Voorbeelden van spellingpatronen en meerlettergrepige woorden

advertisement
Voorbeelden van spellingpatronen en meerlettergrepige woorden gekoppeld aan
voorbeeldwoorden en de bijbehorende denkregel zijn:
spellingpatroon
voorbeeldwoorden
denkregel ‘lezen’
denkregel ‘spellen’
klankzuiver
koek, struik, ­viskom
je leest het woord zoals je
het ziet
je schrijft het woord zoals je
het hoort
- ng
ring, gang
je ziet een /ng/, je leest net
als pingpong
je hoort /ng/ als in pingpong,
je schrijft /ng/
- nk
denk, mank
je ziet /nk/, net als in bank
/nk/ zitten samen op de bank,
er mag geen /g/ tussen
- cht
wacht, lucht
korte klank + /cht/ klinkt als
/gt/ in wacht
hoor je korte klank plus /gt/
dan schrijf je /cht/ als in wacht
-eind d/t/ b/p
land, kast, web,
schep
aan het eind een d/b? als je
het woord langer maakt dan
weet je het
hoor je aan het eind een /t/?
als je het woord langer maakt,
dan hoor je of je een /t/ of een
/d/ moet schrijven
- aai-/ooi/-oei
fraai, foei, mooi
je ziet een /i/, je zegt een /j/
je hoort een /j/, je schrijft een
/i/
- eer/-eur/-oor
peer, spoor, deur
ge-/be-/ver-/
gevaar, beloof, vergooid
- eeuw/-ieuw
sneeuw, nieuw
tweelettergrepige
woorden
bomen, strippen,
kisten, struiken
je hoort een /i/, je schrijft een
/ee/,
je hoort een /o/, je schrijft een
/oo/
je hoort een /u/, je schrijft een
/eu/
ge/be/ver: je ziet een /e/, je
zegt een /u/
je hoort in ‘ge-’ een /u/, je
schrijft een /e/
eeuw/ieuw, vier tekens /u/ niet
vergeten
vijf stappen:
-verdelen in klankstukken
-laatste klank van het eerste
klankstuk bepalen
-wat voor soort klank is het
(lang, kort, tweeteken, of
medeklinker?)
-wat gebeurt er met de
klank? (gaat er een stuk
af? komt er een letter bij of
gebeurt er niets?)
-hoe lees je dus de klank?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards