ssassins creed lessen - Katho-bit

advertisement
Een kijkje vanuit games
naar geschiedenis en geloof
Het spel
Deze eerste game in de Assassin's Creed-serie speelt zich
af in 1191 na Christus. De derde kruistocht naar het
Heilige Land heeft chaos veroorzaakt. Het is aan de
Assassijnen de taak om het bloedvergieten te stoppen
door beide partijen onder druk te zetten: de moslims en de
kruisvaarders. In het spel neem je de rol van het één van
deze Assassijnen: Altaïr. Als Altaïr moet je verscheidene
smerige klussen opknappen met behulp van
Middeleeuwse tactieken en wapens.
In Assassin’s Creed is het de kunst om iemand zo onopvallend mogelijk te doden en
ervoor te zorgen dat je zelf niet gegrepen wordt. Je moet je aanvallen goed plannen,
zonder genade toeslaan en ontsnappen. Dit is vaak moeilijker dan het klinkt, doordat
je omgeving reageert op je acties. Als jij iemand in het openbaar vermoord, zullen de
mensen in je omgeving bijvoorbeeld van je wegrennen. Je kunt deze mensen ook
juist gebruiken door tussen ze te gaan lopen en zo onzichtbaar te worden voor je
vijanden.
In het spel zelf zijn er eigenlijk twee grote groepen vijanden. Langs de ene kant heb
je de Assassin’s met als voornaamste vijand de Tempeliers. Wat het spel zo leuk
maakt is niet alleen de spanning en de actie, maar ook het realisme. Je vindt in het
spel veel gebouwen, plaatsen en personen terug die in het echt eleven ook bestaan
of bestaan hebben. Natuurlijk is het spelletje maar fictie. Het is niet echt gebeurd,
maar wat is er dan wel echt? We zoeken het uit!
De Kruistochten
De kruistochten zijn oorlogen in de geschiedenis waarbij
meestal christelijke ridders gingen vechten tegen de Moslims.
Al sinds 732 hadden moslims geprobeerd Europa binnen te
vallen, soms was hen dit gelukt (zoals in Spanje). De
kruistochten begonnen pas echt nadat moslims ook de
Heilige stad Jeruzalem bezet hadden. Christelijke gelovigen
konden nu moeilijker de heilige plaatsen bezoeken. Door
deze verovering, omwille van de eerdere moslimaanvallen
en om verschillende politieke en religieuze redenen
besloot Paus Urbanus II om ridders en boeren vanuit
heel Europa op te roepen om ten strijde te trekken.
Tijdens de eerste kruistocht speelde onder andere
Godfried van Bouillon , de markgraaf van Antwerpen
een belangrijke leidersrol. Het is in de derde kruistocht
dat volgens het spel de twee vijanden elkaar ontmoeten.
1. Geef uit de bovenstaande teksten drie redenen waarom men op kruistocht ging?
2. Welke paus riep op tot kruistocht?
3. Wat was er zo speciaal aan Jeruzalem?
4. Hoe heetten de moslims die de Heilige stad hadden veroverd?
5. Hoe herken je de christelijke ridders op de afbeelding uit het spel?
Assassins
Het eerste spel uit de Assassin’s creed reeks begint bij de jonge
Altaïr Ibn-La'Ahad. Al snel wordt duidelijk dat hij behoord tot de
groep van de Assassijnen. Tijdens het spel word duidelijk dat je de
wereld moet beschermen tegen de Tempelier, een organisatie die
de wereld in zijn macht wil krijgen door een voorwerp
waarmee je de gedachten van anderen kan beïnvloeden.
Om de wereld te kunnen beschermen maken ze gebruik van
verschillende special wapens zoals een mes dat onder hun
arm verborgen kan worden.
De echte assassijnen, die waren echter minder vredelievend…
Hasan al-Sabbah creëerde rond de eerste
kruistocht (1080) een van de dodelijkste
sjiitische vechtmachines ooit. Vanuit een
geïsoleerde vesting in de bergen van Noord-Iran
stuurde hij zijn mannen eropuit, die met gevaar
voor eigen leven de ene sluipmoord na de andere
begingen.
