Godsdienst en geschiedenis - Katho-bit

advertisement
 Godsdienst en geschiedenis
Het spel
Deze eerste game in de Assassin's Creed-serie speelt zich
af in 1191 na Christus. De derde Kruistocht naar het
Heilige Land heeft chaos veroorzaakt. Het is aan de
Assassijnen de taak om het bloedvergieten te stoppen
door beide partijen onder druk te zetten: de moslims en de
kruisvaarders. In het spel neem je de rol van het één van
deze Assassijnen: Altaïr. Als Altaïr moet je verscheidene
smerige klussen opknappen met behulp van
Middeleeuwse tactieken en wapens.
In Assassin’s Creed is het de kunst om iemand zo onopvallend mogelijk te doden en
ervoor te zorgen dat je zelf niet gegrepen wordt. Je moet je aanvallen goed plannen,
zonder genade toeslaan en ontsnappen. Dit is vaak moeilijker dan het klinkt, doordat
je omgeving reageert op je acties. Als jij iemand in het openbaar vermoord, zullen de
mensen in je omgeving bijvoorbeeld van je wegrennen. Je kunt deze mensen ook
juist gebruiken door tussen ze te gaan lopen en zo onzichtbaar te worden voor je
vijanden.
In het spel zelf zijn er eigenlijk twee grote groepen vijanden. Langs de ene kant heb
je de Assassin’s met als voornaamste vijand de Tempeliers. Wat het spel zo leuk
maakt is niet alleen de spanning en de actie, maar ook het realisme. Je vindt in het
spel veel gebouwen, plaatsen en personen terug die in het echt leven ook bestaan of
bestaan hebben. Natuurlijk is het spelletje maar fictie. Het is niet echt gebeurd, maar
wat is er dan wel echt? We zoeken het uit!
De Kruistochten
De kruistochten zijn oorlogen in de geschiedenis waarbij meestal christelijke ridders gingen vechten tegen de Moslims. Al sinds 732 hadden moslims geprobeerd Europa binnen te vallen, soms was hen dit gelukt (zoals in Spanje). De kruistochten begonnen pas echt nadat moslims ook de Heilige stad Jeruzalem bezet hadden. Christelijke gelovigen konden niet langer de heilige plaatsen bezoeken. Door deze verovering, omwille van de eerdere moslimaanvallen en om verschillende politieke en religieuze redenen besloot Paus Urbanus II om ridders en boeren vanuit heel Europa op te roepen om ten strijde te trekken. Tijdens de eerste kruistocht speelde onder andere Godfried van Bouillon , de markgraaf van Antwerpen een belangrijke leidersrol. Het is in de derde kruistocht dat volgens het spel de twee vijanden elkaar ontmoeten. 1. Geef uit de bovenstaande teksten drie redenen waarom men op kruistocht ging? 2. Welke paus riep op tot kruistocht? 3. Wat was er zo speciaal aan Jeruzalem? 4. Hoe heetten de moslims die de Heilige stad hadden veroverd? 5. Hoe herken je de christelijke ridders op de afbeelding uit het spel? Assassins
Het eerste spel uit de Assassin’s reeks begint bij de jonge Altaïr Ibn-­‐La'Ahad. Al snel wordt duidelijk dat hij behoord tot de groep van de Assassijnen. Tijdens het spel ontdek je dat je de wereld moet beschermen tegen de Tempeliers, een organisatie die de wereld in zijn macht wil krijgen door een voorwerp waarmee je de gedachten van anderen kan beïnvloeden. Om de wereld te kunnen beschermen maken de Assasins gebruik van verschillende special wapens zoals een mes dat onder hun arm verborgen kan worden. De echte Assassijnen, die waren echter minder vredelievend… Hasan al-­‐Sabbah creëerde rond de eerste kruistocht (1080) één van de dodelijkste sjiitische vechtmachines ooit. Vanuit een geïsoleerde vesting in de bergen van Noord-­‐Iran stuurde hij zijn mannen eropuit, die met gevaar voor eigen leven de ene sluipmoord na de andere begingen, die meestal ook tot hun eigen dood leidde. Sabbah kreeg ze zover door ze een plekje in het paradijs te beloven. Vorsten, ministers, rechters, generaals van de soennitische richting waren een paar eeuwen lang van hun leven niet zeker. Alleen of met een klein groepje sloegen de moordenaars toe; bij voorkeur op een vrijdag in een moskee zodat meer mensen de moord zouden zien. Slechts af en toe werd ook wel eens een kruisvaarder of tempelier vermoord, maar dat was eigenlijk eerder toevallig. In 1257 werd Alamut, het hoofdkwartier van de Assassijnen, door de Mongolen verwoest, inclusief de waardevolle bibliotheek. De groep leefde echter voort in het collectieve bewustzijn. De Assassijnen zouden later hun naam verlenen aan het Engelse woord voor sluipmoordenaar: assassin. 1. Welke twee soorten (stromingen) van Islam komen er in dit tekstje voor? 2. Tot welke stroming behoren je klasgenoten? 3. Ook het Christendom kent verschillende stromingen. Noem de grootste 3. 4. Waarom zijn er op vrijdag meer mensen in de moskee? 5. Hoe kon de leider van de Assassijnen jongelingen overtuigen om de moorden te plegen? 6. Gebeurt dit nu nog? Tempeliers
In het spel Assassin’s Creed zijn de grootste vijanden de Tempeliers. Zij willen zoals eerder gezegd immers de wereld veroveren door de gedachten van de mensen te beïnvloeden. Ze gebruiken daarvoor zowel de politiek , de Kerk en zwaar geweld. In werkelijkheid waren de Tempeliers echter helemaal anders dan wat in het spel getoond werd, dat kan je lezen in de tekst op de volgende bladzijde: Een Tempelier uit het spel Assassins creed Een echte tempelier 1. Welke drie belangrijke ridderordes ontstonden na de oprichting van het koninkrijk Jeruzalem? •
… … •
… •
2. Geef de volledige naam van de tempeliers zoals die in de tekst staat. 3. Wat was de belangrijkste taak van de tempeliers? 4. Op welke manier leefden de tempeliers? 5. Vul de tijdslijn van de orde aan: Jaar: gebeurtenis: 1118 … 1189-­‐ Beleg van Accra 1191 1218-­‐ … 1219 1244 … 1307 …. Jeruzalem
Het spel Assassin’s creed ,speelt zich in het begin vooral af in Jeruzalem. Volgens het verhaal ligt er ergens in de tempel een “appel” verborgen. Hiermee kan je de gedachten van mensen beïnvloeden om ze te laten doen wat jij wil. De appel ligt verborgen op de plaats waar de tempel van Salomon stond, namelijk de tempelberg. Dit is de plaats waarop je nu de islamitische gouden koepel ziet staan De bedoeling is dat jij in het spel als Altaïr de appel in veiligheid brengt. Allemaal goed en wel, maar wat is nu precies die tempelberg? De Tempelberg of de berg Moria, door joden Har ha-­‐Bayit en door moslims Haram al-­‐
Sharif genoemd, is een heuvel in het oosten van de oude stad van Jeruzalem. De plaats is in de drie grote godsdiensten belangrijk omdat ze allemaal geloven dat dit de plaats is waar Abraham zijn zoon bijna offerde op vraag van God. Zoals jullie weten gebeurde dit enkel om Abraham op de proef te stellen en in plaats van zijn zoon offerde Abraham uiteindelijk een schaap. Elke godsdienst heeft verder nog eens zijn eigen bijzondere redenen waarom de plaats zo belangrijk is. Voor het Jodendom is de tempelberg de heiligste plaats die er is,. Op deze plaats stond de Joodse Tempel van Salomon waarin de ark des verbond bewaard werd (de kist waarin de 10 geboden liggen). Volgens de Tenach moesten in de tempel de belangrijkste offers gebracht worden. De tempel is echter al ongeveer 1950 jaar verwoest. Het enige wat er nog van over blijft is de Westmuur, ook wel de Klaagmuur genoemd. Joden gaan er nog steeds heen om te bidden en het lot van de tempel te betreuren. Strikt genomen mag de tempelberg niet door joden betreed worden als ze onrein zijn, daardoor geloven ze dat ze hem pas terug zullen kunnen betreden als hun Messias er is. Voor het Christendom id de tempelberg ook een belangrijke plaats omdat het in deze tempel is waarin Jezus op twaalf jarige leeftijd in discussie ging met ander godsdienstleraars, terwijl zijn ouder hem kwijt waren. Wanneer ze hem terug vonden en Jezus vroegen waarom hij dit gedaan had, zij Hij volgens de Bijbel: “Wist u dan niet dat ik moest zijn in het Huis van Mijn Vader”. Het is ook de tempel waar Jezus de verkopers wegjaagde omdat ze er een marktplaats van hadden gemaakt. Tot slot zou Jezus zelf de tempel vervangen, Het lichaam van Christus, de Heilige Kerk , zou vanaf dan het centrum van het geloof worden. Ook voor de Islam die de Koran als bron hebben, is de tempelberg heel belangrijk, al zijn de redenen hiervoor een beetje omstreden. Hier vertrok volgens de islamitische overlevering de profeet Mohammed op Buraq voor de Nachtelijke Hemelreis. Ook was de Tempelberg in het begin van de prediking door Mohammed de gebedsrichting voor moslims. Daarmee is het, na Mekka en Medina, de heiligste plek van de islam. De gouden koepel die er staat is trouwens een islamitisch bouwwerk. De tempelberg in zoals hij er nu uitziet De tempelberg in het spel Assassins Creed 1. Vul aan de hand van de informatie de volgende tabel aan: Symbool Assasin’s Jodendom Temple mount Christendom Islam Naam voor de tempelberg Waarom is Hier zou een deze geheim belangrijk? voorwerp liggen Welke persoon Altaïr is er belangrijk in dit verhaal? Bron van dit Het spel verhaal of Assassins geloof Creed Naast de tempelberg is Jeruzalem nog heel belangrijk voor andere redenen zo is het ook de plaats waar de Heilige Graf-­‐kerk ligt. Hier werd volgens de overlevering Jezus gekruisigd en begraven. Verder is het ook de plaats waar koning David zijn paleis had en is het de hoofdplaats geweest van het koninkrijk Israël, het beloofde land voor de Joden. Het is dan ook altijd een belangrijke bedevaartsplaats geweest. Vooral in de Middeleeuwen gingen vele christenen op bedevaart naar Jeruzalem om vergeving te krijgen voor hun zonden. Rodrico Borgia - Paus Alexander VI
Het spel Assassin’s draait niet alleen rond moordenaars en tempeliers, er komen ook koningen, priesters en zelfs een paus in voor. De paus die we in het spel Assassin’s creed II zien heeft zelfs echt bestaan, maar de manier waarop deze zich in het spel gedraagt is niet echt een voorbeeld van hoe een goede paus zich zou moeten gedragen. Hij staat er aan het hoofd van de tempeliers, wordt paus doorat hij kardinalen omkoopt, h gebruikt leugens en bedrog om aan macht te komen, wil macht over alle mensen en neemt deel aan heidense feesten. Hij heeft in het spel zelfs een zoon (Ceasare) en een dochter ( Lucrezia) die hem uiteindelijke zelf zullen vermoorden. Let op, dit is natuurlijk het verhaal dat over deze paus wordt verteld in het spel. In de tekst hieronder, afkomstig uit het boek “katholicisme voor dummies” lees je wat voor paus Alexander VI werkelijk was… 1. Wie wordt beschouwd als de eerste Paus? 2. De hoeveelste paus hebben we nu ongeveer? 3. Hoeveel pausen zijn er heilig verklaard? Geef er een voorbeeld van, (denk aan een bekende school in Antwerpen Kiel) 4. Toon aan met een voorbeeld dat al vanaf het begin duidelijk was dat de apostelen ook niet allemaal perfect waren. 5. Geef drie gelijkenissen tussen de Alexander VI in het echte leven en in het spel Extra: Volgens de tekst zijn er al 10 pausen zalig verklaard, ondertussen zijn dat er al 11. Wie is dan die nieuwe? Je kent hem vast wel, je leest het in dit korte artikel: Rome 01/05/2011 Tijdens een plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de
huidige paus Benedictus XVI zijn voorganger paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zo'n
miljoen gelovigen woonden de ceremonie bij.
“Met onze apostolische autoriteit verklaren we vanaf nu paus Johannes Paulus II zalig en vieren we,
daarop heeft hij recht, zijn feestdag elk jaar op 22 oktober." Met deze woorden verklaarde Benedictus
XVI zijn voorganger zalig. Er werd een overzicht geschetst van het leven van de populaire paus, die de
kerk leidde van 1978 tot zijn dood in 2005. Nooit eerder is iemand zo snel na zijn dood zalig verklaard
als de in 1920 in Polen geboren Karol Wojtyla. De huidige paus Benedictus XVI had de toestemming
gegeven om de procedure te versnellen.
