Personeelsmanagement

advertisement
Management en leidinggeven
H3 Organisatiestructuur
Ondernemer detailhandel
Organisatiestructuur
Kostenvoorwaarde
Maximaal rendement met een minimum aan
inspanning.
Flexibiliteitsvoorwaarde
Snel reageren op veranderende omstandigheden.
Bestuursvoorwaarde
Iedere functie en taak past in het grotere geheel.
Sociale voorwaarde
Rekening houden met vaardigheden en wensen van de
medewerkers.
Management en leidinggeven | Ondernemer detailhandel
2
Organigram
3
Management en leidinggeven| Ondernemer detailhandel
Organisatiestructuren
Lijnorganisatie
Hiërarchische organisatie met alleen lijnfuncties
Lijn-staforganisatie
Organisatie met lijn- en staffuncties
Matrixorganisatie
Organisatievorm waarin twee leiders kunnen
voorkomen
Projectorganisatie
Voor een bepaald doel samengebracht en bestaat naast
de bestaande organisatie.
Management en leidinggeven| Ondernemer detailhandel
4
Horizontale taakverdeling
5
Management en leidinggeven| Ondernemer detailhandel
Invloeden op effectief leidinggeven
Grootte en structuur organisatie
Aard van het werk
Deskundigheid medewerkers
Spanwijdte leidinggevende
Omspanningsvermogen leidinggevende
6
Management en leidinggeven| Ondernemer detailhandel
Elementen organisatiecultuur
Normen en waarden
Kern van de organisatie, wat vindt men
belangrijk
Rituelen
Activiteiten die de cultuur bevestigen en
stimuleren
Uitingen
Communicatie van de organisatie
7
Management en leidinggeven| Ondernemer detailhandel
Download