TEJO – Therapeuten voor jongeren Kempen is

advertisement
TEJO – Therapeuten voor jongeren Kempen is opgestart
Jongeren kunnen voortaan bij Tejo Kempen snel, anoniem en gratis hun verhaal doen. Dankzij de
vrijwillige inzet van een warme ploeg onthaalmedewerkers en professionele therapeuten hoeven
ze niet meer maandenlang te wachten op hulp.
Vanuit onze eigen professionele omgeving krijgen we spijtig genoeg meer en meer te maken met
kinderen en jongeren met psychische hulpvragen. De gesubsidieerde hulpverlening probeert deze
jongeren uiteraard professioneel te ondersteunen maar wordt overbevraagd zodat ook onze regio
te maken krijgt met lange wachtlijsten.
Met Tejo Kempen bieden een aantal organisaties uit het arrondissement Turnhout en een
enthousiaste ploeg vrijwilligers sinds 18 november in Turnhout een warme plek aan waar jongeren
met een dringende psychische hulpvraag terecht kunnen voor therapeutische ondersteuning.
TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren en biedt laagdrempelige, psychotherapeutische
hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is kortdurend (vijf tot
tien gesprekken), onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door
professioneel opgeleide therapeuten die volledig op vrijwillige basis in het concept zijn gestapt.
Hoofddoelstelling van de individuele therapiesessies is deze jongeren handvaten te geven om terug
in hun kracht te komen, problemen voldoende onder controle te krijgen zodat ze weerbaarder
kunnen worden en (terug) vertrouwen krijgen in hun eigen oplossingsvaardigheden.
Onze therapeuten werken eclectisch vanuit hun gevolgde opleiding en professionele
praktijkervaringen. De oplossingsgerichte therapie-methodiek loopt echter als rode draad door de
verschillende sessies. Het aanbod van Tejo focust op kwaliteiten en positieve krachten in plaats van
op probleemvelden. We proberen jongeren beter te leren omgaan met hun gevoelens en
realistisch te doen denken over hun eigen mogelijkheden. Indien nodig/mogelijk neemt de
therapeut contact op met de directe context van de jongere.
Tejo werkt aanvullend op het bestaande professionele hulpcircuit. Tegelijkertijd heeft het aanbod
ook preventieve effecten: door vlug en veilig naast de jongere te gaan staan, proberen we te
voorkomen dat de probleemsituatie verder escaleert en kunnen we mogelijk een doorverwijzing
naar meer ingrijpende hulpsettings (met wachtlijsten) vermijden.
Therapeuten voor jongeren Kempen is opgestart
Tejo Kempen is gehuisvest in een gezellig ingericht rijhuis in het centrum van Turnhout, op
loopafstand van grote markt en station. Jongeren kunnen onaangekondigd binnen stappen. Ze
worden door de onthaalmedewerker gerustgesteld en quasi onmiddellijk professioneel
voortgeholpen door de aanwezige therapeut. Ouders die mogelijk met hun kind mee komen,
worden zeker begripvol ontvangen. De manier waarop zij als dichte context verder betrokken
zullen worden, zal zorgvuldig ingeschat worden door de therapeut.
Meer info
Tejo huis Kempen
Herentalsstraat 55, 2300 Turnhout
Openingsuren
woensdag
donderdag
zaterdag
Voor wie
jongeren tussen 10 en 20 jaar
Aanmelden
[email protected]
OF: rechtstreeks tijdens de openingsuren: 0496 87 60 06
OF: SMS-en naar datzelfde nummer
13.00 u - 17.00 u
16.00 u - 18.00 u
10.00 u - 12.00 u
Jongeren kunnen tijdens de openingsuren zonder afspraak
binnen stappen
Website
www.tejo.be
Affiches en folders kunnen opgehaald worden in ons Tejo huis.
Geïnteresseerde vrijwilligers (therapeuten of onthaalmedewerkers) kunnen zich steeds aanmelden
op ons mailadres. Wij nemen contact met u op.
In naam van onze ganse medewerkersploeg,
Eefje Meynen, voorzitster
Liesbet Stappaerts, administratief coördinator
Therapeuten voor jongeren Kempen is opgestart
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards