Revalidatievoorzieningen en organisaties

advertisement
Revalidatiemogelijkheden in
Nederland voor mensen met een
blijvende visuele handicap
Inleiding
• Nederland telt naar schatting
tweehonderdduizend slechtzienden en
blinden.
• 1 à 2% van de westerse populatie is blind of
slechtziend.
Oorzaken
• Ouderdom
• Diabetische retinopathie
• en glaucoom
 Geen therapieën, alleen maar afremmen
van de progressie.
Revalidatievoorzieningen en
organisaties
• Regionale instellinggen:
- Bartimeus, Sensis en Visio
Revalidatievoorzieningen en
organisaties
• landelijk centrum voor intramurale revalidatie:
- Visio Het Loo Erf
• Speciale scholing en onderwijs.
• Optiekbedrijven  optometristen.
Voor wie revalidatie niet baad
• NOG: Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Heeft het initiatief genomen om een
evidence-based richtlijn voor de verwijzing
van blinden en slechtzienden te ontwikkelen.
Als ondersteuning van de oogarts in de
dagelijkse praktijk.
Technische ontwikkelingen
• Jaren zeventig: beeldschermloep.
• Jaren negentig: de komst van computers met
spraak- en vergrotingsprogramma’s vergrootte
de mogelijkheden binnen de revalidatie bij
slechtziendheid en blindheid.
De optometrist
• Taken:
– Oogmetingen.
– Het opsporen van afwijkingen.
– Het aanmeten van brillen en lenzen.
 Eerstelijnsgezondheidszorg
Optische hulpmiddelen
• Beeldschermloep:
• Loepbril:
• Standloep:
http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator
.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.
bsl.nl/totalecollectie
Download