Informatiebrief patiënt

advertisement
Medisch specialistische revalidatie
-
Heeft u steeds terugkerende of langdurige klachten?
Bent u al meerdere malen behandeld en biedt dit kort of onvoldoende vermindering van uw
klachten?
Ervaart u door uw klachten problemen met uw werk en/ of dagelijkse activiteiten?
Voelt u zich moedeloos of onbegrepen mbt uw klachten?
Bent u chronisch vermoeid?
Of heeft u specifieke klachten (bv neurologische klachten, longaandoeningen,
cardiovasculaire klachten, orgaan falen) waarbij u extra ondersteuning prettig zou vinden?
Bent u herstellende van een lang en zwaar ziekte traject (bv kanker, HELLP syndroom,
operaties)?
Dan kunt u terecht bij medische specialistische revalidatie!
Fysio-Actief biedt in samenwerking met BeLife een programma waarin verschillende specialisten als
team actief met u samenwerken aan uw revalidatie. Uw klachten worden vanuit meerdere
invalshoeken (zorgdisciplines) onderzocht en samengebracht tot een behandelprogramma.
Samen een integrale professionele aanpak, in plaats van verschillende, losse ‘behandelwijzen’.
Vanaf april 2016 biedt Fysio-Actief in samenwerking met BeLife het programma medisch
specialistische revalidatie, onder leiding van een revalidatie arts.
In dit programma werken een revalidatie arts, psycholoog, inspanningsfysioloog en fysiotherapeut
actief samen om u zo goed mogelijk te helpen met uw klacht. Ook ondersteuning van bijvoorbeeld
een diëtist of ergotherapeut is mogelijk.
Op de volgende bladzijde vindt u een uitgebreide beschrijving van hoe een zorgtraject eruit ziet.
BeLife werkt al op veel locaties succesvol met dit programma, met name in het zuiden en westen.
Fysio-Actief start als 1e in Friesland!
Kijk voor meer informatie op www.fysio-actief.nl
Het zorgtraject
Onderstaand volgt een beschrijving van hoe het zorgprogramma eruit ziet. Het is een intensief
programma, daarom is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om te starten en actief deelneemt aan
uw herstel.
1. Diagnostiek/ intake dag
Gedurende deze dag zult u in ieder geval uitgebreid gehoord en onderzocht worden door een
revalidatie arts, inspanningsfysioloog, psycholoog en fysiotherapeut. Eventueel aangevuld door een
diëtist en/ of ergotherapeut, indien dit voor uw klachten relevant lijkt.
De afspraken worden zoveel mogelijk aansluitend gepland. Aangezien u door meerdere specialisten
gezien zult worden, moet u er rekening mee houden dat u een groot deel van de dag kwijt bent.
Indien er uit de inspanningtest afwijkende waarden komen, kijkt er eventueel een cardioloog mee of
kan de revalidatie arts u doorverwijzen voor verder onderzoek.
Aan het einde van de dag stelt de revalidatiearts samen met het team uw diagnose vast.
Als vervolgbehandeling binnen Belife zinvol is, worden er persoonlijke doelen en een persoonlijk
behandelplan opgesteld.
De care manager zoekt in de week na de intake dag contact met u, om de doelen en het programma
met u te bespreken.
2. Behandeltraject
Hoe het behandeltraject eruit ziet en door welke discipline u behandeld zult worden, is afhankelijk
van uw klacht.
Er volgt altijd een intensief programma, dat 13 tot 20 weken duurt. Over het algemeen zal uw
programma in ieder geval bestaan uit een fysiek trainingsprogramma, olv een fysiotherapeut of een
trainer. U moet er rekening mee houden dat u 2x per week oefeningen/ training zult doen. (Dit kan
naar keuze op onze locaties in Sneek/ Bolsward/ Joure)
Een gedragsmatige training is ook vrijwel altijd onderdeel van het programma; hierin leert u beter
om te gaan met uw klacht.
Daarnaast kan er fysiotherapeutische of psychologische begeleiding ingezet worden, of bijvoorbeeld
begeleiding door een diëtist, ergotherapeut of anders.
Het programma wordt, zoals boven aangegeven, na de intake dag altijd eerst met u besproken.
