Handleiding Formula - Chemieleerkracht.be

advertisement
HANDLEIDING FORMULA
De applicatie Formula kan je gebruiken als hulpmiddel bij het in evenwicht brengen van reacties.
Daarnaast geeft het steeds de molaire massa.
1. Open de app Formula
Voor het gebruiken van de app Formula, druk je op het icoontje. De app opent zich.
2. Gebruik van de app.
In het beginvenster van de app zie je een leeg geruit blad met bovenaan een invoegregel. Op
deze regel kan je een vergelijking of een formule typen.
Vergelijking:
Indien je een vergelijking typt, zonder de coëfficiënten, dan zal deze applicatie de
coëfficiënten aanpassen.
Formule:
Indien je de formule van een stof typt, dan zal de applicatie de stof herkennen, en het
molaire massa weergeven.
Onder aan het scherm zal je verkopers van deze stof gegeven krijgen.
1
Download