kom met 3 personen - HRM in de Overheid

advertisement
6E EDITIE DINSDAG 4 APRIL 2017 - SPANT! BUSSUM
INITIATIEF EN ORGANISATIE
HOOFDSPONSOR
HRM IN DE OVERHEID 2020…
…OP WEG NAAR EEN INNOVATIEVE, FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE
HRM in de Overheid is reeds 5 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen
en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als
waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden
voor een wendbare arbeidsorganisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…
Kortom: HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen.
Wij bieden u:
• actuele HR ontwikkelingen in de overheid
• inspirerende keynote lezingen
• innovatieve praktijkcases
• praktijkgerichte workshoplezingen
• uitgebreide informatiemarkt met stands
• netwerken en co-creëren met ruim 150 vakgenoten
• voor en door HR, directie/bestuur, lijn en gemeentesecretarissen
• van rijksoverheid, gemeenten, provincies tot landelijke overheden
Inspirerende visies
• Wat is de bedoeling van HRM?
Dagvoorzitter Davied van Berlo, Initiatiefnemer netwerk
Ambtenaar 2.0 en Pleio, werkzaam als strateeg bij de
rijksoverheid, auteur van o.a. ‘Ambtenaar 2.0’, ‘Wij, de overheid’
en ‘De Nieuwe Overheid’
Jaap Peters, Managementgoeroe, auteur van o.a.
‘Het Rijnland Praktijkboekje’ en de bestsellers ‘Intensieve
menshouderij’ en ‘Nieuw Europees Organiseren’ en
organisatie-activist, DeLimes organisatieontwikkeling
• Hoe slimmer, hoe eerder dom!
Prof. Dr.ir. M.C.D.P. Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde,
in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences, Technische
Universiteit Eindhoven
• Nieuwe tijden, nieuwe HR
Arre Zuurmond, Gemeentelijke ombudsman voor
Amsterdam en een aantal regiogemeenten en
gekozen tot ‘Overheidsmanager van het jaar 2016’
PARTNER
KOM MET 3 PERSONEN
*
Of bezoek het congres met de cluster (vanaf 6 personen) HRM,
uw bestuur of gemeentesecretaris en neem contact met
CKC Seminars op voor de kortingstarieven. De toegangsprijs is incl.
bezoek congres, informatiemarkt, documentatie, catering en parkeren.
GRATIS BOEK VOOR ALLE DEELNEMERS
Alle deelnemers kunnen op het congres GRATIS het
Kookboek ‘Sociale innovatie’ ophalen.
Het ‘Kookboek’ is een makkelijk leesbaar en creatief vormgegeven
boek over sociale innovatie in Nederland. Het biedt aan alle personen
die zich voor dit thema interesseren een helder baken van de huidige
ontwikkelingen op het gebied van vernieuwing van de (arbeids-)
organisatie, met meerwaarde voor mens, organisatie en maatschappij.
Inhoudelijk is het boek uiterst boeiend door een afwisselende combinatie
van circa 20 prikkelende visies en ruim 20 praktijkverhalen.
SPONSOREN ADP Nederland • Fysergo • InternetSpiegel • Jobsrepublic • Raet EXPOSANTEN The Solutions Factory • Qualogy Applications • Tasper
MEDIA Alles over HR • ICT informatiecentrum • HR Overheid • HRnetwerk • NVP • Tijdschrift voor HRM
M E E R I N F O R MAT I E E N A A N M E L D E N V I A W W W.H R M I N D E O V E R H E I D.N L
6E EDITIE DINSDAG 4 APRIL 2017 - SPANT! BUSSUM
INITIATIEF EN ORGANISATIE
HOOFDSPONSOR
HR afdelingen in de overheid staan onder toenemende druk om te professionaliseren.
PRAKTIJKGERICHTE WORKSHOPS
De juiste kandidaten bereiken met
multichannel werven
gaan werken als netwerkorganisatie, meer maatwerk aan de burger is noodzakelijk,
vergroting van de dienstverlening (selfservice en digitalisering) decentralisatie
Agnesa Krasniqi, Productmanager, Jobsrepublic
jeugdzorg, de participatiesamenleving, etc.… De veranderende eisen aan de overheid
Lynda Muller, Medewerker Personeel en Organisatie,
vraagt tevens een andere manier van leidinggeven, meer zelfsturing en zelforganiserende Gemeente Hilversum
Vera van Heugten, Medewerker Personeel en Organisatie,
teams en mensen, meer ondernemerschap en verantwoordelijkheid. De verwachting is
Gemeente Hilversum
Aangeboden door Jobsrepublic
dat HR zich meer en meer zal gaan richten op organisatieverandering- en ontwikkeling,
waarbij HR de positie claimt om vroegtijdig in deze veranderingstrajecten te
Werken vanuit je Kracht
participeren. Kortom: HR continu in dialoog met én als verbindende factor tussen
Vincent Deinum, Consultant in
mens- en teamkracht, Fysergo
Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen. Om samen, stap voor stap, te komen
Jetty de Hoop, Consultant in
teamkracht, Fysergo
Aangeboden door Fysergo
van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…
PRAKTIJKCASES
Flexibiliteit van arbeid in een innovatieve
arbeidsorganisatie
Integraal inzetten van talent!
