2012 SR: bariatric surgery, prim. co-morbiditeit

advertisement
Bariatric Surgery: which to
choose?
Annemarije de Ruiter
Co-assistent poli Chirurgie
Waterlandziekenhuis Purmerend
26-10-2012
Vraagstelling

Hoe zinvol zijn maagbandjes ten opzichte
van andere bariatrische ingrepen?
PICO




P= BMI>35
I= Laparaoscopic Adjustable Gastric Banding
(LAGB)
C= Other bariatric surgery
O= Effect on co-morbidities, Quality of Life
(Alleen meta-analyses)
Waar gaat het om?



Doel van de operatie is het verlagen van de
morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met
obesitas, en om de metabolische en
organische functie te verbeteren.
Andere belangrijke parameters: Quality of
Life, self-perception, functioneren.
Deze parameters hangen niet per se samen
met absoluut gewichtsverlies.
Bariatric Surgery

Restrictief


Malabsorptief



Bililopancreatic Switch (BPD)
Duodenal Switch (DS)
Combinatie


Laparascopic Adjustable Gastric Banding (LAGB), VGB
Laparascopic Roux-Y Gastric Bypass (LRYGB)
Anders


Gastric sleeve
Gastric Pacing
LAGB
Biliopancreatic Diversion +
Duodenal Switch
Laparascopic Roux-Y Gastric
Bypass
CBO-richtlijnen 2008

Restrictieve operaties, Biertho 2003, Weber 2004
 een significant groter gewichtsverlies na LRYGB en groter effect
op de gerapporteerde comorbiditeit

LAGB, TEC 2005
 Na 2 jaar 38-61% ‘excess weight loss’ (EWL),
na 5 jaar 54%




Lage mortaliteit (0-0,6%) en morbiditeit.
Aandeel heroperaties op de lange termijn is 0,5-19%
Aandeel banderosies bedraagt 0-1,9%
LRYGB
 Hierover werden geen onderzoeken gerapporteerd
CBO 2008 Conclusies

Niveau 2:

Chirurgische behandeling resulteert in significant gewichtsverlies (>50%
EWL), waarbij de complexere operaties weliswaar resulteren in een groter
gewichtsverlies, maar dit ten koste gaat van een groter risico op operatieve
en langetermijncomplicaties.


Gewichtsverlies resulteert ook in een significante vermindering van de
belangrijkste comorbiditeit van morbide obesitas. De resultaten ten aanzien
van een deel van deze problemen, zoals diabetes mellitus en
hyperlipidemie, lijken beter te zijn na malabsorptieve operaties dan na
restrictieve ingrepen.


B Colquitt 2005, TEC review 2005, Maggard 2005
B Colquitt 2005, TEC-review 2005, Maggard 2005
“Er is een zeer beperkt aantal goed gerandomiseerde
onderzoeken beschikbaar.”
PubMed







“Bariatric surgery” AND meta-analyse
35 hits, 5 bruikbaar (na 2007)
2012 SR: bariatric surgery, prim. co-morbiditeit
2011 SR: bariatric surgery, prim. BMI-levels
2011 SR+MA: bariatric surgery, prim. mortaliteit
2009 MA: LAGB met LRYGB, prim. %EWL
2008 SR+MA: 2 soorten maagbandjes vergeleken,
prim. Co-morbiditeit
Chakravarty et al. Juni 2012


Primairy outcome: change in comorbidities
816 RCT (‘88-’11)  5 RCT’s (’03-’10)



LAGB vergeleken met LRYGB, VGB en SG.
Follow up 6 mnd tot 7 jaar
Prim. Outcome weight loss (BMI, %EWL)
“Comparison of laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) with other
bariatric procedures; a systematic review of the randomised controlled trials.”
The Surgeon
Kwaliteit onderzoeken
• prim. parameters: %EWL, operatie-/opnameduur, mortaliteit, complicaties, reoperaties.
• 2 trials meten verandering in co-morbiditeit
• 3 trials raporteren baseline co-morbiditeit.
• 1 trial meet Quality of Life
Effect op co-morbiditeit


Van Dielen ’05: Geen verschil co-morbiditeit in VBG en
LAGB
Grootste verbetering in diabetes, orthopedische en
pulmonale aandoeningen



1 jaar na ok 83% behoefte geen medicatie meer
Pre-op had 10% (n=5) van de LABG DM en 14% van de
VGB groep. Geen verschil in prevalentie van HT, HC of
gewrichtsproblemen.
Schouten ’06: na 7 jaar was er meer DM in groep LAGB
dan in VGB
QOL (Nquyen 2009)

Na 12 waren alle 8 parameters vergelijkbaar
met die van de US norms, geen significante
verschillen tussen LAGB en LRYGB
ingrepen.

Na LRYGB duurde langer voordat de
dagelijkse activiteiten en werk weer konden
worden opgepakt.
BMI en EWL

Meer gewichtsverlies in de non-LAGB groep:
Operatieduur, opnameduur,
complicaties, mortaliteit..
Discussie

Betrouwbaarheid





Relevantie



Te weinig artikelen, patienten
Bias
Geen blindatie
Folluw-up te kort
Aantal te laag
VGB
Meta analyse niet mogelijk vanwege heterogeniteit
Aanbevelingen

Objectieve parameters voor co-morbiditeit
registreren:

Hb1Ac, cholesterol, BD, inspanningtolerantie etc
Conclusie

Comorbiditeit en QoL lijkt niet te verschillen tussen
verschillende soorten bariatrische chirurgie, er is echter
te weinig gedocumenteerd om daar een blijvende
uitspraak over te doen.

(De uitkomst van andere onderzoeken over het grotere
gewichtsverlies bij non-LAGB ingrepen is wederom
bevestigd.)
Bronnen


CBO richtlijnen 2008 “Obesitas: Diagnostiek en behandeling”
UpToDate
•
“Comparison of laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) with other bariatric
procedures; a systematic review of the randomised controlled trials.” Chakravarty et
al. , The Surgeon
•
Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Maggard MA, Ann Intern Med. 2005
•
Colquitt J, Surgery for morbid obesity. Cochrane Database Syst. Rev 2005
•
Bariatric Surgery for the treatment of morbid obesity: a meta-analysis of weight loss
outcomes for laparoscopic adjustable banding and laparoscopic gastric bypass. Garb,
Springer, 2009
•
Revie of meta-analytic comparisons of bariatric surgery with a focus on laparascopic
adjustable gastric banding. Scott, Cedars Dinai Medical Center, 2008
•
Bariatric surgery: a systematic review and network meta-analysis of randomized
trials. Padwal, 2011
•
Long-term prevention of mortality in morbid obesity trhough bariatric surgery. A
systematic review and meta-analysis of trials performed with gastric banding and
gastric bypass. Pontiroli 2011
Download