PowerPoint-presentatie

advertisement
Human Resource Management
Infosessie Afstudeerrichtingen
Prof. Dr. Styn Grieten
Coördinator en docent afstudeerrichting HRM
[email protected]
Karlien Longin (alumnus HW-HRM)
HR-business partner World-line
Pieter-Jan Buyens (alumnus HW-HRM)
HR-director 180°Consulting
Doel presentatie
• Appetizer van wat waar het moderne HRM zich op focust en
wat je kan verwachten in de afstudeerrichting HW-HRM
o met paar flitsen uit de actualiteit en onderzoek
• Woordje uitleg bij programma en aanpak: informeren eerder
dan overtuigen 
• Beroepsmogelijkheden, “het leven zoals het is” en terugblik
door alumni uit afstudeerrichting HRM
• Ruimte voor vragen
HRM: flitsen uit actualiteit en onderzoek
HRM = HOT
• Actualiteit en praktijk is doordrongen van de relatie tussen
organisatie – werknemer en werknemers onderling,
motivatie, leiderschap
o Sterke business- en praktijkoriëntatie in afstudeerrichting
HRM aan KUL@Brussel
• Breed gamma aan wetenschappelijke studies, denkers,
inzichten
o Minder aan bod in media
o Sterke wetenschappelijke onderbouw in de
masteropleiding HRM aan KUL@Brussel
TORFS beste werkgever (>500) 2012 Vlerick, 2012
• “De werknemers van Schoenen Torfs zijn trots te mogen
werken voor deze organisatie. De HR-strategie van
Schoenen Torfs vertrekt vanuit de traditie van een
familiebedrijf waar mensen zorg dragen voor elkaar, dit alles
vertaald in een moderne visie op leven en werk.
Authenticiteit, complementariteit en teamwerk zijn dan ook de
sleutelwoorden. Torfs wil een bewust open en
onbevooroordeelde kijk op mensen nastreven en geeft ook
ouderen een kans.“Je leeftijd speelt geen rol!” werd expliciet
in de jobadvertenties van Torfs geplaatst. Wat ertoe leidde
dat meer 50 plussers solliciteerden en ook werden
aangenomen.”
SAS en Microsoft beste werkgevers (<500) 2012 Vlerick, 2012
• “De gelukkige werknemers heeft SAS Insitute onder andere te danken aan
•
een ‘Drive Your Talents’ programma dat bestaat voor alle medewerkers. Het
gaat hier om het herkennen en maximaal benutten van de persoonlijke
vaardigheden van de medewerkers door meer proactief te werken en hogere
zelfstandigheid te bieden. Ondanks de economische crisis erkent SAS
Institute het belang van investeren in talent om competitief te blijven, hun
mensen zijn hun belangrijkste kapitaal.”
“Microsoft ontvangt de Award voor Inspirational Leadership. Managers
besteden veel aandacht besteden aan de persoon achter de werknemer en
hoe ze hen het meeste energie kunnen geven. Zeker in het afgelopen
crisisjaar heeft inspirationeel leiderschap een speciale betekenis gehad voor
Microsoft. Bij Microsoft besloot men te besparen in marketing, niet in de
mensen zelf. Bij de launch van de nieuwe Windows stond het betrekken bij
en inspireren van de eigen mensen centraal.”
‘Uitmuntende’ manager richt zich op mensen Metro, 26/1/10
• BRUSSEL. Managers die vooral resultaatgericht zijn, worden door hun
werknemers niet per se bestempeld als ‘uitmuntende’ leiders. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Britse denktank The Work Foundation waarin het
verschil werd onderzocht tussen bedrijfsleiders die door hun
collega’s ‘goed’ of ‘uitmuntend’ werden genoemd.
Alle uitmuntende leiders stelden vooral mensen en relaties centraal en
presteerden zo over het algemeen beter omdat ze het grote geheel nooit
uit het oog verloren. Deze bazen zien hun werknemers als essentieel om
resultaten te boeken en houden er rekening mee bij al hun beslissingen.
Nog een kenmerk van uitmuntende managers is dat ze zelfverzekerd zijn
zonder arrogant te worden. Ze zijn zich bewust van hun macht maar
stellen die in dienst van hun organisatie en medewerkers.
Facebook kan carrière negatief beïnvloeden
The British Telegraph 1/2/2010 (nl.v.)
Werkzoekenden doen er goed aan hun Facebook-pagina, en dan met
name de foto’s, eens kritisch te bekijken. Werkgevers blijken deze
online profielen namelijk minstens zo belangrijk te vinden als een CV
of een sollicitatiegesprek.
Als meest voorkomende afknappers worden aanstootgevende foto’s,
verkeerd taalgebruik en klachten over werk genoemd.
De studie wees verder uit dat zo’n 70 procent van de werkgevers
kandidaten ook daadwerkelijk afwijst om hun online gedrag. Andersom
werkt het echter hetzelfde: mensen met een sterk digitaal imago worden
juist eerder aangenomen.
