Orde van dienst voor 8 oktober 2006 in de st

advertisement
Orde van dienst voor 24 juli 2016 in de
St. Gudula kerk te Lochem
Voorganger: Ko Brevet
Organist: Jan Kleinbussink
Toenadering
Orgelspel - Joh. Seb. Bach(1685-1750) - a. Praeludium D-dur BWV. 874
b. Orgelkoraal Liebster Jesu, wir sind hier, G-dur, BWV 731
(liedboek lied 314)
Welkom
Intochtspsalm: Psalm 138, 1
Bemoediging en groet
Ouderl. :
Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Ouderl.:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
Drempelgebed
Zingen:
Lied 280, 1, 5, 6 en 7 (allen zitten)
Groet:
Vg:
Allen:
De HEER zij met u
De HEER zal u bewaren
Kyriegebed
Glorialied:
Lied 305
het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing:
Genesis 18, 20 t/m 33
1
zingen:
Lied 845 (melodie Psalm 86)
2e lezing:
zingen:
Lucas 11, 1 t/m 13
Lied 756, 1, 4, 5 en 6
Uitleg en verkondiging
Muziek, improvisatie (koraaltrio) over de melodie van Lied 611,
gevolgd door het zingen van lied 611
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Elke bede wordt zingend beaamd met lied 367 e
collecte: 1 De Zonnebloem
2 Kerk
Muziek bij de inzameling der gaven: Joh. Gottfr. Walther (1684-1748)koraalvariaties over: ‚Meinen Jesum lass Ich nicht‘
Slotlied (staande): Lied 803, 1, 2, 4 en 6
Wegzending en zegen
Zegen
Allen : Amen, amen, amen (gezongen)
Uitleidend orgelspel Jakob Friedrich Greiss (? – 1769) - Wie schön
leuchtet der Morgenstern
Fijn, dat u hier bent, deze morgen!
Nu allemaal welkom voor ontmoeting, koffie , thee en frisdrank
En een traktatie!!!!! Want er is wat te vieren.
2
Download