Een vijfde minder ondernemers actief in de

advertisement
PERSBERICHT
1/5de minder ondernemers actief in de
detailhandel
Brussel, 23 juli 2017
Contact:
Griet Smaers
Vlaams Volksvertegenwoordiger
GSM 0497 61 08 92
Het aantal ondernemers actief in de detailhandel kent sinds 2008
een daling van ongeveer 20%. In 2008 waren er nog 37.457
ondernemers in hoofdberoep actief in de detailhandel, in 2011
waren er dat nog maar 29.229. Ook het aantal zelfstandigen in
bijberoep en actief na pensioen binnen de detailhandel nam de
voorbije jaren af. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister
van economie Kris Peeters op een vraag van Vlaams parlementslid
Griet Smaers (CD&V). Specifieke redenen voor de dalende trend
van het aantal personen actief in de detailhandel is de minister
tot op heden nog onbekend. Wel zou relevant onderzoek naar
oorzaken van stopzetting van zelfstandige detailhandelszaken in
de toekomst kunnen opgenomen worden in het opgerichte Kennis
Netwerk Detailhandel in Vlaanderen, zo blijkt uit het antwoord
van minister Kris Peeters.
‘Algemene en meerdere oorzaken liggen vermoedelijk aan de basis
van de daling van het aantal ondernemers in de detailhandel, zoals
de economische en financiële crisis, onvoldoende start – en
werkkapitaal, enz., maar om doelgericht beleid te kunnen voeren
is het absoluut noodzakelijk om verder de oorzaken van daling
naar het aantal zelfstandigen in de detailhandel te onderzoeken
en deze aan te pakken, zo meent Griet Smaers. Ik pleit er dan ook
voor dat dit onderzoek inderdaad wordt uitgevoerd via het Kennis
Netwerk Detailhandel.’
‘Het is positief dat er op Vlaams niveau ingezet wordt op het
detailhandelbeleid met in 2012 – 2013 de verdere uitvoering en
actualisering van de winkelnota met focus op uitbouw van het
Kennis Netwerk Detailhandel en het opstarten en uitrollen van
een handelspandenbeleid. Daarnaast wil ik een expliciete oproep
doen aan alle nieuwe lokale besturen om werk te maken van
gemeentelijke commerciële plannen met aandacht voor de kansen
en ontwikkeling van de middenstand in hun gemeente/stad. Een
sterke detailhandel draagt immers bij tot een gezonde samenleving,
de sector is essentieel voor de distributie van goederen naar de
consument en is, met 141.000 (cijfers 2010, bron: RSZ – stijging
met 35% ten opzichte van 2008 (136.000)) bezoldigde
tewerkstellingsplaatsen,
een
belangrijke werkgever
in
Vlaanderen. Eveneens bepaalt de detailhandel mee de ‘couleur
locale’ van een stad of gemeente’, zo besluit Griet Smaers.
Hans KNOP
Persverantwoordelijke CD&V-fractie | Vlaams Parlement - 1011 Brussel
T 02 552 43 28 | F 02 552 44 46 | M 0495 25 29 99 | E [email protected]
Download