1 - Bimetra

advertisement
Aanvraagformulier voor het verkrijgen van stalen
menselijk lichaamsmateriaal uit de Bimetra Biobank
Dit formulier dient te worden gebruikt door onderzoekers die wensen stalen te verkrijgen uit de
biobank in het kader van een onderzoeksproject.
Gelieve dit formulier te bezorgen aan de Bimetra Biobank t.a.v. de biobank manager, Veronique
T’Joen ([email protected]).
1. Identificatie gegevens
Naam van de aanvrager:
Contactgegevens (email/telnr):
Naam van de hoofdonderzoeker/promotor:
Contactgegevens (email/telnr):
Naam van het diensthoofd:
Contactgegevens (email/telnr):
Associatie:
Universitair Ziekenhuis Gent
Dienst: ……………………………………………………………………………….
Universiteit Gent
Departement: …………………………………………………………………………
Andere:
……………………………………………………………………………….
2. Onderzoeksproject
Projecttitel:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Korte projectbeschrijving:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Pagina 1 van 4
Bimetra Biobank, De Pintelaan 185 DWG R (-1),
9000 Gent. Tel. 09/332 09 12,
[email protected]
Ethisch comité aanvraag:
JA
Dossiernummer:
Goedkeuringsdatum:
EC/…………………………………………………
………………………………………………………
NEE
Reden:
………………………………………………………………………………
Alle dossiers dienen te beschikken over een goedgekeurde EC aanvraag. Gelieve in bijlage een kopie
van het aanvraagformulier en de goedkeuring van het EC te voegen.
Onderzoeksgebied waarvoor het materiaal zal gebruikt worden
Translationeel kankeronderzoek
CMI focusgebied:
Cardiologische aandoeningen
Infectueuze ziekten
Diabetes
Aging
Oncologie
Neurodegeneratieve aandoeningen
Zeldzame (genetische) ziekten
Immuungemedieerde aandoeningen
Reproductieve geneeskunde
andere: ………………………………………………………………………………
Type collectie:
Medische diagnostiek
Academisch klinisch onderzoek
Restmateriaal/spijtstalen
Industrie-gesponsord onderzoek
3. Specifieke gegevens mbt stalen en behandeling
Aard van de opgevraagde stalen:
Lichaamsvochten
Bloed
Urine
Serum
Plasma
Cerebrospinaal vocht
Semen
Andere vochten: ……………………………….
Weefsels
“snapfrozen” weefsel
Vers weefsel
Paraffine coupes
Vriescoupes
Andere: …………………………………………..
Nucleïnezuren
DNA
RNA
Cellen/celculturen: ……………………………………………………………
Pagina 2 van 4
Bimetra Biobank, De Pintelaan 185 DWG R (-1),
9000 Gent. Tel. 09/332 09 12,
[email protected]
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal stalen (gespecifieerd per aangevraagd type staal):
Benodigd volume/aantal (gespecifieerd per aangevraagd type staal):
…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Specificatie stalen: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Gevraagde bijkomende handelingen:
Maken van coupes (vries/FFPE)
Aantal/sample: ………………………………………………………………
Aliquotering
Specificatie: : ………………………………………………………………
Ontdooiprocedure
Andere: …………………………………..
Gevraagde bijkomende data (gespecifieerd) : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Leveringsmodus en -termijn:
eenmalig
Geschatte periode: ………………………………………………………………………
op regelmatige basis
Geschatte periode/duur: ………………………………………………………………
Transport:
eigen verantwoordelijkheid: zelf komen afhalen met geschikt transportmateriaal
verantwoordelijkheid biobank: ter beschikking stellen van transportmateriaal / koerier
Pagina 3 van 4
Bimetra Biobank, De Pintelaan 185 DWG R (-1),
9000 Gent. Tel. 09/332 09 12,
[email protected]
Datum: …………………………………..
Handtekening aanvrager
Handtekening hoofdonderzoeker/promotor en/of diensthoofd
Pagina 4 van 4
Bimetra Biobank, De Pintelaan 185 DWG R (-1),
9000 Gent. Tel. 09/332 09 12,
[email protected]
Download