Lijst van Apps - G

advertisement
E-health App’s
Hieronder vindt u verschillende App’s 1 is voor verschillende psychische problemen.
ADD8: Deze app is een hulpmiddel bij het eigen maken van bepaalde nieuwe persoonlijke routines.
ADD8 is in eerste instantie ontwikkeld om mensen met ADD of ADHD te helpen hun leven en werk of
studie beter te structureren, maar ADD8 is ook een krachtig hulpmiddel voor mensen zonder
ADD/ADHD. ADD8 is een verzameling tools die mensen met ADD of ADHD helpen hun gedachten te
ordenen. Taken en planningen kunnen met behulp van ADD8 gestructureerd worden uitgevoerd en
beheerd. Ook geeft ADD8 inzicht in persoonlijke denkprocessen, waardoor je je bewust wordt van
bepaalde denkfouten zodat die in de toekomst eerder herkend en dus voorkomen kunnen
worden. http://www.theappmen.com.
Farmacotherapeutisch Kompas: De geneesmiddelteksten uit het Farmacotherapeutisch Kompas
zijn nu gratis beschikbaar als applicatie voor iPhone en iPad en zelfs offline te gebruiken. Elke drie
maanden wordt de applicatie geactualiseerd.
De applicatie is bedoeld voor alle medische
voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen en zij die hiervoor worden opgeleid, zoals:
Studenten, Co-assistenten, Huisartsen (in opleiding), Specialisten (in opleiding), Tandartsen (in
opleiding), (Ziekenhuis)apothekers (in opleiding), POHʼers, Nurse practioners, Apothekersassistenten
etcetera.
Deze applicatie is ontwikkeld door Appit in opdracht van het College voor
zorgverzekeringen.
G-schema: Is een eenvoudige gratis App voor de Iphone en de Android die je kunt gebruiken om je
gedachten op te schrijven en ze op basis daarvan uit te dagen. G-schema is gebaseerd op Cognitieve
Gedragstherapie.
Icouch: Is een goed doorontwikkelde Engelstalige App voor de Iphone die je kunt gebruiken om je
gedachten op te schrijven en ze op basis daarvan uit te dagen. Icouch is gebaseerd op Cognitieve
Gedragstherapie.
MedAlert: Deze medicijnapp, ontwikkeld door GGZ Friesland, dient als herinneringssysteem om de
therapietrouw te bevorderen. Wanneer iemand een herinnering instelt, kan hij aangeven welk medicijn
en welke dosis hij moet innemen, wanneer en hoe vaak. Zodra de gebruiker medicijnen moet
innemen, geeft de iPhone een melding. De MedAlert biedt daarnaast nog veel extra’s, zie hiervoor de
website van GGZ Friesland. Er wordt momenteel ook een Andriod-variant ontwikkeld en voor mensen
zonder smartphone is er de website http://www.medalert.nl/.
MedDossier: Met de MedDossier app kun je je eigen medisch dossier bijhouden. Donorgegevens,
medicijngebruik en belangrijke telefoonnummers kunnen eenvoudig worden opgeslagen. Ook
medische bijzonderheden, zoals allergie informatie, bloedgroep of een chronische aandoening kunnen
worden toegevoegd. De app is geschikt voor de iPhone. Een Android en Windows Mobile 7 versie is
in ontwikkeling.
Start&Stop antidepressiva: Deze app is een hulpmiddel bij het starten of stoppen met medicijnen.
Het onafhankelijke Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft de app ontwikkeld,
zorgverzekeraar Menzis heeft de app gefinancierd. Bij het starten en stoppen met antidepressiva
kunnen problemen optreden, zoals bijwerkingen en afbouwverschijnselen. De app gaat in op deze
problemen en geeft advies over wat je moet doen. Tevens kun je met de MoodMeter je stemming
bijhouden. Via www.startenstop.nl is de app gratis te downloaden. De app is geschikt voor iPhone,
iPod touch of iPad.
SociaalOpStap: Deze app, mede ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Autisme, is een nieuwe
dienst speciaal voor autistische jongeren gemaakt. De applicatie geeft de jongeren de mogelijkheid
hun mobieltje te raadplegen wanneer zij onverwachte situaties in het sociale leven tegenkomen. Met
1
De producten die aangeboden worden, kunnen in de loop der tijd veranderen. Mocht u wijzigingen
ontdekken of aanbevelingen hebben, dan kunt u die aan ons doorgeven op [email protected]
Alvast bedankt voor uw moeite!
een website applicatie en een gratis Android applicatie op de Smartphone zijn de sociale verhalen en
sociale stappenplannen voortaan online te raadplegen. Meer informatie op
http://www.landelijknetwerkautisme.nl/index.php?pid=305
Therappi Stemming: App voor I-phone, I-pod en I-pad voor de behandeling van depressieve
klachten. Depressieve gevoelens hangen samen met negatief denken en passief gedrag. Via
Therappi Stemming leer je meer over depressieve klachten. Je leert je negatieve gedachten te
herkennen en uit te dagen. Je zet er reële gedachten voor in de plaats. Daardoor ga je je beter voelen
en krijg je weer zin om dingen te doen. Met de Dagelijkse en Wekelijkse Stemmingsmeter houd je bij
hoe je je voelt. Je krijgt zo een goed beeld van hoe het met je gaat. De app werkt volgens de principes
van de cognitieve gedragstherapie. Therappi Stemming is de eerste app van MoleMann Mental Health
en is gratis te downloaden. http://www.molemann.nl/e-health/iphone-applicatie-therappi
PsyQuin zelfhulpapp: De zelfhulp app van Psyquin biedt uitkomst bij lichte psychische klachten. De
smartphone app is uitgebracht voor Android toestellen. De (android) app geeft toegang tot
leermodules, die bestaan uit afzonderlijke sessies en een dagboekfunctie. Standaard krijg je met de
app toegang tot het timemanagement dagboek. Indien u één van de uitgebreide zelfhulpmodules van
Psyquin wilt volgen moet u deze aanschaffen via de website van PsyQuin. http://www.psyquin.nl/
Download