Human Resource Management

advertisement
Human Resource Management
Afstudeerstage
Om succesvol te kunnen afstuderen, is het belangrijk dat er op voorhand de juiste
randvoorwaarden worden gecreëerd. Er worden dan ook eisen gesteld aan de
afstudeeropdracht, de afstudeerorganisatie en de afstudeerbegeleiding. Deze worden bij het
indienen van het afstudeervoorstel door de afstudeercommissie getoetst.
Eisen aan de afstudeeropdracht
•
De aard van de opdracht voldoet aan de kaders van de werkterreinen Strategisch HRM,
Arbeidsmarkttransities, Advisering en Professionalisering;
•
De opdracht is qua omvang en complexiteit haalbaar binnen de beschikbare tijd en is
vakinhoudelijk op hbo-bacheloreindniveau ( a.d.v. Dublin descriptoren en/of HBO standaard);
•
De problematiek waarover advies wordt gevraagd heeft urgentie en HRM is een
belanghebbende;
•
De problematiek dient nader geanalyseerd en gedefinieerd te worden;
•
Er is sprake van open contractering: bij het verstrekken van de opdracht wordt de ruimte
geboden om vooronderzoek te doen en stakeholders te betrekken zodat een goede
probleemanalyse kan plaatsvinden;
•
De opdracht is veranderingsgericht: de organisatie moet door opvolgen van het uitgebrachte
advies kunnen komen tot organisatieverbetering;
•
In de opdracht wordt de student gepositioneerd als adviseur: de organisatie geeft de student
de ruimte om een methodische aanpak te kiezen waarin goed vooronderzoek kan
plaatsvinden naar het specifieke probleem wat resulteert in een plan van aanpak;
•
De opdracht resulteert in een adviesrapport op tactisch/strategisch niveau; het bevat altijd
een onderzoekselement, advies inclusief de consequenties voor implementatie;
•
De opdracht wordt door een tweetal studenten in de organisatie uitgevoerd. In de
afstudeerperiode dienen de studenten op minimaal 4 dagen per week in de organisatie aan
de opdracht te werken.
CREATING TOMORROW
Eisen aan de afstudeerorganisatie
•
De organisatie bestaat uit minimaal 50 werknemers;
•
De organisatie heeft een HRM-afdeling;
•
De organisatie ligt binnen een straal van 50 km rond Amsterdam. Voor
internationale afstudeeropdrachten in het buitenland is deze eis niet van toepassing.
Eisen aan de afstudeerbegeleider
•
Verantwoordelijke positie binnen de organisatie, bij voorkeur als senior of hoofd
HRM/HRD;
•
Minimaal drie jaar werkervaring in het HR-veld;
•
Al enkele jaren binnen de organisatie werkzaam;
•
Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur P&A/HRM;
•
Heeft een brede kennis en toegang tot alle bedrijfsonderdelen;
•
Is belanghebbende bij het project;
•
Beschikbaar tijdens de duur van het afstudeeropdracht;
•
Heeft een positief-kritische houding richting het afstudeerkoppel;
•
Heeft bij voorkeur ervaring in het begeleiden van stagiaires en/of afstudeerders op
HBO/WO niveau.
CREATING TOMORROW
Download