Een van de argumenten voor de zaligverklaring is de miraculeuze genezing van de Franse non Marie
Simon-Pierre die aan de ziekte van Parkinson leed. Ze zou genezen zijn nadat ze tot paus Johannes
Paulus II had gebeden. Ze woonde zelf ook de zaligverklaring bij.
De pauselijke lijfwacht.
In het spel Assassins creed: Brotherhood, maakt de speler voor het eerst kennis met de pauselijke wacht. Een groep tot in de tanden bewapende elite soldaten die moeilijk te verslaan zijn. Het is vooral hun taak om de paus te beschermen. Veel is er over hen niet bekend, behalve dat ze groot en sterk zijn, Duits spreken en dat hun belangrijke wapens de hellebaard en hun zwaard zijn. De hellebaard is een soort lange bijl met een zwaard. Je ziet het gedragen worden door de meest rechtse soldaat op de prent. Het is een uiterst veelzijdig wapen, gemaakt om vijandelijke paarden uit te schakelen, op vijanden in te hakken en hen langs hun harnas dood te steken. Allemaal heel indrukwekkend, maar bestond deze pauselijke wacht wel echt...? Wel... eigenlijk wel, Paus Alexander maakte wel degelijk gebruik van Zwitserse huurlingen om hem bij te staan in gevechten. Of ze ook echt zijn lijfwacht vormden is minder zeker. Maar enkele jaren na de dood van Alexander VI, in 1505 was dat wel het geval. Vanaf dan werden door paus Julius II en zijn opvolgers 150 Zwitsers ingezet als Pauselijke lijfwachten. Zwitsers stonden doen zeer bekend als huursoldaten, omdat ze zo sterk en betrouwbaar waren. Ze mochten zich vrij snel gaan bewijzen want in 1527 hadden de Kerkelijke Staten (een soort voorloper van het Vaticaan) te kampen met de Duitse Keizer die plunderend door de straten van Rome trok. Tijdens een verbeten strijd gaven 142 Zwitsers op 6 mei van dat jaar hun leven voor paus Clemens VIII. Iets wat ze vandaag nog steeds beloven van te zullen doen als ze op 6 mei hun eed afleggen. Vandaag de dag bestaat de Zwitserse garde uit 120 soldaten. Je kan ze vooral herkennen aan hun kleurrijke uniformen. Ze zien er misschien wel best grappig uit, maar vergis je niet, deze mannen zijn gewapend en zullen niet aarzelen om hun kracht te gebruiken als het nodig is. Naast de gardisten in het kleurrijke uniform zijn er natuurlijk ook gardisten in gewoon kostuum, ook dragen ze pistolen bij zich. De gardist in uniform is uitgerust met zwaard en hellebaard. Als je bij dit kleine, maar wel wereldbekende legertje wil horen , moet je natuurlijk wel aan een paar voorwaarden voldoen. Dit zijn daarbij de belangrijkste: • De Zwitserse nationaliteit hebben • Katholiek zijn • een goed gedrag hebben • een militaire opleiding hebben gekregen in Zwitserland • tussen 19 en 30 jaar oud zijn • ten minste 1, 74 meter zijn • niet getrouwd zijn • een diploma hebben 1. Hoelang bestaat de Zwitserse wacht al? 2. Waaraan hebben ze hun naam te danken? 3. Waarom werden ze gesticht en door wie? 4. Vergelijk de pauselijke wacht uit het spel en de echte leden van de wacht. Zie je gelijkenissen? Rome
Taak: De eeuwige stad, is naast Jeruzalem ongetwijfeld de belangrijkste plaats voor de Katholieke Kerk, vanwege zijn bijzondere geschiedenis. Kan je zelf informatie verzamelen over de plaats die je ziet op deze prent? Slot
Zo, hopelijk kwamen jullie heel wat te weten over hoe de vork echt in de steel zat. Wie graag meer weet over het spel of de religieuze en geschiedkundige achtergrond ervan kan hier meer informatie vinden: Boek Katholicisme voor Dummies
John Trigilio
Kenneth Brighenti
ISBN-13
verschenen op
Uitvoering:
Aantal pagina's
Prijs:
9789043012485
15-06-2006
Paperback
480
€ 28.95
games: 
Download