Downloaden

advertisement
Winst per aandeel
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)
De Winst Per Aandeel, afgekort tot WPA, is een indicatie van het maximale dividend
wat per aandeel uitgekeerd kan worden. De WPA geeft dus anders gezegd aan hoeveel
winst er per aandeel beschikbaar is.
Berekening
WPA = Nettowinst / Aantal uitgegeven aandelen*
* Dit is exclusief [[preferente aandelen]] aangezien dit financiële lasten zijn en dus al ten
laste van de winst is gegaan.
Voorbeeld: Stel er is een nettowinst van €100 en hiervan wordt bij de winstverdeling €50
gereserveerd (Winstreserve; ook wel Algemene of Overige reserve genaamd) de rest
wordt uitgekeerd als dividend. De onderneming heeft 5 gewone aandelen uitgegeven elk
aandeel zal dus recht geven op 50 / 5 = €10 dividend na de winstverdeling. Het
maximaal uit te keren dividend bij dit voorbeeld is 100 / 5 = €20 per aandeel. De WPA
van deze onderneming is dus €20
Met de WPA kan een geschatte aandelenkoers worden berekend. Hiervoor is echter wel
de rendementseis van de investeerders nodig. Stel dat er een rendementseis is van 10%
dan is de geschatte aandelenkoers van dit bedrijf 20 / 10% = €200
Koers-winst verhouding
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De koers/winst verhouding of k/w is een in de accountancy, vastgoedmarkt en
beleggingswereld gebruikte term die als maat wordt gezien voor de waardering van een
bedrijf. De koers/winst verhouding wordt berekend door de huidige koers van het
aandeel te delen door de winst per aandeel. De k/w verhouding geeft weer hoeveel keer
de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. Het is dan ook alleen
bruikbaar bij winstgevende bedrijven.
De gemiddelde koerswinstverhouding van alle bedrijven bij elkaar wordt als tijdreeks
gevolgd. De hoogte wordt gezien als een indicator, die aangeeft of de aandelenmarkt al
of niet te hoog gewaardeerd is. Vaak wordt daarbij een vergelijking gemaakt met het
rendement op obligaties.
De koerswinstverhoudingen van bedrijven kunnen sterk uiteenlopen. Het bedrijf waarvan
wordt verwacht dat het een periode van sterke winststijging gaat meemaken (b.v.
Google), ook wel groeifonds genoemd, zal een hogere verhouding laten zien dan een
bedrijf waarvan de winst min of meer gelijk blijft.
[bewerken] Interpretatie
N.V.T.
Een onderneming zonder winst heeft een ongedefinieerde k/w verhouding.
0-10
De koerswaarde is ondergewaardeerd of de winst uit onderneming neemt
(naar verwachting) af.
10-17
Voor veel ondernemingen wordt deze k/w verhouding gezien als redelijk.
17-25
De koerswaarde is overgewaardeerd of de winst is afgenomen sinds de laatste
winstcijfers zijn gepubliceerd.
25+
Een onderneming met een zeer hoge k/w verhouding heeft of een zeer zonnige
toekomst of de koerswaarde is beïnvloed door een zeepbel effect in de
aandelenmarkt
Payout ratio per aandeel
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De payout ratio per aandeel is een variatie op de berekening van het
dividendrendement. De berekening van het dividendrendement wordt gedeeltelijk
bepaald door de beurskoers van een aandeel. Om deze speculatieve factor te elimineren
wordt de pay out ratio gehanteerd.
Download