Omdat het een intensief programma is, is het belangrijk dat u gemotiveerd bent en actief wilt mee
werken aan uw herstel.
3. Testdag/ eindevaluatie
Gedurende het programma zullen uw vorderingen elke 6 weken geavaleerd worden. Tijdens deze
dag zult u in ieder geval weer gezien worden door de inspanningsfysioloog, die uw fysieke conditie
(hart/ longen ed) weer vastlegt. Daarnaast wordt u alleen gezien door die specialisten die ook ingezet
zijn tijdens het programma. Daarom is deze dag vaak korter dan de intake dag.
Voor de eindevaluatie geldt hetzelfde.
Na deze dag wordt gekeken door het team olv de revalidatiearts of uw doelen goed zijn of dat de
behandeling aangepast zal worden.
4. Vervolg traject
Bij de eindevaluatie wordt er verder in overleg met u bepaald hoe nu verder. Indien er nog een
indicatie is voor multidisciplinaire revalidatie; dat wil zeggen dat het nodig is dat u nog door meer
dan één specialist gezien wordt; kan het traject verlengd worden.
Het kan ook zijn dat u alleen nog begeleiding van één specialist nodig heeft. Dit kan, dit valt dan
echter niet meer onder het BeLife Zorgtraject.
Een andere optie is dat u uitbehandeld bent, maar dat u verder wilt met trainen of nog
ondersteuning zou willen; dit kan bijvoorbeeld door onze vitaliteitscoach.
Wat de mogelijkheden zijn, zal de care manager met u bespreken.
Vergoeding zorgverzekeraar
Het zorgprogramma van BeLife Zorg valt binnen de zorgaanspraak zoals door de overheid is
vastgesteld. Oftewel; het zorgprogramma wordt altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Een
aanvullende verzekering is hiervoor dus niet nodig!
Voor uw totale zorg ten laste van de basisverzekering wordt door de overheid een (jaarlijkse) eigen
bijdrage vastgesteld (voor 2016 €385,-). Deze eigen bijdrage geldt dus ook voor het BeLife Zorg
zorgprogramma. Als u uw eigen bijdrage in dit kalenderjaar nog niet heeft aangesproken, wordt deze
eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval u met uw zorgverzekeraar een
vrijwillig eigen risico heeft afgesproken (om daarmee uw zorgpremie te verlagen).
Uw eerste afspraak
De intake dag vindt plaats in Bolsward. Tijdens deze dag wordt u uitgebreid gehoord en onderzocht
door de verschillende specialisten. Er is een wachtruimte aanwezig, waar u tussendoor kunt
ontspannen. Hier is koffie en thee aanwezig en er zal voor een lunch worden gezorgd.
Inspanningstest
De inspanningsfysioloog zal een uitgebreide test met u afnemen, waarbij u aangesloten wordt op
apparatuur en een mondkapje opkrijgt. Zo kan uw hartslag, ademhaling en bloeddruk goed in de
gaten gehouden worden. Het is een maximaal test op de fiets; wat inhoudt dat u gevraagd wordt in
te spannen tot u niet meer kunt. Dit is kortdurend. Zo krijgt hij het beste beeld van hoe u ervoor
staat en wat u aankunt.
U wordt hierbij continue goed in de gaten gehouden; mocht de inspanningfysioloog problemen zien,
zal de test gestopt worden. Ook kunt u zelf te allen tijde de test stoppen indien u zelf denkt dat het
niet meer gaat.
Graag (sport) kleding meenemen waarin u goed kunt fietsen op de inspanningtest (het bovenlichaam
zal ontbloot zijn ivm aansluiting van de apparatuur. Vrouwen kunnen BH aanhouden).
Er zijn kleedkamers aanwezig met douche gelegenheid
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het programma; kunt u contact zoeken met de
caremanager (voor Fysio-actief is dit Irene Kloosterman)
Contact
Caremanager Fysio-actief
Irene Kloosterman (ma/di/do)
[email protected]
Tel: 0515- 434355 (werkdagen 800-1700)
Voor meer informatie zie ook: www.fysio-actief.nl
(klik op logo van BeLife van de home page of klik onder medisch bewegen BeLife aan)
Download