Sabbah kreeg ze zover door ze een plekje in het
paradijs te beloven. Ze zouden daarin komen als
ze in opdracht van hem een sluipmoord zouden
begaan, die bijna zeker tot hun dood leidde.
Vorsten, ministers, rechters, generaals van de
soennitische richting waren een paar eeuwen
lang hun leven niet zeker. Alleen of met een klein
groepje sloegen de moordenaars toe; bij voorkeur
op een vrijdag in een moskee zodat meer mensen
de moord zouden zien. Slechts af en toe werd ook
wel eens een kruisvaarder of tempelier vermoord, maar dat was eigenlijk eerder
toevallig.
In 1257 werd Alamut door de Mongolen verwoest, inclusief de waardevolle bibliotheek.
Maar de groep leefde voort in het collectieve bewustzijn. De Assassijnen zouden later
hun naam verlenen aan het Engelse woord voor sluipmoordenaar: assassin.
1. Welke twee soorten (stromingen) van Islam komen er in dit tekstje voor?
2. Tot welke stroming behoren je klasgenoten?
3. Ook het Christendom kent verschillende
stromingen. Noem de grootste 3.
4. Waarom zijn er op vrijdag meer mensen in de
moskee?
5. Hoe kon de leider van de Assassijnen jongelingen
overtuigen om de moorden te plegen?
6. Gebeurt dit nu nog?
Tempeliers
In het spel Assassin’s Creed zijn de grootste
vijanden de Tempeliers. Zij willen zoals eerder
gezegd immers de wereld veroveren door de
gedachten van de mensen te beïnvloeden. Ze
gebruiken daarvoor zowel de politiek ,de Kerk
en zwaar geweld. In werkelijkheid waren de
Tempeliers echter helemaal iets anders dan
wat in het spel getoond werd, dat kan je lezen
in de tekst op de volgende bladzijde:
Een Tempelier uit het
spel Assassins creed
Een echte tempelier
1. Welke drie belangrijke ridderordes ontstonden na de
oprichting van het koninkrijk Jeruzalem?

…

…

…
2. Geef de volledige naam van de tempeliers zoals die in de tekst staat.
3. Wat was de belangrijkste taak van de tempeliers?
4. Op welke manier leefden de tempeliers?
5. Vul de tijdslijn van de orde aan:
Jaar:
gebeurtenis:
1118
…
11891191
Beleg van Accra
12181219
…
1244
…
1307
….
Jeruzalem
Het spel Assassin’s creed ,speelt zich in het begin vooral af in Jeruzalem.
Volgens het verhaal ligt er ergens in de tempel een “appel” verborgen.
Hiermee kan je de gedachten van mensen beïnvloeden om ze te laten doen
wat jij wil. De appel ligt verborgen op de plaats waar de tempel van
Salomon stond. Deze stond ooit op de
tempelberg, de plaats waarop je nu de gouden
koepel ziet staan De bedoeling is dat jij in het spel als Altaïr
de appel in veiligheid brengt.
Allemaal goed en wel, maar wat is nu precies die
tempelberg?
De Tempelberg of de berg Moria, door joden Har ha-Bayit en door moslims Haram alSharif genoemd, is een heuvel in het oosten van de oude stad van Jeruzalem.
De plaats is in de drie grote godsdiensten belangrijk omdat ze allemaal geloven omdat
dat de plaats is waar Abraham zijn zoon bijna offerde op vraag van God, in de plaats
daarvan kreeg hij echter een schaap aangeboden. Maar elke godsdienst heeft nog eens
zijn aparte bijzondere redenen waarom de plaats zo belangrijk is.
Voor het Jodendom is de tempelberg de heiligste plaats die er is,. Op deze
plaats stond de Joodse Tempel van Salomon waarin de ark des verbond
bewaard werd (de kist waarin de 10 geboden liggen). Volgens de Tenach
moesten in de tempel de belangrijkste offers gebracht worden. De
tempel is echter al ongeveer 1950 jaar
verwoest. Het enige wat er nog van over
blijft is de Westmuur, ook wel de klaagmuur genoemd.
