Mogelijke complicaties na bariatrische operatie

advertisement
 Mogelijke complicaties na bariatrische operatie Zoals bij elke operatie is er ook bij een bariatrische operatie kans op complicaties. Meeste voorkomende problemen na een bariatrische operatie  Wondinfectie De wond kan gaan ontsteken door een infectie. Infecties kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, virussen, protozoën en parasieten.  Bloeding In en rondom de wond zitten kleine bloedvaatjes die kunnen gaan lekken. De overgang van de voormaag en de dunne darm bij een gastric bypass is een kwetsbare plek. Bloeding kan bij alle operaties optreden.  Lekkage Lekkage ontstaat doordat de weefsels niet aan elkaar vast gegroeid zijn.  Buikvliesontsteking Door een lek in de maagwand. Dit is een ongewone complicatie, maar als het voorkomt (na een gastric bypass of een gastric sleeve operatie), moet de patiënt opnieuw geopereerd worden.  Obstructie Na een gastric bypass of gastric sleeve operatie. Vergroeiingen door een operatie in de buik kunnen de darm afsluiten. Soms is een operatie nodig om dit te verhelpen  Trombose Rondom de operatie is het risico voor diep veneuze trombose en longembolie sterk verhoogd.  Obstipatie Door de verandering van het spijsverteringskanaal is het risico groot voor obstipatie. Mogelijke complicaties op de lange termijn  Zenuwontsteking in de uiteinden van de vingers of tenen De patiënt krijgt last van pijn en gevoelloosheid. Dit kan ontstaan door een gebrek aan vitamine B1. Dit kan voorkomen worden door vitamines te gebruiken en een goed samengesteld dieet te volgen.  Bloedarmoede Door een gebrek aan ijzer, vitamine B12 of andere vitamines. Dit kan in een vroeg stadium ontdekt worden door een jaarlijks bloedonderzoek.  Ulcus duodenum Na een gastric bypass of een gastric sleeve operatie bestaat de kans op een maagzweer. Bij sommige patiënten (vaak rokers) ontstaat een maagzweer bij de overgang tussen maag en dunne darm.  Litteken breuk Een wond of litteken is een zwakke plek van de huid, hierdoor bestaat een kans dat de huid op de plaats van het litteken kan gaan scheuren.  Inwendige breuk Bij een gastric bypass wordt er een stuk dunne darm omhoog gehaald en vast gehecht aan de kleine voormaag. Hierdoor ontstaat ruimte in de buik waardoor de rest van de dunne darm gekronkeld kan worden. Vaak wordt dit operatief hersteld.  Galstenen De kans op het ontwikkelen van galstenen ligt aanmerkelijk hoger, 5‐50%. Deze complicatie is te wijten aan de snelle manier van afvallen.  Postoperatieve pijn Rondom de opname en na ontslag hebben veel patiënten last van postoperatieve pijn. De meeste patiënten worden via de afdeling kortverblijf opgenomen. Na een dag of twee gaat merendeel met ontslag. Verder herstel vindt thuis plaats. Hierdoor is het risico groot dat sommige patiënten iets meer postoperatieve pijn ervaren. Adequaat postoperatieve pijnstillers is in deze situatie meer dan gewenst.  Vitamine en mineralen deficiënties Vitamine tekort ontstaan door de aanpassing van spijsverteringskanaal, waarbij het duodenum wordt omgeleid. Hierdoor ontstaat vermindering van vitamine en mineralen absorptie. 
Download