CV - Baanbrekende 50 plussers

advertisement
Naam
Adres
Telefoon
E-mail adres
: Heidi Theresia Rhebok-Groenendaal
: De Pas 11, 6836 HN Arnhem
: 06-55377186
: [email protected]
Persoonsbeschrijving:
Ik ben een actieve, creatieve en ondernemende vrouw met een positieve kijk op het leven. Ik ben sterk analytisch,
praktisch en pragmatisch maar ook sociaal, inlevend en betrokken. Ik zoek uitdagingen op en neem makkelijk
verantwoordelijkheid. Ik beschik over een academisch werk- en denkniveau, ben open en integer en initieer en
stimuleer samenwerking. Ik leg makkelijk contacten, sta stevig in mijn schoenen, ben nuchter en laat me niet
makkelijk van de wijs brengen. Ik breng meningen en ideeën op heldere en begrijpelijke wijze. Ik daag mezelf en
anderen uit initiatieven te ontplooien met het oog op een beter resultaat. In ben besluitvaardig en zet acties in gang.
Ik beschik over een goed voorstellingsvermogen van wat uitdagingen en veranderingen emotioneel betekenen voor
mensen.
Werkervaring:
Augustus 2015 tot heden:
Toko Makan Asli, eigenaar & kok.
Verzorgen van “home Made” Indische maaltijden voor senioren en andere liefhebbers van de authentieke Indische keuken.
www.tokomakanasli.nl
September 2012 tot augustus 2015:
Rhebok@Work, Adviseur, coach, interim-manager.
Maart 2009 tot september 2012:
Syntus Openbaar Vervoer B.V. 1450 medewerkers, Manager HRM, MT lid.
Aansturen van en verantwoordelijk voor de afdeling HRM inclusief opleidingen en personeelsadministratie.
Specialisaties; Europese aanbestedingen, overnames en ontvlechting, onderhandelingen met vakbonden en OR, cao
onderhandelingen, inrichting maatwerk beoordeling- en ontwikkelprogramma’s, verzuimreductie en personeelsbeleid en
regelingen.
December 2006 tot december 2008:
Rabobank Rijk van Nijmegen, 450 medewerkers, Manager HRM.
Aansturen van en verantwoordelijk voor de afdeling HRM inclusief opleidingen, salarisadministratie en personeelsadministratie.
Specialisaties; vormgeven afdeling na fusie, harmonisatie beleidsstukken, regelingen en procedures, het ontwikkelen van een
handboek en dienstencatalogus HRM en implementatie van integraal management. Begeleiden van interne reorganisaties,
overleg met de OR. Betrokken geweest bij Visie 2010 m.b.t. HR processen.
September 2003 tot december 2006:
SKON (Stichting Kinderopvang Nederland), 1200 medewerkers, Hoofd Personeel & Organisatie.
Aansturen van en verantwoordelijk voor de afdeling inclusief salarisadministratie en personeelsadministratie.
Specialisaties; opzetten eigen arbodienst, verzuimschade reductie, juridische trajecten, ontwikkelen
arbeidsvoorwaardenpakket, initiëren en uitvoeren van het opleidingsbeleid, ontwikkelen beoordelingssysteem, kengetallen en
rapportages. Advies bij organisatievraagstukken, organisatiewijzigingen en overnames.
Januari 2003 tot en met juli 2003:
Emaendor Advies, Adviseur, Interim manager.
Falck Holding B.V. : Ontwikkeling van nieuw concept m.b.t. Arbodienst activiteiten bestaande uit het in eigen regie nemen van
de verzuimbegeleiding. Implementatie nieuw beleid en procedures binnen de organisatie vanuit de centrale HRM afdeling.
November 1999 tot januari 2003:
Group 4 Falck Receptie Services B.V., 500 medewerkers, Business unit Manager Receptie Services B.V.
Aansturen van en verantwoordelijk voor de Business unit, onderdeel van de beveiligingsorganisatie Falck.
Specialisaties; realiseren fusie, vormgeven nieuwe organisatie, verbeteren resultaat en marges, acquireren nieuw opdrachten
vanuit groeiambitie, verbeteren van het imago naar zowel de medewerkers als de (potentiële) opdrachtgevers, het vergroten
van de interne klantgerichtheid, het verlagen van het ziekteverzuim en het ontwikkelen van een concurrerend
arbeidsvoorwaardenpakket.
Januari 1997 tot november 1999:
Albron Catering B.V. 3500 medewerkers, Personeelsmanager Bedrijfscatering.
Aansturen van en verantwoordelijk voor de afdeling P&O voor de Business Unit Bedrijfscatering.
Specialisaties; vormgeven van de afdeling na de fusie, ontwikkeling en implementatie beleid, methodieken en procedures,
begeleiden bij grote commerciële trajecten waarbij overname van personeel een zwaarwegende factor was in de keuze tot
uitbesteding aan Albron, juridische, arbeidsrechtelijke procedures en ondersteuning en advies aan afdelingsmanagers t.b.v.
ontwikkelingen binnen de organisatie van de betreffende afdelingen.
Juli 1988 tot januari 1997:
Lavold Schoonmaak B.V. 1500 medewerkers, Vestigingshoofd Personeelszaken, lid MT.
Den Haag, juni 1988 tot december 1990. Opzetten van een personeelsafdeling. Verantwoordelijk voor ontwikkeling en
uitvoering van het beleid en het initiëren van verbeteringsprocessen..
Rotterdam, december 1990 tot januari 1997. Herstructureren van de personeelsafdeling, trainen en coachen van de
personeelsfunctionarissen om tot verbetering van de in- en externe P&O processen te komen.
Amsterdam (AI), december 1994 tot december 1995. Op projectbasis een aantal zaken opgepakt die binnen afzienbare tijd tot
verbetering moesten leiden.
September 1984 tot juni 1988:
Allseas Engineering B.V., Assistent/waarnemend Officemanager
Millford van de Berg Design, Medewerker Doka & Zeefdrukkerij
Nationale Nederlanden, Assistent Hoofd Facilitaire Zaken.
Opleiding:
Competentie en persoonlijkheidstesten”
Gecertificeerd PIcompany Workplace BIG5 en Careerscan
Gecertificeerd PPA
Managementtrainingen
Mansal Managementtraining (1998)
SVS Bouwcentrum Hoger Management (Hbo-niveau) (1995 tot en met 1996)
Vakinhoudelijke opleidingen/trainingen
Arbeidsrecht, Communicatie, Organisatiekunde, Opleiden, MD-Beleid, Ziekteverzuim.
ISW Leergang Personeelszaken (1985)
Algemene opleidingen
Vrije Academie der Beeldende Kunst (periode 1981 tot en met 1984)
Havo (Diploma 1981)
Maatschappelijke betrokkenheid:
Activiteitengids in Burgers Zoo te Arnhem (vrijwilligerswerk)
Tekenjuf kleuterklassen Pieter de Jongschool Arnhem (vrijwilligerswerk)
Bestuurslid (secretaris) bij Stichting Symbiose (io) m.b.t. werkbaar maken van de participatiewet.
Download