Human resources management

advertisement
Human Resources isn’t
a thing we do, it’s the thing
that runs our business
Steve Wynn
žž Strategisch HRM
žž Talent & Loopbaan Management
žž Payroll & Sociaal Recht
žž Duurzaam HRM
žž HRM in praktijk
www.arteveldehogeschool.be/
postgraduaat-human-resourcesmanagement
POSTGRADUAAT
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
PGR_HRM_A5_16-17.indd 1
9/02/17 14:49
WAT?
Dit postgraduaat helpt je uit te groeien tot een volwaardige, brede HR-expert. Human
Resources is immers veel meer dan de noodzakelijke ‘grondstof’ voor de ontwikkeling van
een organisatie. Je medewerkers zijn het kapitaal van je onderneming. Van aanwerving tot
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het bepaalt het welslagen van je bedrijf.
In de organisatie van vandaag is Human Resources trouwens niet alleen een zaak van het
HR-departement of de HR-verantwoordelijke. Elke teamverantwoordelijke heeft zijn
verantwoordelijkheid op HR-vlak.
IETS VOOR JOU?
We richten ons in het bijzonder naar:
žž Mensen met een eerste werkervaring (of ervaring via stage), die in de toekomst graag de
HR-richting willen uitgaan.
žž HR-medewerkers die momenteel binnen één bepaald HR-domein werkzaam zijn, en die
hun HR-kennis willen verbreden met het oog op interne en/of externe doorgroei.
žž Leidinggevenden die via verdieping van hun HR-kennis hun functioneren binnen de
organisatie willen verbeteren.
Cursisten beschikken minimum over een bachelordiploma.
PROGRAMMA
Je ontwikkelt een gefundeerde kijk op de actuele HR-processen en -tendenzen. Via
gastsprekers, experten, workshops en cases maak je uitgebreid kennis met de nieuwste
HR-ontwikkelingen zoals storytelling, talent acquisition, employer branding, appreciative
inquiry, co-creatie, enz. Op die manier breng jij nieuwe HR-inzichten binnen in jouw
organisatie.
CONTACT
marijke.vannieuwenhuyse@
arteveldehs.be
PGR_HRM_A5_16-17.indd 2
GEÏNTERESSEERD?
Neem een kijkje op www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat-human-resourcesmanagement of kom langs op één van onze infoavonden op dinsdag 25 april van 18 uur
tot 21 uur of woensdag 6 september van 15 uur tot 21 uur op de campus Kantienberg Voetweg 66, 9000 Gent.
9/02/17 14:49
Download