1. Wereldbevolking en honger - enkele cijfers 2. Belangrijkste pijlers

advertisement
Naar een duurzame voedselvoorziening in de wereld op
grond van bodem en water
Een focus op regengevoede landbouw in de tropen
J. Deckers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inleiding
Wereldbevolking en honger - enkele cijfers
Belangrijkste pijlers van de wereldvoedselproductie
Basisbegrippen van landevaluatie op wereldschaal
Evaluatie van de landreserves in de wereld
Landbouwproductiviteit en duurzaamheid versus inputniveau
Land voor biofuel en koolstofkredieten
Bijdragen van het onderzoek tot een duurzame landbouw
Conclusies
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
A
B
C
A. Theoretische beschouwingen
1. Wereldbevolking en honger- enkele cijfers
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ondervoede mensen in % van de totale bevolking per land
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron:
IFPRI
Evolutie van de hongerindex - halveren van % hongerlijdenden per 2015
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Voedselzekerheid hangt ook af van de eetgewoonten!
Kaart van het basisvoedsel in de wereld
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Kan de huidige en de
toekomstige wereldbevolking
op een duurzame wijze van
voedsel voorzien worden met
de eindige reserves aan bodem
en water?
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
2. Belangrijkste pijlers van de wereldvoedselproductie
• Geïrrigeerde landbouw
• Veeteelt
• Visserij en visteelt
• Regengevoede landbouw
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
33 % van de wereldvoedselproductie komt van irrigatielandbouw
Totale oppervlakte: 260 miljoen ha (17 % van landbouwareaal)
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Permanent grasland: 3200 miljoen ha.
Productie 230 miljoen ton voedsel, 8 % van het werelddieet.
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Totale jaarlijkse visproductie - 136 miljoen ton 3 % van de wereldvoedselproductie
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
2. Belangrijkste pijlers van de wereldvoedselproductie
• Geïrrigeerde landbouw
• Veeteelt
• Visserij en visteelt
• Regengevoede landbouw
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Geschiktheid voor regengevoede landbouw = f(natuurlijke biomassa productie in de wereld)
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
3. Basisbegrippen van landevaluatie op wereldschaal
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Geschiktheid van het land voor regengevoede landbouw
De geschiktheid van het land wordt bepaald door :
Het klimaatspotentieel;
De bodemgeschiktheid;
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
De gewaseisen
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Klimaat
GEWAS - KLIMAAT relaties bepalen:
• De regionale verdeling van de gewassen
• De potentiële productiviteit in een streek
Belangrijkste elementen van het klimaat voor gewasgroei:
• Temperatuur
• Water
Limitaties voor gewasproductie
• Instraling
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Temperatuurzones op de Kilimanjaro,
van warm tot koud in functie van hoogte
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Koud
Gematigd
Sub-tropen
Tropen
Wereldklimaatkaart met 'Lengte van de Groei Perioden' en
'Temperatuurzones'
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
KLIMAAT - WATER - GROEIPERIODE
De groeiperiode is die tijd van het jaar waarin:
• De temperatuur hoger is dan 5 ˚ C:
• Er genoeg vocht is voor gewasgroei: Lengte groeiperiode
(LGP)
LGP: Vochtvoorziening hangt af van de regenval:
• Gewas kan groeien wanneer regenval
groter is dan de halve evapotranspiratie
+ de waterreserve van de bodem (100 mm)
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Examples of four types of growing period
1. Normal
2. Intermediate
P and PET
PET
PET
0.5 PET
0.5 PET
P
a b1
b2
cd
P
a
a = Beginning of rains and growing period
b1 and b2 = Start and end of humid period respectively
c = End of rains and rainy season
d = End of growing period
P = Precipitation
PET = Potential evapotranspiration
c/d
Examples of four types of growing period
3. All year round humid
4. All year round dry
PET
P
P and PET
PET
0.5 PET
0.5 PET
P
Time
a = Beginning of rains and growing period
b1 and b2 = Start and end of humid period respectively
c = End of rains and rainy season
d = End of growing period
P = Precipitation
PET = Potential evapotranspiration
Time
Semi-aried
Humied
Aried
Sub-humied
Wereldklimaatkaart met 'Lengte van de Groei Perioden' en
'Temperatuurzones'
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Klimaatseisen van parelgierst
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Klimaatseisen van casava (maniok)
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Klimaatseisen van tarwe
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Klimaatseisen van aardappel
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bodems?