Joden gaan er nog steeds heen om te bidden en het lot
van de tempel te betreuren. Strikt genomen mag de
tempelberg niet door joden betreed worden als ze
onrein zijn, daardoor geloven ze dat ze hem pas terug
zullen kunnen betreden als hun Messias er is.
Voor het Christendom is de tempelberg om dezelfde redenen een
belangrijke plaats, maar ook omdat het in deze tempel is dat Christus op
twaalf jarige leeftijd in discussie ging met ander
godsdienstleraars, terwijl zijn ouder hem kwijt
waren. Wanneer ze hem terug vonden en Jezus
vroegen waarom hij dit gedaan had, zij Hij volgens de Bijbel:
“Wist u dan niet dat ik moest zijn in het Huis van Mijn
Vader”. Het is ook de tempel waar Jezus de verkopers uitjoeg
omdat ze er een marktplaats van hadden gemaakt. Tot slot zou
Jezus zelf de tempel vervangen, Het lichaam van Christus, de
heilige Kerk , zou vanaf dan het centrum van het geloof worden.
Ook voor de Islam die de Koran als bron hebben, is de tempelberg heel
belangrijk, al zijn de redenen hiervoor een beetje omstreden. Hier vertrok
volgens de islamitische overlevering de profeet
Mohammed op Buraq voor de Nachtelijke Hemelreis.
Ook was de Tempelberg in het begin van de
prediking door Mohammed de gebedsrichting voor moslims.
Daarmee is het, na Mekka en Medina, de heiligste plek van de
islam. De gouden koepel die er staat is trouwens een islamitisch
bouwwerk.
De tempelberg in
het spel Assassins
Creed
De tempelberg in
zoals hij er nu uitziet
1. Vul aan de hand van de informatie de volgende tabel aan:
Assassin’s
Jodendom
Christendom
Islam
Symbool
Naam voor de
tempelberg
Waarom is
deze
belangrijk?
Welke persoon
is er belangrijk
in dit verhaal?
Bron van dit
verhaal of
geloof
Temple mount
Hier zou een
geheim
voorwerp
liggen
Altaïr
Het spel
Assassins
Creed
Naast de tempelberg is Jeruzalem nog
heel belangrijk voor andere redenen
zo is het ook de plaats waar de Heilige
Graf-kerk ligt. Hier werd volgens de
overlevering Jezus gekruisigd en
begraven. Verder is het ook de plaats
waar koning David zijn paleis had en is
het de hoofdplaats geweest van het
koninkrijk Israel, het beloofde land
voor de Joden. Het is dan ook altijd een
belangrijke bedevaartsplaats geweest.
Vooral in de Middeleeuwen gingen vele christenen op bedevaart naar Jeruzalem
om vergeving te krijgen voor hun zonden.
Rome
De eeuwige stad, is naast Jeruzalem ongetwijfeld de belangrijkste plaats voor de
Katholieke Kerk, vanwege zijn bijzondere geschiedenis
‘Waarom is Rome het centrum van de kerk en niet Jeruzalem, waar Jezus
leefde?’
De Kerk wordt inderdaad bestuurd vanuit Rome, meer bepaald vanuit het Vaticaan.
Dit terwijl Jezus nooit in Rome geweest is. Het lijkt daarom toch wel vreemd dat de
Paus wel in Rome en niet in Jeruzalem woont en werkt. Hoe komt dit eigenlijk?
Om te beginnen moet het natuurlijk duidelijk zijn dat Jeruzalem nog steeds heel
belangrijk is voor katholieken. Het blijft de stad waarin Jezus leefde en voor ons zijn
leven heeft gegeven zodat onze zonden vergeven konden worden. Vele gelovigen
trekken nog steeds elk jaar naar het ‘Heilige land’ om de plaatsen waar Jezus was te
bezoeken en er te bidden. Helemaal in het begin van de kerkgeschiedenis was het
ook de plaats van waaruit de kerk bestuurd werd. Zo vond de eerste kerkvergadering
(concilie zeg maar) plaats in Jeruzalem. De apostelen kwamen toen samen met
Paulus bijvoorbeeld tot het besluit dat niet-Joodse christenen zich niet hoefden te
laten besnijden. Jeruzalem bleef echter niet lang het bestuurscentrum van de Kerk.
Alles veranderde toen Petrus naar Rome trok om er het geloof te verspreiden. Petrus
is de apostel die door Jezus aangesteld werd als leider onder de apostelen, de eerste
paus dus. Je kan dit lezen in het evangelie van Marcus (16:18-19)
‘Ik zal je de sleutel van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde
bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt
zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
Dat hij Rome koos om zijn geloof te verspreiden is niet toevallig. De Romeinen
hadden het in die tijd voor het zeggen in een groot deel van de toen bekende wereld.
Rome was dus ook de belangrijkste stad op politiek en cultureel vlak. Je kan het een
beetje vergelijken met de stad New York vandaag. Toen Petrus aankwam in Rome,
werd hij de eerste leider van de christenen van Rome en ook in die functie stierf hij
er in het jaar 64. Volgens de traditie werd hij ondersteboven gekruisigd en begraven.
Op dit graf bouwde men uiteindelijk de Basiliek in het Vaticaan die naar hem werd
vernoemd.
De christenen van Rome hadden na de dood van Petrus wel een nieuwe leider nodig,
iemand die de apostel zou opvolgen. De opvolgers van de apostelen noemen we
bisschoppen. De bisschop van Rome erfde dus niet alleen het bisschopsambt, maar
ook het ambt (de functie) van paus, de leider van alle apostelen/bisschoppen en
daarmee ook het leiderschap over de hele Kerk. Zo is het nu al bijna 2000 jaar en zo
zit onze paus Franciscus als de 265ste opvolger van Petrus nog steeds in Rome.
Rodrico Borgia - Paus Alexander VI
Het spel Assassin’s draait niet alleen rond moordenaars en
tempeliers, er komen ook koningen, priesters en zelfs een paus
in voor. De paus die we in het spel Assassin’s creed II zien heeft
zelfs echt bestaan, maar de manier waarop deze zich in het
spel gedraagt is niet echt een voorbeeld van hoe een goede
paus zich zou moeten gedragen.
Hij staat er aan het hoofd van de tempeliers, wordt paus
doorat hij kardinalen omkoopt, hij gebruikt leugens en
bedrog om aan macht te komen, wil macht over alle mensen
en volgt heidense feesten. Hij heeft in het spel zelfs een zoon
(Ceasare) en een dochter ( Lucrezia) die hem uiteindelijke zelfs
zullen vermoorden. Let op, dit is natuurlijk het verhaal dat
over deze paus wordt verteld in het spel. In de tekst hieronder,
afkomstig uit het boek “katholicisme voor dummies” lees je
wat voor paus Alexander VI werkelijk was…
1. Wie wordt beschouwd als de
eerste Paus?
2. De hoeveelste paus hebben we nu
ongeveer?
3. Hoeveel pausen zijn er heilig
verklaard? Geef er een voorbeeld van,
(denk aan een bekende school in
Antwerpen Kiel)
4. Toon aan met een voorbeeld dat al vanaf het begin duidelijk was dat de
apostelen ook niet allemaal perfect waren.
5. Geef drie gelijkenissen tussen de Alexander VI in het echte leven en in het
spel
Extra: Volgens de tekst zijn er al 10 pausen zalig verklaard, ondertussen zijn dat
er al 11. Wie is dan die nieuwe? Je kent hem vast wel, je leest het in dit
korte artikel:
Rome 01/05/2011 Tijdens een plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de
huidige paus Benedictus XVI zijn voorganger paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zo'n
miljoen gelovigen woonden de ceremonie bij.
