Als we een opgave met getallen uitrekenen, is de eerste stap: het

advertisement
Haakjes wegwerken
Als we een opgave met getallen uitrekenen, is de eerste stap: het wegwerken van de haakjes.
Voorbeeld 1:
2  3  5 
2 8 
EERSTE MANIER
16
We kunnen deze som ook als volgt uitrekenen:
2   3  5 
23  25 
TWEEDE MANIER
6  10 
16
Als we één van de getallen tussen de haakjes nog niet weten, geven we dit getal een letter.
Dit getal is nog “onbekend” en deze letter noemen we dan ook een “onbekende” of variabele.
2  ( x  5) .
Voorbeeld 2:
Nu kunnen we niet de eerste manier gebruiken, maar wel de tweede manier. Kijk maar:
2   x  5 
2 x  25 
2 x  10
Het wordt iets lastiger als er mintekens in de opgave staan. Twee voorbeelden:
2   x  5 
Voorbeeld 3:
(2   x) 
2 x
(2  5) 

 10

2 x  10
7   2 x  5 
7   1  2 x  5 
Voorbeeld 4:
7   1  2 x   1  5
7   2x
 5
7   2x
5

12  2 x
Blz. 1 van 2
Haakjes wegwerken
Nu met dubbele haakjes.
 x  3   x  7  
x   x  7  3  x  7 
Voorbeeld 5:
x  x  x  7  3 x  3 7 
x2  7 x
 3x  21 
x 2  10 x  21
En met mintekens wordt dit:
 x  3    x  7  
 x  x  7
Voorbeeld 6:
x  x

x

2
  3 x  7 
 x  7   3   x   3  7 
 7x

 3x

 21 
 x  10 x  21
2
Dit laatste voorbeeld ziet er door al die extra plustekens wat onoverzichtelijk uit.
Voortaan kunnen we dit eenvoudiger opschrijven als:
 x  3    x  7  
x  x  7
  3 x  7 
x  x

x7

 3 x

 3 7 
 x2

7x

3x

 21 
 x 2  10 x  21
Probeer nu zelf de voorbeelden te maken die onderaan blz. 11 en bovenaan blz. 14 staan.
Blz. 2 van 2
Download