in het netwerk zat, dan mag deze
later nog een extra/andere praktijk openen/wisselen van werkplek ongeacht
de afstand tot andere praktijken.
- Bij aftreden van een lid, mag een collega (indien geschoold) de
werkzaamheden overnemen/toetreden in het netwerk.
-Lijst collega’s 2014 aanvullen wie nu in het netwerk zitten.
Vragen/discussie
- Genoemde toelatingseisen
- Verplichte Scholing?
Marjos Schlüter- de Boer
Annemiek Overmars
Els de Wit
Download