1081 - A4 Internet folder - Cognitieve revalidatie - Orbis

advertisement
Cognitieve revalidatie
Orbis Revalidatie
Cognitieve revalidatie
Door een ongeluk, tumor, ontsteking, hersenbloeding of herseninfarct (CVA)
kan hersenletsel ontstaan. Mensen met hersenletsel kunnen naast lichamelijke
klachten te maken krijgen met klachten op het gebied van denken, voelen en
doen.
Vaak zijn deze gevolgen niet eens direct merkbaar. Pas later, als mensen de
draad weer oppakken na een periode van lichamelijke revalidatie, worden deze
gevolgen steeds duidelijker. Ze zijn immers niet direct merkbaar en vaak ook
moeilijk aan de buitenkant te zien. Verstrooidheid, snel moe zijn,
vergeetachtigheid, prikkelbaarheid. Het zijn maar enkele voorbeelden die een
grote druk kunnen leggen op het dagelijkse functioneren. Vaak levert dit ook
onzekerheid en frustratie op. Waarom gaat het niet meer zoals vroeger?
Speciaal voor mensen die op dit vlak klachten ervaren is een bijzondere vorm
van revalidatie ontwikkeld. Dit noemen we cognitieve revalidatie of
neuropsychologische revalidatie.
Wat is cognitieve revalidatie?
Bij cognitieve revalidatie leert u omgaan met de veranderingen die door het
hersenletsel zijn ontstaan in het denken, voelen en doen. U leert bijvoorbeeld
geheugenstrategieën toepassen zodat u en uw familie of omgeving beter leren
omgaan met een geheugenprobleem.
Vaak is het nodig dat u en uw naasten eerst inzicht krijgen in de veranderingen
door het hersenletsel en wat dat betekent in het dagelijks leven.
Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Allereerst worden uw klachten in kaart gebracht. Dit gebeurt meestal door de
revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk
werker en de logopedist. U spreekt deze therapeuten tijdens verschillende
afspraken verspreid over de week, waarbij rekening wordt gehouden met uw
beschikbaarheid.
Daarna wordt er samen met u een behandelplan gemaakt en als het nodig is
een behandelteam samengesteld om aan de doelen te werken. De therapie die
bijvoorbeeld gericht kan zijn op het leren omgaan met traagheid in denken of
geheugenproblemen, wordt begeleid door een ergotherapeut en psycholoog.
Voor specifieke taalproblemen wordt een logopedist ingeschakeld. Voor training
bij bepaalde waarnemingsproblemen, zoals niet kunnen waarnemen van een
gedeelte van het gezichtsveld kan geoefend worden met een ergotherapeut
en/of fysiotherapeut.
Bij emotionele veranderingen en gedragsproblemen is meestal een psycholoog
of maatschappelijk werker betrokken.
Een of meerdere keren per week werkt u samen met de therapeuten waarbij u
in behandeling bent op de afdeling revalidatiegeneeskunde. De behandeling
kan individueel, in groepsverband of een combinatie hiervan plaatsvinden. De
Patiëntenvoorlichting | Orbis Medisch Centrum
2
duur van de totale behandeling kan varïeren van enkele maanden tot een jaar.
De behandeling duurt zolang als deze nodig is.
Een keer in de 6 tot 8 weken overleggen de therapeuten met de revalidatiearts
en vindt vervolgens een gesprek tussen u en de revalidatiearts plaats over de
vorderingen/voortgang en het verdere beleid.
Tijdens de behandeling krijgt u huiswerkopdrachten mee, zodat u ook thuis aan
de slag kunt. Het is erg belangrijk hierbij een naaste te betrekken die ook op
bepaalde momenten met u mee kan gaan naar de therapieën. Zo kunt u thuis
toepassen wat u op de therapieën geleerd hebt. Dit kan een partner zijn, een
ander familielid of een goede vriend(in).
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over cognitieve revalidatie?
Neem contact op met de Revalidatiegeneeskunde.
Patiëntenvoorlichting | Orbis Medisch Centrum
3
Secretariaat / bezoekadres
Orbis Revalidatie
Meldpunt West 07
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
Telefoon 088 – 459 7730
Postadres
Orbis Medisch Centrum
Orbis Revalidatie
Postbus 5500
6130 MB Sittard-Geleen
© 04-2015
www.orbisrevalidatie.nl
www.orbismedischcentrum.nl
1081
Internetadres
Download