HRM: nog andere flitsen uit de actualiteit
• “Stress kost Vlaamse bedrijven 13 miljard
per jaar” (absenteïsme + presenteïsme)
• “Torenhoge lonen van topmanagers “
o
o
o
Billijkheid
Ontslagvergoeding
Perceptie
• Fusieproces Campus Brussel
(Ehsal, Vlekho, KaHo = HUBrussel)
en integratie KULeuven
• Pesten op het werk:
o
MACtac, France telecom,…
Toenemend belang van het managen van mensen
o
CONTEXT VAN
•
•
•
•
•
•
Hogere scholingsgraad
Globalisering (uitbestedingen, Chinezen, worldwide business)
Onzekerheid
Efficiëntie, kostenreductie, hogere eisen
Vergrijzing
Technologische evoluties
o
Groter belang aantrekken potentieel, ontwikkeling en leren,
flexibiliteit, motivatie en beloning
o
Nieuwe visies op werken, organiseren, leiderschap
o
Toenemend belang van samenwerking op en tussen alle niveaus,
zowel in de organisatie als tussen organisaties
Toenemend belang van het managen van mensen
• Managen van Mensen is de strategische sleutel van succes
• Managen van Mensen zit overal en gaat verder dan enkel het
HR-departement:
o Wat speelt zich af tussen de oren en neuzen van mensen?
o Management/Leiden + Psychologie + Recht + Strategie
Eigenheid van HW-HRM@Campus Brussel
• Gegeerde combinatie economische achtergrond & HRMspecialisatie
• Optimale mix
o Wetenschappelijke (evidence based) kennis
o Businessgeöriënteerde kennis en voeling
• Verschillende gastdocenten & gastsprekers!!
• Focus op nieuwe uitdagingen, trends en topics (zie eerder)
• Bezielde docenten, diversiteit invalshoeken
• Kleine groep: flexibele werkvormen
o
o
Werken in groepjes, werken met cases, bedrijfsbezoek
Teambuilding & groepsdynamica
Eigenheid van HW-HRM@Campus Brussel
• Niet enkel: “instroom – doorstroom – uitstroom”
o
rekrutering & selectie, socialisatie, functiewaardering, training en
vorming, evaluatie & beloning, uitstroom
• Maar ook:
o
Het nieuwe leiderschap, motivatie, arbeidssatisfactie, telewerk en
autonomie, work-life, stress, strategie en personeelsplanning,
omgaan met potentieel en competenties, change management,
relaties tussen de sociale partners, sociaal recht, rol arbeidsmarkten
Hoge instroom vanuit schakeljaar!
• Voor vlotte instroom vanuit schakeljaar wordt verwacht dat de studenten
notie hebben van 2 domeinen:
o
Basis ‘Mens en organisatie’ (vakken zoals ‘Arbeids- en organisatiepsychologie’
o
Basis of inleiding tot HRM
‘Management’ - ‘Mens en organisatie’ - ‘Organizational Behavior’ : met als basisbegrippen: motivatie,
leiderschap, people management
• Indien geen enkele notie
hiervan, kan beroep gedaan
worden op:
• Facultatief kunnen ook de lessen gevolgd worden die hier bij horen en het
lesmateriaal via HUBwise worden geraadpleegd. Vooral voor het basisvak
‘HRM’ (3de bachelor Handelswetenschappen) is het volgen van de lessen
een interessante manier om vlot bij te benen.
Docententeam HRM
• Dries Berings
Mens & Organisatie (1bach, 4SP)
Actuele thema’s HRM (Master)
• Ralf Caers
HRM: inleiding
(3bach, 3SP)
• De Feyter Tim
Strategisch HRM (3SP)
Advanced HRM (deel 1)
• De Grez Luc
Leiderschapsgedrag (3SP)
Docententeam HRM
• Styn Grieten
Organisatieontwikkeling
(6SP)
• Lieven Brebels
Actuele vraagstukken HRM
(5SP)
• Dieter Verhaest
Arbeidseconomie (3SP)
• Karin Proost
Advanced HRM (deel 2)
Docententeam HRM
• Elfi Baillien
Groepsdynamica (3SP)
• Bernard Leemans
Arbeidsverhoudingen (4SP)
(Gastdocent uit praktijk)
• Peter Kessels
Actueel Sociaal Recht & HRM (3SP)
(Gastdocent uit praktijk)
Masterproeven HRM
Drie mogelijkheden:
1) Meesterproef in nauwe samenwerking met één van de
onderzoekers uit de “Human Relations Research Group”
(HRRG), met 18 onderzoekers één van de grootste
onderzoeksgroepen van HW-Campus Brussel.
2) Bedrijfsproject vanuit een concrete vraag van een bedrijf.
De studenten die aan een project werken hebben een
promotor uit docententeam HRM/HRRG die wordt
bijgestaan door co-promotor uit bedrijf
3) Eigen titel voorstellen? Kan! Bespreek dit eerst met de
docent die in dat thema actief is.
Intrinsieke motivatie
Humor op de werkvloer
Telewerk en autonomie
Meer informatie:
• https://feb.kuleuven.be/brussel/toekomstigestudenten/oplei
dingen/handelswetenschappen/humanresourcesmanagem
ent
o Met alle info over alle vakken in HRM!
• Huidige Masterstudenten HRM stellen cursussen tentoon
en beantwoorden jullie vragen in lokaal 2215:
Lorenzo Michiels
Lies Van Dooren
Afstudeerrichting HW-HRM
• Met HRM zit je goed!
Het belang van “werken met mensen” gaat alleen maar
TOENEMEN in de toekomst en is de sleutel van het succes van
hedendaagse organisaties, is dus niet ‘soft’…
HW-HRM focust niet enkel op een functie in HR-departement
Bereidt voor op werken met mensen, mensgericht leiderschap,
organizing & leading
• Kies wat je écht graag wilt doen!
HRM-alumni aan het woord!!
• Karlien Longin
o
HR-business partner World-line
• Pieter-Jan Buyens
o
Postgraduaatstudent, ex-HR-director 180°Consulting
Vragen?
Download