Bron: R. Langohr, UGent
Bron: R. Langohr, UGent
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bodemkaart van de wereld (FAO)
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
4. Evaluatie van de landreserves in de wereld
Geschiktheid van de landreserves in de wereld:
23 % van de oppervlakte is geschikt voor landbouw;
Hiervan is al 50 % in gebruik genomen;
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Vruchtbaar land in West-Europa
- gebieden met betrouwbare en voldoende neerslag en goede bodems
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Vruchtbaar land in Sumberyaya (Indonesië) met koffie en rijst
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Nitisols
Land met goed potentieel in Tanzania
- voldoende neerslag en uitstekende vulkanische bodems
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Evaluatie van de landreserves in de wereld
Wat zijn de problemen met het land dat niet geschikt is
voor landbouw?
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Cryosols
21 % van het land ligt in een te koud klimaat
voor landbouw - Cryosols
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Arenosols
Grote gebieden in de wereld (25 %)
zijn te droog voor biomassaproductie
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Solonchaks
Bron: R. Aerts
Danakil woestijn in Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Dalol vulkaan in de Danakil woestijn - 125 m beneden zeeniveau
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron: R. Aerts
Overleven in de Danakil door mijnen van keukenzout
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Namibische woestijn
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Protic Arenosols in Namibische woestijn
Veel wolken maar zeer zelden regen…
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Land op steile hellingen (26 %) is zeer kwetsbaar
en dus marginaal voor duurzame landbouw
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Gleysol
5 % van het land is te nat
voor de meeste landbouwgewassen
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Samenvatting evaluatie van de landreserves in de wereld
(FAO, 1980)
23 %
Potentieel geschikt → 50 % in cultuur
21 %
Te koud
25 %
Te droog
26 %
Te steile helling of ondiepe grond
5%
Te nat
Grote verhoudingen van het landgebruik in de wereld
Potentieel geschikt, gecultiveerd: 1475 miljoen ha
Potentieel geschikt, onder bos:
1555 miljoen ha
Geïrrigeerd:
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
260 miljoen ha
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ferralsol
Veel bodems onder bos –
belangrijke vruchtbaarheidsbeperkingen
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
GESCHIKT LAND IN AFRIKA
Bron: FAO
POTEN - TIEEL EN
ACTUEEL IN GERUIK
(miljoen ha)
282
ZEER GESCHIKT
EN GESCHIKT
280
en
MARGINAAL
GESCHIKT
230
240
200
160
118
120
99
77
80
142
103
40
15
53
53
55
49
20
27
29
49
33
11
0
Mediterraan
Soudan
Humied en
en droog
Sahel
sub-humied
N-Afrika
Afrika
W-Afrika
600
828
207
TOTALE
OPPERVL.
Humied
Centraal
Afrika
399
Sub-humied en
Sub-humied
bergachtig
en semi-aried
O-Afrika
Z-Afrika
251
559
5. Landbouwproductiviteit en
duurzaamheid versus inputniveau
• Laag inputniveau: geen meststoffen, lokale variëteiten, geen onkruid
noch ziektebestrijding, manueel ploegen
• Intermediair inputniveau: lage dosissen meststof; verbeterde
variëteiten; minimale onkruid- en ziektebestrijding; ossentractie
• Hoog inputniveau: hoog-technologische landbouw, naar Westers
model
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Afrika
Actuele draagkracht
op huidige
laag inputniveau
Potentiële
draagkracht
<
Huidige
bevolking
Bron: FAO
Afrika Potentiële
draagkracht op
hoog inputniveau
Aantal ‘kritische landen' met een draagkracht lager dan de
huidige bevolking (FAO schatting)
Inputniveau voor landbouw
Afrika
Actueel laag inputniveau
30
Gesimuleerd intermediair
13
inputniveau
Gesimuleerd hoog inputniveau
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
4
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Afrika
Actuele draagkracht
op huidige
laag inputniveau
Potentiële
draagkracht
<
Huidige
bevolking
Ecologische voetafdruk!
Afrikaan: 0.5 - 1 ha
Europeaan: 5.1 ha
N-Amerikaan: 10 ha
http://wwf-footprint.be/nl/
Afrika Potentiële
draagkracht op
hoog inputniveau
Bron: FAO
Opties voor een verhoging van het inputniveau
voor een duurzame hogere productiviteit in de landbouw
Uitbreiding landbouwareaal
_
Irrigatie
+++
Efficiëntie trekkracht (dier, tractoren)
+
Bemesting (organisch/mineraal)
+++
Onkruid en ziektebestrijding
+++
Verbeterde variëteiten
+++
Efficiëntie van de arbeid
++
– = niet wenselijk; + = nodig; ++ = zeer nodig; +++ = absoluut noodzakelijk
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Wereld productieareaal voor granen uitgespaard dankzij
introductie van verbeterde landbouwtechnologie, 1950 - 2000
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
6. Land voor biofuel of voor koolstofkredieten!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Wereld fuel consumptie
De grootte van elk land is proportioneel tot de hoeveelheid
fuel consumptie!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bio-fuels kunnen een bedreiging zijn
voor de wereldvoedselvoorziening!
