Pembrolizumab

advertisement
Nevelland Graphics cvba-so 060011 Mei 2016 - V01 v.u.: Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
info voor patiënten
Secretariaat dagziekenhuis
Medische oncologie
Tel. 09 332 31 68
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het
UZ Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het UZ Gent.
UZ Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Toegang
C. Heymanslaan
B 9000 Gent
T: +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
volg ons op
Pembrolizumab
Pembrolizumab
Bij deze behandeling krijgt u een traag werkend antilichaam toegediend. De molecule neemt de remfunctie van
het immuunsysteem weg waardoor het systeem sterker
wordt en het de tumorcellen aanvalt.
Toediening
Pembrolizumab is een kleurloos product dat u met een
speciale filter via een infuuspomp toegediend krijgt in een
tijdspanne van 30 minuten.
Het product kan verantwoordelijk zijn voor een aantal
ongemakken:
De toediening vindt om de drie weken plaats.
aa
aa
Algemeen
aa
aa
Pembrolizumab is een heel duur product. Daarom heeft
het UZ Gent er maar weinig van in voorraad. Hou er dus
rekening mee dat de bereidingstijd wat langer kan zijn.
aa
aa
Voor en aan het einde van uw behandeling wordt het
infuus kort met een fysiologische zoutoplossing gespoeld.
aa
aa
aa
aa
aa
Kans op pneumonitis (ontsteking van het longweefsel)
Colitis: buikpijn en/of bloed in de stoelgang
Kans op belasting van de nieren door verhoging van het
creatininegehalte in het bloed: regelmatig labocontrole
Kans op endocriene aandoeningen. De meest voorkomende is hypothyroïdie: te trage werking van de
schildklier
Hepatitis: kans op verhoogde levertesten
Huiduitslag en droge huid: hydrateer uw huid
meermaals per dag met een vette crème
Kans op bijnierinsufficiëntie: controle van de
hormoonspiegels
Kans op ontregeling van de hypofyse: controle van de
hormoonspiegels
Kans op anemie en trombopenie (tekort aan
bloedplaatjes)
Kans op perifere neuropathie (zenuwpijn) en/of
hoofdpijn, duizeligheid
Vermoeidheid
Het is belangrijk om ernstige en aanhoudende klachten
met uw behandelende arts te bespreken.
De behandeling van deze nevenwerkingen bestaat
meestal uit de toediening van (hoge) dosissen corti­coïden
en/of onderbreking of stopzetting van de therapie.
Download