Alcohol en jongeren In Dinkelland

advertisement
Samen werken aan
Gezondheid in Dinkelland
7-2-2012
Theo van Rijmenam
Jan Roorda
GGD is van en voor gemeenten
• Beschermen
• Bevorderen
• Bewaken
GGD Organisatie
•
Medewerkers
• Aantal medewerkers ± 400 (250 fte)
• ± 50% Consultatiebureaus
•
Financiering (€ in miljoenen)
• Alg. Bijdrage 2012
• Twente: 16,36 en Dinkelland: 0,73
• Bezuinigingen 2011/2012: 1,25
• Daarnaast ca. 7 mln. maatwerk/tarieftaken
•
Bestuur
• Regioraad & Bestuurscommissie (Bestuursagenda)
Twentse
Gezondheids
Verkenning
Twentse GezondheidsVerkenning
Overgewicht en psychische klachten
Twentse GezondheidsVerkenning
Alcohol en rokers
Dinkelland en Twente
Volwassenen, 2008
50
Twente
Dinkelland
40
30
20
10
0
Overgewicht
Rokers
Alcohol
Psychische ongezond
Dinkelland en Twente
Jongeren, 2007
50
Twente
Dinkelland
40
30
20
10
0
Weinig bewegen
Hasj (ooit)
Psychische
klachten
Roken
Binge drinken
Jongeren en Alcohol
OOK in Dinkelland
• Te vroeg
• Te vaak
• Te veel
Te Vroeg en te vaak:
• In groep 8: 30% al in aanraking met alcohol
(landelijk cijfer)
• Ooit drinken (Dinkelland, 2007):
• Klas 2: (13-14 jaar): 42 %
• Klas 4: (15-16 jaar): 92 %
• Regelmatig drinken (Dinkelland, 2007):
• Klas 2: 22 %
• Klas 4: 85 %
Te veel:
• Vierde klas in Dinkelland:
• 72% bingedrinken in laatste 4 week
• 39% recent dronken geweest
• Tweede klas
• 10% bingedrinken in laatste 4 week
• 12% ooit dronken geweest
Drinkpatronen (Alcoholdrinkers)
Dinkelland, vierde klas
•
•
•
•
•
Uitgaan (84 %)
In de keet (44%)
Bij/met anderen thuis (46%)
Sportkantine (11%)
Indrinken voor het uitgaan (70%)
Rol van ouders in Dinkelland
(Alleen alcoholgebruikers, oordeel jongeren)
Klas 2
Klas 6
ze vinden het goed
41 %
64 %
ze vinden dat ik minder moet drinken
0%
7%
ze raden het af
24 %
13 %
ze zeggen er niets van
15 %
13%
ze verbieden het
10 %
0%
ze weten het niet
10%
1%
Is dat erg?
• Overlast en geweld
• 50-80% geweld alcohol gerelateerd
• 10% ongevallen jongeren alcohol gerelateerd
(€ 31 miljoen/ jaar)
• Functioneren: verzuim / schoolprestaties
• Alcoholvergiftiging (coma zuipen)
• Kans op alcoholverslaving
• Gezondheidsrisico’s
• Aandoeningen op latere leeftijd
• Ontwikkeling van hersenen (in de groei)
Download