Percentage landbouwland nodig om
10 % van de brandstof (transport)
te vervangen door bio-fuel
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Oliepalm voor biofuel op de Sese eilanden in Uganda
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
In Uganda op de Sese eilanden wordt 20000 ha maagdelijk bos gerooid
voor aanplant van oliepalm voor bio-diesel productie!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Koolstofopslag? Verlies biodiversiteit?
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Biofuel
Koolstofkrediet
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
B. Toepassingen - Deel 1
7.a. Hoe kan het onderzoek bijdragen tot een
productieve duurzame landbouw in de tropen
Gevalstudies:
• INIBAP - het bananengenencentrum K.U.Leuven
• Conserveringslandbouw
• Geïntegreerd multidisciplinair onderzoek in Noord Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron: R. Swennen
Bananen zijn belangrijk in het dagelijkse dieet in Uganda
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Wilting
Bron: R. Swennen
Grote verliezen door aaltjes in de bodem…
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ascosporen van
Mycosphaerella
Fijiensis
Bron: R. Swennen
Zwarte Sigatoka ziekte veroorzaakt grote verliezen in bananenplantages
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Wereldcollectie
Bron: R. Swennen
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron: R. Swennen
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Wereldwijde verdeling van verbeterde bananenvariëteiten
INIBAP
Transit Centre
Bron: R. Swennen
60,000 stalen afgeleverd aan 200 onderzoeksstations in 88 landen
Ontvangend land
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
B. Toepassingen - Deel 2
7.b. Hoe kan het onderzoek bijdragen tot een
productieve duurzame landbouw in de tropen
Gevalstudies:
• INIBAP - het bananengenencentrum K.U.Leuven
• CIMMYT - conserveringslandbouw
• Geïntegreerd multidisciplinair onderzoek in Noord Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Tarweoogst trend van 1951 tot 2002 in de Yaqui vallei van
Sonora, Mexico
6,500
graanopbrengst in kg/ha
6,000
Conserveringslandbouw
Actuele oogst
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
Groene revolutie
3,000
2,500
2,000
1,500
Bemesting
1,000
500
1999
1995
1991
1987
1983
1979
1975
1971
1967
1963
1959
1955
Bron: K. Sayre
1951
0
oogst jaar
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ingrediënten van conserveringslandbouw?
• Minimale bodembewerking en permanente bedden
• Gewasrotatie: vb soya - maïs
• Gebalanceerde bemesting - organisch en mineraal
• Doelmatige onkruidcontrole
• Geïntegreerde plantenbescherming
Conserveringslandbouw op een boerenbedrijf in het hoogland van Mexico
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron: B. Govaerts
Tarwe, resultaat conserveringslandbouw, El Batan 2006
Govaerts et al., 2005
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Bron: B. Govaerts
Maïs, resultaat conserveringslandbouw, El Batan 2006
Govaerts et al., 2005
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Demonstratie van conserveringslandbouw in de wereld
Kabul,
Afghanistan
Astana,
Kazakhstan
Ankara,
Turkey
Kara,
Iran
El Batan,
Mexico
Cali,
Colombia
Nairobi/Njoro,
Kenya
Tbilisi,
Georgia
Kathmandu,
Nepal
Beijing,
China
Islamabad
Pakistan
Dhaka,
Bangladesh
Los Baños,
Philippines
Addis Ababa,
Ethiopia
Harare,
Zimbabwe
New Dehli,
India
Bron: B. Govaerts
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
1000 kg/ha
4500 kg/ha
Bron: B. Govaerts
Conserveringslandbouw met tarwe in Tigray, Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
B. Toepassingen- deel 3
7.c. Hoe kan het onderzoek bijdragen tot een
productieve duurzame landbouw in de tropen
Gevalstudies:
• INIBAP - het bananengenencentrum K.U.Leuven
• CIMMYT - Conserveringslandbouw
• Geïntegreerd multidisciplinair onderzoek in Noord Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Multidisciplinair onderzoek voor ontwikkeling tussen
Vlaamse universiteiten en Mekelle University, Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Anno 1995... het eerste auditorium van Mekelle University ...
