Toetsboek Leren Leren - Lesmateriaal voor Hoogbegaafden

advertisement
Toetsboekboek
Minka Dumont – 2008
www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
Toets Walvis & Walvisvaart.
Beantwoord de volgende 10 vragen.
1. Wat zijn walvissen en waar komen ze voor?
2. Op welke manier zijn de zintuigen van de walvis meer ingesteldop het leven in
het water?
3. Wat eten baleinwalvissen en hoe eten ze dat?
4. Noem twee namen van tandwalvissen.
5. Op welk soort walvissen is het meest gejaagd?
6. Wie jaagden er allemaal op walvissen tot 1650?
7. Waarom werd er op walvissen gejaagd?
8. Wat is (lever)traan?
9. Wat deed en doet de Internationale Walviscommissie?
10. Welke andere bedreigingen zijn er voor de walvis? Licht elke bedreiging
uitgebreid toe.
2
Toets: Het Romeinse Rijk.
1) De mythe over Romulus en Remus is niet waar. Hoe is Rome waarschijnlijk
wel ontstaan?
2) Wat is een republiek?
3) Om welke twee redenen waren de Romeinen zo vechtlustig?
4) Welk ritueel hadden de Romeinen om een oorlog te beginnen?
5) Wie was Generaal Hannibal en wat deed hij?
6) Waarom veranderde de Romeinse Republiek in een Keizerrijk?
7) Wat hoopten de senatoren nadat ze Julius Caesar hadden vermoord?
8) Welke drie veranderingen voerde keizer Augustus in?
9) Door de ingevoerde veranderingen van keizer Augustus kwam het Romeinse
rijk tot grote bloei. Wat veranderde er allemaal?
10) Vanaf de derde eeuw na Christus raakte het Romeinse Rijk in grote
problemen. Welke vier problemen zorgden voor de ondergang van het
Romeinse rijk?
3
Toets Latijnse Woordjes
Schrijf het Latijnse woord met de Nederlandse vertaling erachter op een blaadje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
rixa :
bis :
cras :
improbus :
deportare :
alibi :
granum :
igitur :
quia :
oculus :
4
Download