Aandachtsfunctionaris Gezondheid

advertisement
Aandachtsfunctionaris Gezondheid
Om aandacht voor gezonde leefstijl op de woon- en dagbestedingsgroepen te borgen,
kunnen aandachtsfunctionarissen Gezondheid aangesteld worden. Dit kan één
functionaris per woon- of activiteitengroep zijn. Of juist één functionaris voor
verschillende groepen samen, met een mogelijk thema, zoals ouderen en mensen met
ernstige meervoudige beperkingen (EMB).
Deze functionarissen hebben als mogelijke taken:
- Uitzetten van en coachen bij de fitheidsmetingen door woongroepen bij hun
cliënten. Deze taak richt zich op deskundigheidsbevordering.
- Signaleren van vragen van de cliënt rondom eten, drinken, mondhygiëne
enzovoort en hierop actie ondernemen.
- Aanspreekpunt voor activiteiten en nieuws op het gebied van beweging en
voeding.
- Trekker van activiteiten op het gebied van beweging en voeding.
Het verdient aanbeveling om de groep aandachtsfunctionarissen te laten aansturen door
een lid van de werk-/projectgroep die u heeft ingesteld. Naast het aansturen is het van
belang regelmatig, bijvoorbeeld drie keer per jaar, samen te komen om enerzijds kennis
en ervaring uit te wisselen en anderzijds deel te nemen aan cursussen.
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards