Woordpakket 16 - obs Theo Thijssen

advertisement
Woord
pakket
16
Blok
4
be-, ge-, ver- en te-
Les
1
Wat leer je?
Je leert woorden schrijven die beginnen met be, ge, ver en te.
Woordpa k k e t 16
Ook-zo-woorden
bedankt
het begin
het bezoek
het bedrag
het besluit
gelijk
genoeg
het getal
het gevaar
het gedrag
het verhaal
het verlies
het vervoer
het verzoek
het verdriet
terug
tekeer
teleur
terecht
het tehuis
Sch r ijf h et ook -z o-s tu k j e a l ti j d h e tz e l fde .
ge-, be-,
ver-, te-
1 Zeg het woord zachtjes voor jezelf.
2 Hoor je /bu/, /gu/, /vur/ of /tu/ zonder klemtoon aan het begin van het woord?
Schrijf dan be, ge, ver of te.
be, ge, ver en te zijn ook-zo-stukjes.
Je schrijft ze altijd hetzelfde.
3 Lees het woord nog een keer.
Heb je het goed geschreven?
Voorbeeld
Bedankt: je hoort /bu/ aan het begin van het woord. Je schrijft bedankt.
Getal: je hoort /gu/ aan het begin van het woord. Je schrijft getal.
Verlies: je hoort /vur/ aan het begin van het woord. Je schrijft verlies.
Terug: je hoort /tu/ aan het begin van het woord. Je schrijft terug.
Let op!
Zeg de woorden thuis en tehuis zachtjes voor jezelf.
Hoor je het verschil?
Hulpje: in een tehuis ben je niet thuis bij je ouders!
48
Download