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Eerste MU-Headquarters
Eerste auditorium
Luchtfoto van Mekelle University anno 2005
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Overzicht van de Universitaire samenwerking met
Mekelle University
• 1996 – 2001: Bodemconservering
• 1998 – 2001: Verwoestijning in Ethiopië
• 2001 – 2006: Woestijnbestrijding
• 2000 – 2004: VLIR-OI: Bos- en natuurrehabilitatie
• 2003 - :
Inleiding
Basis
Landevaluatie
VLIR- Institutionele samenwerking
Alle Vlaamse universiteiten
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
De samenwerking wordt vraag-gestuurd…
UGent
VUB
UA
K.U.Leuven
Matchmaking for the VLIR-MU-IUC Partner Programme, Brussels
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Relevante kennis,gezondheid Teams lokale en Vlaamse studenten
Menselijk kapitaal
Gezondheid, voeding, arbeid,
kennis, kunde, 'stem'
Sociaal kapitaal
Instituten, politiek
coöperatie, bestuur,
rechtvaardigheid
Samenwerking
multidisciplinaire teams
Financieel kapitaal
Cash, krediet, reserves
Minder armoede
?
Natuurlijk kapitaal
Bodem, water, vegetatie
dieren, mineralen
Verbetering productiviteit
bodem en water
Fysisch kapitaal
Boerderij, gereedschap
Verbeterde ploeg Bibliotheek, ICT
VLIR sponsort samenwerking - geen instituten!
• Armoedebestrijding
• Onderwijs ten dienste van de maatschappij!
Sociaal kapitaal: Noord-Zuid Onderzoeksteams
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Fysisch kapitaal: Opwaardering van ICT en bibliotheek
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Menselijk, sociaal en financieel kapitaal: Socio-economie
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Voedsel voor werk vult de voedselkloof 6 maanden per jaar!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Twee bijenkorven kunnen een familie voedselveilig maken!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
http://www.vzwmaar.be/
Natuurlijk kapitaal-1: Landbeheer
Land degradatie en rehabilitatie
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Dramatische gevolgen van bodemerosie in Ethiopië
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Olijfboom – symbool van de overvloed, overwinning en de vrede
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ecologie van de wierookboom
Vegetatie restoratie
in gesloten gebieden
Gedegradeerd grasland
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Gesloten gebied van 20 jaar
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Munro, 1974
Nyssen, 2006
Lange-termijn perspectief van de
landrehabilitatie in Tigray
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Natuurlijk kapitaal-2: Geo-hydrologie team water-oogst
Boeren graven 40 duizend vrijvertjes
per jaar!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Het Geo-hydrologie team meet het resultaat op
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
De boeren van Tigray hebben meer water voor hun dagelijks gebruik…
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Natuurlijk kapiaatl-3: Water-efficiëntie
'Meer oogst per druppel'!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Tussen 15 en 80 % van de oogst wordt soms opgegeten door ratten…
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Natuurlijk kapitaal-4: Aquatische ecologie …
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Waarom worden de mensen ziek van het drinkwater?
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Staalname voor kwaliteitscontrole van het drinkwater
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Verrassend veel vis in de microdammen van Tigray!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Fysisch Kapitaal: 'Landbouwtechnologie‘
Conserveringslandbouw
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Hoe kan de lokale ploeg efficiënter gemaakt worden …?
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Het landbouwtechnologie project op zoek naar oplossingen…
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Meer-opbrengst op permanente bedden en voren…
150 Kg bonen
per Ha
600 Kg bonen
per ha
Paardenbonen
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
Ho
lis
tis
ch
en
bo
er
s
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
taa
tc
en
tra
al
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
De 'mesob' was overvol de laatste drie jaar!
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies
C 8. Algemene conclusies
• Wie had er gelijk … Maltus (1800) of Boserup (1981)?
• Intensifiëring NOODZAKELIJK van productiesystemen op
geschikte gronden die nu al in cultuur zijn - STOP EXPANSIE!
• Bio-fuel ten koste van voedsel en biodiversiteit?
• Betere verdeling tussen arm en rijk - rol van politiekers
• Dumpen van voedsel in het Zuiden is GEEN optie!
• Wereldvrede wordt niet gebouwd op lege magen…
• VLIR-UOS geeft belangrijke kansen … ook voor studenten!
Vragen?
Dank voor de aandacht
Inleiding
Basis
Landevaluatie
Wereld
Landreserves
Productiviteit
Inputniveau
Onderzoek
Productiviteit
Conclusies en
Slotbeschouwing
Download