EKEP, Best practices

advertisement
LOOK Symposium woensdag 12 april 2017
Staat het kind met een beperking nog centraal in zorg en onderwijs?
EKEP, Best practices
Johan van de Watering en Gerard Kusters
INHOUD


Wat is EKEP “best practices”
voorwaarden
Ouders
leerling
EKEP de praktijk
voorbeelden
EKEP
Onderwijs

revalidatie
Gezamenlijke kwaliteitsverbeteringen / wensen
EKEP = SAMENWERKING
EKEP: De samenwerking is kansrijk wanneer ouders, onderwijs en revalidatie
zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht
doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie.
Het is een grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen
EKEP= samenwerking
leerling/ouders, revalidatie en onderwijs
Ingrediënten / voorwaarden om te komen tot best practice:
Ambitie
 OOR ( ontwikkelperspectief onderwijs en revalidatie)
Recht doet aan belangen
 Belangen helder krijgen
Relatie (verbinden)
 Mensenwerk
Proces
 Op de goede weg samen!
Organisatie
 Professioneel organiseren
( voortgang, betrouwbaar,win-win)
Belangen vormen de motor van samenwerking.
Belangen helder krijgen
s
s
b
b
w en n
w en n
s
s
STANDPUNT
b
EKEP valt in de gouden driehoek
Tip:
w en n
breng het gesprek van standpunten naar belangen
b
BELANGEN
w en n
WAARDEN EN NORMEN
Samenwerken is mensenwerk
Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijke argumenten
als om persoonlijke verhoudingen en relaties.
Relaties:
vermogen tot verbinden
opgebouwd vertrouwen
verbindend leiderschap
(voorzitter)
Ouders
leerling
De praktijk
EKEP
Onderwijs
revalidatie
• Ontwikkelingen Roosendaal
• Succesfactoren collega’s
• Organisatie en proces  voorbeelden
Ontwikkelingen Roosendaal
Ouders
leerling
EKEP
Onderwijs
revalidatie
Ontwikkelingen Roosendaal


Ouders
leerling
Formulieren. Kan dit beter?

Functie van het formulier? (Kerstboom!)

Leesbaarheid?
(voldoende lezersgericht voor ouders / leerlingen?)

Koppeling Parnassys – EPD?

Sharepoint? (tegelijkertijd in werken)

Sneller in te vullen? (administratieve werkdruk)
EKEP
Onderwijs
revalidatie
Rollen helder?

Regisseursrol leerkracht?

Rol ouders? Hoe visie op ouderbetrokkenheid inpassen?
VERUS: partnerschappen (didactisch, pedagogisch, formeel, informeel,
maatschappelijk, partnerschap m.b.t. zorg en partnerschap m.b.t. revalidatie)
Ontwikkelingen Roosendaal
Ouders
leerling

Kwaliteitscyclus?


Hoe 'succes' of kwaliteit meten?
(gesprekken / MTO / OTO / observaties van besprekingen)
EKEP
Onderwijs
revalidatie

Korte loop PDCA?
Relatie met dagelijks handelen van alle professionals.
Niet iets 'erbij'.

'De goede dingen doen' (extern resultaat) of 'De dingen goed doen' (intern proces) ?
Optimale dialoog tussen alle betrokkenen?

Voldoende (voorbereiding)tijd voor goed overleg?

Bekostiging overhead?

Wanneer is overleg 'goed'?

Wanneer is alle overleg goed? (scholing)
Succesfactoren collega's

De Twijn / Vogellanden
Zwolle

Werkenrode school

Kroonpad - Klimmendaal

Mytylschool Ariane de Ranitz SO

Maurice Maeterlinckschool

Klimmendaal

Onderwijscentrum / revalidatiecentrum Roessingh

Heliomare / De Ruimte
Groesbeek
Apeldoorn
Utrecht
Delft
Arnhem
Wijk aan Zee
Enschede
Succesfactoren collega's (top 3)

Samenwerking: 5 scholen
Intentieverklaring integrale samenwerking / vertrouwen en gelijkwaardigheid /
duidelijke afspraken m.b.t. samenwerking / afstemming op alle niveaus m.b.t.
proces / samen eindverantwoordelijk

Visie: 4 scholen
Gezamenlijke visie / gezamenlijke visie waarin ouders partners zijn /
bewustwording van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid / IEDEREEN is
verantwoordelijk voor alle besprekingen, verslagen, communicatie,..

Communicatie: 3 scholen
Korte lijnen, contactpersonen van beide organisaties / iedereen de ruimte voor
inbreng / sfeer / overleg op alle niveaus van de beide organisaties /
gezamenlijke bespreking over en met leerlingen en ouders

Echt 1 plan: 3 scholen
Koppeling EKEP bespreking en OPP / niet eigen belang voorop maar kind
centraal / gezamenlijke hoofddoelstelling formuleren
Succesfactoren collega's (top 3)

Verslaggeving: 2 scholen
Eenduidig en toegankelijke verslaggeving / niet steeds systemen erbij / volledig
en goed ingevuld EKEP formulier

Scholing personeel: 2 scholen
Gezamenlijke studiedagen / alle medewerkers geschoold in de EKEP structuur /
workshop nieuwe collega's / collega's aanspreken / meerwaarde blijven
uitleggen

Rollen: 3 scholen
Afspraken over participatie ouders / onafhankelijke procesbewaker-voorzitter
om te zorgen voor balans tussen onderwijs en revalidatie

Diversen: steeds 1 school
- Planning: voor invullen formulieren / voor besprekingen
- Uitleg voor ouders: folders / voorlichting
- Jaarlijkse evaluatie
- EkepExpertTeam
- Volg ontwikkelingen via Lecso
Organisatie en proces  voorbeelden

De Twijn / Vogellanden
Zwolle

Werkenrode school

Kroonpad - Klimmendaal

Mytylschool Ariane de Ranitz SO

Maurice Maeterlinckschool

Klimmendaal

Onderwijscentrum / revalidatiecentrum Roessingh

Heliomare / De Ruimte
Groesbeek
Apeldoorn
Utrecht
Delft
Arnhem
Wijk aan Zee
Enschede
Vragen en wensen?
Ouders
leerling
EKEP
Onderwijs
revalidatie
Download