Hoe realiseer je wendbare organisaties met
weerbare medewerkers?
Rik Boers,
Voortrekker organisatieontwikkeling,
Gemeente Ede en oprichter
‘tegen Beter weter in’
Anneke van Londen, Projectleider Innovatiever HR
projecten, Gemeente Leusden en projectleider
Samenwerking Bedrijfsvoering (P&O, Financiën, ICT,
Juridische zaken) Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten
Annemiek Hoitinga, Project- en procesmanager,
Gemeente Nijkerk en projectleider Samenwerking
Bedrijfsvoering (P&O, Financiën, ICT, Juridische zaken)
Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten
Hoe geef je leiding zonder leiding te geven
in een gefragmenteerde wereld?
Elma Groen, Algemeen directeur
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Marjolijn Brune, Strategisch manager P&O,
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Paulien Huizenga, Directeur, Bonte Bij
Een wendbare organisatie vraagt om een
wendbaar HRM. Maar hoe wendbaar
kunnen we eigenlijk zijn?
Blijf op de hoogte!
Wij nodigen u uit om uw mening te geven, te discussiëren
en in contact te komen met sprekers, sponsoren en uw
collega vakgenoten!
PARTNER
gever Gemeente Veenendaal
Sander Houtveen,
Solution Consultant, Raet
Aangeboden door Raet
Een duidelijk ingezette koers op organisatieontwikkeling en uniform leiderschap
Mr Frans Marquinie MBA,
Gemeentesecretaris/algemeen directeur van
de gemeente Reimerswaal, tevens directeur
van Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking De Bevelanden
Goed werknemerschap & de rol van HR
Drs. Marianne Ottevanger, Manager Bestuur &
Organisatie / Directielid, Waterschap Vechtstromen
Alien Wesselink, Strategisch adviseur HRM, Waterschap
Vechtstromen
De HARK voorbij! Welke rol heeft de leidinggevende in de veranderende organisatie?
En wat is de positie van HR hierbij?
Daphne van Deursen,
Trainer, InternetSpiegel
Yme Dijkstra,
Consultant, InternetSpiegel
Aangeboden door InternetSpiegel
Vakontwikkeling van binnenuit:
medewerkers sturen de verandering
vanuit hun vakmanschap
Mariëlle Sluiter,
Teammanager organisatieadvies,
Gemeente Zeist
Een dynamisch en interactief inwerktraject;
continu in dialoog met uw medewerkers
Anne Otten, L&D specialist / Project Lead,
Appical
Samen met een spreker vanuit de overheid
Aangeboden door Appical
Monique Caniels-Uithuisje,
Teamcoördinator a.i. DiaMon
INTERACTIEVE WORKSHOP
Create the future met Nelson Mandela.
Wat is de nieuwe (voortrekkers?) rol van
de overheid?
Lianne Vorstenbosch,
Procesbegeleider
bij co-creatie,
leiderschap en
ondernemendheid, Zin en Ondernemen.
Co-auteur van het
‘Kookboek Sociale Innovatie,
van ruim 20 interviews over
inspirerende doorbraken
Reinier van Bemmel, Hoofd HRM, CAOP,
verantwoordelijke programma VakAdviseurs
Joke Dekker, Adviseur, CAOP, verantwoordelijke
programma VakAdviseurs
Martine Maes, Interventiekundige en Adviseur,
verantwoordelijke programma VakAdviseurs
Twitteren
over HRM IPMA-NL
in
de Overheid?
#pmparade
Gebruik
#hrovnl
SPONSOREN ADP Nederland • Fysergo • InternetSpiegel • Jobsrepublic • Raet EXPOSANTEN The Solutions Factory • Qualogy Applications • Tasper
MEDIA Alles over HR • ICT informatiecentrum • HR Overheid • HRnetwerk • NVP • Tijdschrift voor HRM
M E E R I N F O R MAT I E E N A A N M E L D E N V I A W W W.H R M I N D E O V E R H E I D.N L
Download