PAPAPAYA

advertisement
PAPAPAYA
ZANGMAKERS.NL
Papapaya is een kinderlied van de organisatie Zangmakers uit Nederland. Zangmakers
levert compacte zangtrainingen, didactiek en
repertoire. Op hun website vind je meezingvideo’s voor digibord en computer, lessuggesties en een groot aantal nieuwe liedjes. Zo
ontdekten we het liedje Papapaya dat zo in de
smaak viel dat het als titel van het nieuwste
Koor&Stemproject voor kinderkoren gekozen
werd. Het is te vinden in de gloednieuwe bundel die ook de titel Papapaya draagt.
TEKSTUITSPRAAK
Door het hoge tempo van het lied kan de uitspraak, zeker in het
deel na het refrein (B), letterlijk en figuurlijk een struikelblok
zijn. Zorg ervoor dat je de tekst eerst langzaam leest met het
juiste ritme. Het is zeker ook aan te raden de tekst een paar
keer te lezen samen met de begeleiding zodat het tempo niet
vertraagt. Laat de kinderen de tekst vooraan in de mond plaatsen anders wordt het moeilijk om snelheid te halen.
DE UITVOERING
Contrast
Het lied bestaat uit twee vinnige, ritmische delen (A en B) en
één melodieus deel (C). Maak bij de uitvoering het contrast
tussen het ritmische van A en B en het meer melodieuze C deel
zo groot mogelijk. Door het opgewekte en snelle karakter van
het lied krijg je anders al snel van begin tot einde één geheel
zonder enige nuance. Laat de expressie zo veel mogelijk uit de
tekst komen. Je kunt daarvoor zeker een beroep doen op de
fantasie van de kinderen.
Veel plezier er mee! ^
// PRISCILLA DE SMET
AANSTEKELIJK
Het lied bruist van energie en levendigheid. De tekst nodigt
iedereen uit om mee te zingen maar ook de melodie werkt zeer
aanstekelijk. Als kinderen het één keer gehoord hebben, beginnen ze spontaan mee te klappen en te bewegen.
Papapaya
AANLEREN
Door het vormschema van het lied, A-B-C-A’-B-A’-C-A’-A, is
het perfect mogelijk om het in kleine stukjes aan te leren, te
beginnen met A, het refrein. Eens de zangertjes dit stukje onder de knie hebben, laat je hen het volledige lied zingen waarbij
je als dirigent telkens de andere delen zingt en de kinderen
iedere keer bij het refrein terug meezingen. Dat heeft als voordeel dat ze de andere stukjes gemakkelijker aanleren omdat ze
die al vaak gehoord hebben. Bovendien leren ze meteen ook de
hele structuur van het werkje kennen.
INTONATIE
De intonatie is niet altijd even evident. Je kan de delen met
de sprongen een paar keer heel traag doorzingen zodat de
kinderen elke sprong bewust zingen. Het einde van het refrein
verdient extra aandacht. Let er ook voor op dat door de dalende
lijnen in de melodie de intonatie vanaf maat 3 niet gaat zakken.
Hoewel er veel korte rusten staan, is het niet de bedoeling
dat de kinderen bij elke rust naar adem happen. Dan wordt het
geheel zeer fragmentarisch. Om de twee maten ademen kan
wel. Alleen het refrein is echt tweestemmig. Qua intonatie is
vooral de derde noot van de tweede stem, de la b, belangrijk,
zorg ervoor dat die niet te hoog is.
Pagina 6
14 // STEMBAND
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards