aantal kmo`s in vlaanderen, brussel en wallonië

advertisement
KMO’S VOLGENS SECTOR
In 2009 is 17% van de KMO’s in Vlaanderen te situeren binnen de sector zakelijke diensten &
immobiliën, een stijging met 3% ten opzichte van 2000. Op de tweede plaats volgt een grote groep van
KMO’s waarvan de sector niet gekend is (15%). Op de derde plaats komen de KMO’s uit de industrie
en de bouwsector met een aandeel van elk 13%. De industrie kent een daling van het aandeel met 3%
ten opzichte van 2000, de bouwsector kent een groei van het aandeel met 1%. Daarna volgen de
sectoren detailhandel (11%), horeca (6%), groothandel (6%) en overige persoonlijke diensten (5%).
Als we de industrie nader in detail bekijken stellen we vast dat bijna de helft (54%) van de industriële
KMO’s zich in de subgroep agro, bosbouw en visserij bevinden. Op de tweede plaats komt de
metaalsector en de sector overige industrie, elk met een aandeel van 9%. De derde plaats is voor de
sector van de voeding, drank en levensmiddelen met een aandeel van 8% binnen de groep van de
industriële KMO’s. Daarna volgen nog de sectoren papier en druk (7%), hout (5%), textiel, kleding en
leer (3%), chemie (3%) en ICT & elektronica (2%).
Grafiek 1: Aantal KMO’s in Vlaanderen volgens sector, 2009
FINANCIËLE DIENSTEN
1.855
OVERIGE NIET-INDUSTRIE
2.787
GEZONDHEIDSZORG
6.218
13.299
HANDELSBEMIDDELING
VERVOER & LOGISTIEK
14.241
AUTOMOBIEL (handel & onderhoud)
14.247
COMMUNICATIE & ICT
20.293
OVERIGE PERSOONLIJKE DIENSTEN
26.947
28.813
GROOTHANDEL
33.025
HORECA
DETAILHANDEL
54.381
INDUSTRIE
65.110
BOUWNIJVERHEID
66.785
78.540
ONBEKEND
87.721
ZAKELIJKE DIENSTEN & IMMOBILIËN
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
BRON: UNIZO - GRAYDON
In Brussel blijkt dat de groep van KMO’s waarvan de sector onbekend is, het grootste aandeel haalt
binnen het totaal van de KMO’s (26%). Op de tweede plaats komt de sector van de zakelijke diensten
en immobiliën met een aandeel van 22%. Daarna volgt de detailhandel (10%), de bouwnijverheid
(10%), de horeca (6%) en communicatie & IT (6%).
In Brussel blijkt dat de sector papier en druk binnen de groep van de industriële KMO’s het grootste
aandeel haalt met 21%. Op de tweede plaats staat de sector overige industrie met 19%. De sector
voeding, drank en levensmiddelen staat op een derde plaats met een aandeel van 13%. Daarna volgen
de sectoren textiel, kleding en leer met 10%, hout (9%), metaal (8%), chemie (7%), ICT & elektronica
(7%) en tot slot de sector agro, bosbouw en visserij (5%).
Grafiek 2: Aantal KMO’s in Brussel volgens sector, 2009
OVERIGE NIET-INDUSTRIE
379
FINANCIËLE DIENSTEN
681
GEZONDHEIDSZORG
683
AUTOMOBIEL (handel & onderhoud)
2.029
2.392
HANDELSBEMIDDELING
2.812
VERVOER & LOGISTIEK
3.099
OVERIGE PERSOONLIJKE DIENSTEN
INDUSTRIE
3.887
GROOTHANDEL
4.800
COMMUNICATIE & ICT
6.270
HORECA
6.301
BOUWNIJVERHEID
9.916
10.148
DETAILHANDEL
22.547
ZAKELIJKE DIENSTEN & IMMOBILIËN
27.301
ONBEKEND
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
BRON: UNIZO - GRAYDON
Net als in Brussel blijkt dat in Wallonië de groep van KMO’s waarvan de sector niet gekend is, de
grootste groep te zijn (17%). Op de tweede plaats komt de sector industrie met een aandeel van 14%,
een daling met 3% ten opzichte van de situatie in 2000. Op de derde plaats – met eveneens een aandeel
van 14%, een stijging van 2% ten opzichte van 2000 – staan de zakelijke diensten en immobiliën. De
bouwnijverheid heeft een aandeel van 13%, gevolgd door de detailhandel (12%). De detailhandel kent
een daling van het aandeel met 2% ten opzichte van 2000. Tot slot halen de sectoren horeca een
aandeel van 7% en de overige persoonlijke diensten een aandeel van 5%.
Grafiek 3: Aantal KMO’s in Wallonië volgens sector, 2009
FINANCIËLE DIENSTEN
750
OVERIGE NIET-INDUSTRIE
1.625
GEZONDHEIDSZORG
3.503
VERVOER & LOGISTIEK
4.700
AUTOMOBIEL (handel & onderhoud)
7.857
COMMUNICATIE & ICT
8.521
GROOTHANDEL
8.533
HANDELSBEMIDDELING
8.667
12.711
OVERIGE PERSOONLIJKE DIENSTEN
16.126
HORECA
28.745
DETAILHANDEL
30.473
BOUWNIJVERHEID
33.783
INDUSTRIE
34.901
ZAKELIJKE DIENSTEN & IMMOBILIËN
40.089
ONBEKEND
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
BRON: UNIZO - GRAYDON
Binnen de groep van de industrie stellen we vast dat de subsector agro, bosbouw en visserij het
grootste aandeel vertegenwoordigt met 61%. Op de tweede plaats komt de metaalsector met een
aandeel van 8%. De derde plaats is voor de sector voeding, drank en levensmiddelen met een aandeel
van 7%. De sector overige industrie haalt eveneens een aandeel van 7%. Daarna volgt de houtsector
(5%), papier en druk (4%), chemie (3%), textiel, kleding en leer (2%) en tot slot ICT en elektronica
(1%).
Januari 2011
Meer KMO-statistieken zijn beschikbaar via de website van UNIZO: http://www.unizo.be/statistieken/
Download