Checklist contract

advertisement
CHECKLIST CONTRACT (ALGEMEEN)
Wat moet er in zoal in een contract allemaal geregeld worden?
1.
Wie zijn de partijen die het contract tekenen?
2.
Is diegene die ondertekent ook daadwerkelijk bevoegd om de overeenkomst aan te gaan (vaak staat
er bijvoorbeeld: ‘te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …’)? Controleer dit ook bij de Kamer
van Koophandel. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0900-1234567.
3.
Staat er vermeld wat de aard is van de overeenkomst (bijvoorbeeld: ‘koopovereenkomst’)?
4.
Wat wordt er over en weer van elkaar verwacht (bijvoorbeeld: u moet leveren en uw klant moet
betalen)?
5.
Is er geregeld hoeveel er geleverd moet worden? En wat de kwaliteit daarvan moet zijn?
6.
Wanneer, waar en hoe moet er geleverd of gepresteerd worden?
7.
Wie betaalt de eventuele transport-, verzekerings-, en opslagkosten?
8.
Hoe is het eventuele transport geregeld?
9.
Is er een regeling voor eventuele transportschade opgenomen?
10. Wanneer gaat het risico van schade of verlies van de zaken over op de wederpartij?
11. Wanneer moet er worden betaald?
12. Hoe moet er worden betaald (contant, per bank, soort valuta)?
13. Welke sancties zijn er opgenomen voor het geval er niet geleverd wordt? En voor het geval er niet
betaald wordt? Is er dan bijvoorbeeld een boete of rente verschuldigd?
14. Welke zekerheden zijn er opgenomen om risico’s af te dekken (zoals aanbetaling, bankgarantie,
borgstelling, eigendomsvoorbehoud en hypotheek)?
15. Hoe eindigt de overeenkomst (bijvoorbeeld op het moment van betaling, door opzegging of door
verloop van tijd)?
16. Wat is er geregeld over het recht van reclame en de termijn daarvan?
17. Is er sprake van garantie en hoe is deze uitgewerkt?
18. Hoe worden geschillen opgelost? En welke rechter is eventueel bevoegd?
19. Welke (algemene) voorwaarden gelden er? En welke bijlagen zitten er bij de overeenkomst?
20. Welk recht is er van toepassing (vooral belangrijk als u zaken doet over de grens)?
Download