Onthaalmedewerker op vrijwillige basis – TEJO Mechelen TEJO

advertisement
Onthaalmedewerker op vrijwillige basis – TEJO Mechelen
TEJO staat voor therapeuten voor jongeren en is sinds enkele jaren een succesvol project in
Antwerpen. Omwille van dit succes breidt TEJO zich o.a. uit naar Mechelen en zijn wij bijgevolg op
zoek naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers.
TEJO biedt onmiddellijke, eerstelijns en kortdurende psychotherapeutische begeleiding voor jongeren
met psychische problemen. Gemotiveerde en deskundige jeugdtherapeuten begeleiden de jongeren,
tussen de 10 en 20 jaar, en ondersteunen de jongeren in hun persoonlijk traject om verdere escalatie
van de problemen te voorkomen.
Profiel onthaalmedewerkers:
Profiel:








Taken:







discreet, waakt mee over de anonimiteit van de jongere
verwelkomend naar de jongeren en therapeuten toe
affiniteit met de leefwereld van jongeren
goede administratieve vaardigheden: werken met pc, registratie afspraken, dossiers
bijhouden, bijhouden logboek en agenda, communicatie met jongeren en hulpverleners,
therapeuten
goede communicatieve vaardigheden: goed kunnen werken in team, zorgen dat therapeuten
op hoogte worden gebracht van wijzigingen, afspraken, afstemming met
collegaonthaalmedewerkers,correct telefonisch contact…
verantwoordelijkheidszin en nauwgezetheid
bereid om opleiding te volgen aangeboden door Tejo en onthaalvergaderingen bij te wonen
engagement van min. 2,5 uur om de 2 weken week voor ten minste 1 jaar.
openen & sluiten van het gebouw
klaarzetten ruimtes
opvolgen van de afspraken en bijhouden aantal afspraken
aannemen van telefoons en zorgen voor goede communicatie van de afspraken naar de
therapeuten
ontvangst van de jongeren
aanmaken nieuw dossier bij intake
registratie dossier in computer
Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar [email protected]
Ook voor verdere vragen m.b.t. de functie-inhoud kan je bij haar terecht.
Kandidaten worden bij voorkeur gezien op maandag 3 november tussen 14h en 19h voor een
kennismakingsgesprek. Gelieve tegen dan ook een formulier van goedgedrag en zeden te bezorgen
(aan te vragen bij je gemeente ,model 569 type 2)Indien u dan niet kan, zoeken we nog een ander
moment.
Voor de geselecteerde vrijwilligers houden we een ontmoetings- en uitwisselingsdag op zaterdag 22
november. Misschien kan u deze dag voorlopig vrij houden.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.tejo.be
Download