“Met onze apostolische autoriteit verklaren we vanaf nu paus Johannes Paulus II zalig en vieren we,
daarop heeft hij recht, zijn feestdag elk jaar op 22 oktober." Met deze woorden verklaarde Benedictus
XVI zijn voorganger zalig. Er werd een overzicht geschetst van het leven van de populaire paus, die de
kerk leidde van 1978 tot zijn dood in 2005. Nooit eerder is iemand zo snel na zijn dood zalig verklaard
als de in 1920 in Polen geboren Karol Wojtyla. De huidige paus Benedictus XVI had de toestemming
gegeven om de procedure te versnellen.
Een van de argumenten voor de zaligverklaring is de miraculeuze genezing van de Franse non Marie
Simon-Pierre die aan de ziekte van Parkinson leed. Ze zou genezen zijn nadat ze tot paus Johannes
Paulus II had gebeden. Ze woonde zelf ook de zaligverklaring bij.
De pauselijke lijfwacht.
In het spel Assassins Creed: Brotherhood, maakt de speler voor het eerst kennis
met de pauselijke wacht. Een groep tot in de tanden bewapende elite soldaten
die moeilijk te verslaan zijn. Het is vooral hun taak om de paus te beschermen.
Veel is er over hen niet bekend, behalve dat ze groot en sterk zijn, Duits spreken
en dat hun belangrijke wapens de hellebaard en hun zwaard zijn. De hellebaard
is een soort lange bijl met een zwaard. Je ziet het gedragen worden door de
meest linkse soldaat op de prent. Het is een uiterst veelzijdig wapen, gemaakt om
vijandelijke paarden uit te schakenen, op vijanden in te hakken en hen langs hun
harnas dood te steken. Allemaal heel indrukwekkend, maar bestond deze
pauselijke wacht wel echt...?
Wel... eigenlijk wel, Paus Alexander maakte wel degelijk gebruik van
Zwitserse huurlingen om hem bij te staan in gevechten. Of ze ook
wel degelijk zijn lijfwacht vormden is minder zeker. Maar enkele
jaren na de dood van Alexander VI, in 1505 was dat zeker wel het
geval. Vanaf dan werden door paus Julius II en zijn opvolgers
150 Zwitsers ingezet als Pauselijke lijfwachten. Zwitsers
stonden doen zeer bekend als huursoldaten, omdat ze zo
sterk en betrouwbaar waren. Ze mochten zich vrij snel
gaan bewijzen want in 1527 hadden de Kerkelijke
Staten (een soort voorloper van het Vaticaan) te
kampen met de Duitse Keizer die plunderend door
de straten van Rome trok. Tijdens een verbeten
strijd gaven 142 Zwitsers op 6 mei van dat jaar hun
leven voor paus Clemens VIII. Iets wat ze vandaag nog
steeds beloven van te zullen doen als ze op 6 mei hun eed
afleggen.
Vandaag de dag bestaat de Zwitserse garde uit 120 soldaten. Je kan ze vooral
herkennen aan hun kleurrijke uniformen. Ze zien er misschien wel best grappig
uit, maar vergis je niet, deze mannen zijn gewapend en zullen niet aarzelen om
hun kracht te gebruiken als het nodig is. Naast de gardisten in het kleurrijke
uniform zijn er natuurlijk ook gardisten in gewoon kostuum, ook dragen ze
pistolen bij zich. De garde in uniform zijn uitgerust met zwaard en hellebaard.
Als je bij dit kleine, maar wel wereldbekende leger wil horen , moet je natuurlijk
wel aan een paar voorwaarden voldoen. Dit zijn daarbij de belangrijkste:








De Zwitserse
nationaliteit hebben
Katholiek zijn
een goed gedrag
hebben
een militaire opleiding
hebben gekregen in
Zwitserland
tussen 19 en 30 jaar
oud zijn
ten minste 1, 74 meter
zijn
niet getrouwd zijn
een diploma hebben
1. Hoelang bestaat de Zwitsere wacht al?
2. Waaraan hebben ze hun naam te danken?
3. Waarom werden ze gesticht en door wie?
4. Vergelijk de pauselijke wacht uit het spel en de echte leden van de wacht.
Zie je gelijkenissen?
Download