zorg - hulp 2009-07 01

advertisement
Ergra Low Vision biedt Visio Bioptic Driving Passets aan
Eind april heeft minister Eurlings bepaald dat minderzienden weer aan
het verkeer mogen deelnemen, mits zij aan een aantal voorwaarden
voldoen. Eén van de voorwaarden is dat zij een Bioptische Telescoop
dragen.
Op 28 mei zijn de opticiens en optometristen die de Bioptische
telescopen gaan aanmeten, getraind bij VISIO in Huizen. Namens Ergra
Low Vision en Evision Optics was aanwezig, Myran Gast, manager en
optometrist.
Zij heeft 4 Bioptic Driving passets aangeboden aan de heer Bernard de
Vries, coördinator AutO - mobiliteit bij VISIO.
In de passet bevinden zich alle kijkers die getest en goedgekeurd zijn
door Visio om gebruikt te gaan worden in het verkeer. Zo spreekt
iedereen dezelfde taal, aangezien de opticiens die de systemen gaan
aanmeten met een zelfde passet gaan werken.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en / of aanvragen foto’s kunt u contact opnemen
met Myran Gast, manager en optometrist.
Telefoon 070 – 311 40 90 E-mail [email protected]
Download