Obesitas anno 2012: een steeds groter probleem.

advertisement
Datum
Spreker Sake Oost, internist
Warffum cursus: bariatrie
• Definitie overgewicht
• Gezondheidsrisico’s
• Dieten, waarom werkt het niet?
• Bariatrie: wat is het, wie komt in aanmerking en waarom werkt
het?
Definitie overgewicht
Morbide obesitas in Nederland anno 2013
Years of lives Lost…….
Nieuwe SCORE risicotabel
Morbide obesitas: een probleem van ons allemaal!
Insuline resistentie/Diabetes Mellitus
Hypertensie
Dyslipidemie
Non alcoholic fatty liver disease/NASH
refluxklachten
Polycysteus ovarium syndroom
Slaapapneu syndroom
Arthrose
Premature Atherosclerose
……………
……………
Prevalentie: Diabetes mellitus
Fors risico bij toenemende BMI
Antidiabetica niet gewichtsneutraal:
• SU derivaten
• Insulines
Hoe gaan we dit probleem oplossen?
Ongeveer 5% van de patienten
kan met dieet maatregelen
blijvend resultaat halen.
Wel meestal de patienten met
een niet al te hoog BMI…..
Skender et al. J Am D Ass 1996
Waarom werken dieten niet?
Hoe gaan we dit probleem oplossen?
Skender et al. J Am D Ass 1996
Meest gebruikte
Bariatrische Ingrepen
Wie komt in aanmerking: indicaties IFSO criteria
BMI>40 of BMI> 35 met
comorbiditeit:
DM, HT, OSAS
Hart en vaatziekten
Gewrichtsproblemen
Geen andere levenbedreigende
aandoening
Overgewicht langer dan 5 jaar
Geen verslaving aan middelen
Meerdere serieuze pogingen
Bereid tot langdurige controle
door specialist en deelname aan
leefstijlprogramma
Geen actuele psychiatrische
problematiek.
Een blijvend resultaat: Swedish Obesity Subjects Study
Prospectief onderzoek
4000 patienten
Follow up mediaan 20 jaar
Sjostrom et all 2012 JAMA
Ook Blijvend gewichtsverlies na een Sleeve resectie
Productie 2011 - 2014
160
140
120
100
maagband
80
gastric sleeve
gastric bypass
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014
Waar staan we nu – resultaat gewichtsverlies
% EWL na 1 jaar
2013
Na gastric bypass (n=15)
77% (50 – 112)
Na gastric sleeve (n=14)
67% (42 – 110)
Na maagband (n= 14)
45% (20 – 62)
Mortaliteit
Prospectief gerandomiseerde studie
218 patienten verdeeld over 3 groepen.
Eindpunt: aantal patienten met Hba1c<6
NEJM maart 2012
Directe vergelijking tussen beide
Follow up van 1.8 jaar
Tice et al. Am J Med 121:885-893, 2008
Waarom doet de chirurgie het zo goed bij obesitas en diabetes?
Uitgebreide hormonale veranderingen!
Concluderend:
Bariatrie kan op de lange termijn tot een blijvende gewichtsreduktie
zorgen (50-70% EWL)
Er is een duidelijke verbetering in morbiditeit en mortaliteit.
Er kleven wel risico’s aan deze ingrepen (mortaliteit 1 op 300-400)
Vragen?
Hier doen we het voor
Klik om een titel toe te voegen
Klik om tekst toe te voegen
Klik om een titel in te voegen
Download