Evaluatie

advertisement
Uit de knoop
Evaluatie
Evaluatie Uit de knoop
Via App: 13 evaluaties
Bevraging: 115 deelnemers uitgenodigd, 58
antwoorden (50,4%)
Mondeling en via mail: positieve tot zeer
positieve reacties
Beoordeling sprekers, via
App
N
Bart Weekers
4
1
Elke Geraerts
5
2
Leo Van Broeck
5
2
Arnaud Raskin
4,3
3
Wim Verheyen
5
1
Paul Van Den Bosch
4,6
5
Beoordeling workshops via
App
Personeel: Stress & burn-out
1
Organisatie: Over muurtje kijken 5
1
4
7. Wat zijn voor jou de 3 elementen die moeten bewaard
blijven?
7. Wat zijn voor jou de 3 elementen die moeten bewaard
blijven
Sprekers
Netwerkmogelijkheid
Workshops
Thema’s over entiteiten heen
Externe inbreng
Kanttekeningen
Doelgroep: zeker niet allemaal AH, quid
N‘s?
Thema:
Ver van dagelijkse realiteit
Te weinig focus
output:
voldoende concreet, bruikbaar?
Geen terugkoppeling workshops
Bewuste keuze projectgroep om niet terug
te koppelen, seminarie als inspiratie,
reflectie.
Verdere acties: vanuit workshop
Organisatie (zie film)
Kleine groep start uitwerking verdere
terugkoppeling in jan 2017
Wat onthouden we voor een
volgende keer?
Frequentie: 2 à 3 jaarlijks, afwisselend met
initiatieven voor N en N-2
Thema: te bepalen door doelgroep
Aanpak/werkwijze:
uitwerken met leden van doelgroep is
meerwaarde,
vraagt belangrijke tijdsinvestering van
betrokken AH,
zoeken naar evenwicht tussen vergaderen in
grote groep en in deelgroepjes
Kader waarbinnen kan gewerkt worden
duidelijk maken voor alle medewerkers
Wat onthouden we voor een
volgende keer?
Doelgroep:
duidelijke doelgroep is meerwaarde
Zoeken naar afwisseling/verbinding met N en
N-2
Praktisch
Website
App
schriftje
Verslaggeving: Op 5/1/2017 komt groepje
samen om verdere stappen te bespreken.
Interesse? Je bent welkom!
Download