Beschrijving Oriëntatie van spelontwikkeling

advertisement
Oriëntatie op spel en spelontwikkeling:
Maak verschillende observaties van peuters/ kleuters terwijl ze met hetzelfde materiaal bezig zijn:
(bijv. peuter A op maandag met de bouwmaterialen en peuter B op woensdag met hetzelfde
materiaal) Maak er video-opnames van en bekijk ze daarna met elkaar als Lerend Netwerk of als
Lerend Team:
- Wat doen ze? Hoe gaan ze met het materiaal om? Hebben ze plan? Waaraan zie je dat?
- Welke betekenis heeft het spel voor hen? En welke betekenis leggen ze er zelf in?
- Zijn ze vooral op het materiaal gericht of ook op andere kinderen of volwassenen?
- Hebben ze steun nodig, welke steun? Hoe zie je dat?
- Hoe gaan ze om met frustraties of problemen tijdens het spel?
- Hoe lang spelen ze achter elkaar door?
Het is verrassend om te horen hoe verschillend jullie met elkaar naar de betreffende spelende
kinderen kijken. Het helpt om met elkaar hierover een visie op spel op te bouwen, een referentie
kader te ontwikkelen.
Kobi Wanningen
Visie ontwikkeling.
Het cirruculair spinnenweb is terug te vinden in het document: 'De bakkers, het
recept en de ingrediënten' Visie op educatie en onderwijs aan het jonge kind,
geschreven voor de regisseurs van het VVE in de Gemeente Utrecht. door Gäby
van der Linden (SLO) en Kobi Wanningen (HU) in 2015 in opdracht van de
gemeente Utrecht. Als er een gemeenschappelijke visie is bepaald is het daarna
belangrijk om langs diverse aspecten te checken: doen we wat we willen doen.
Het spinnenweb helpt om die check te maken. Vervolgens is het mogelijk om per
aandachtspunt te focussen; bijv. om de materialen en methodes te analyseren
naar de visie.
Download