Dienst Algemene Inwendige Ziekten, Infectieziekten

advertisement
metabole en cardiovasculaire aandoeningen
Op de dienst Algemene Inwendige Ziekten, Infectieziekten & Psychosomatiek behandelen we uiteenlopende klachten zoals aanslepende vermoeidheid,
stressklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, …
Dienst Algemene Inwendige Ziekten, Infectieziekten en
Psychosomatiek
De Pintelaan 185
9000 GENT
Poli 2 (P2), gelijkvloers
Tel.+32 (0)9 332 23 44 of
+32 (0)9 332 23 45 of
+32 (0)9 332 23 50
Fax+32 (0)9 332 38 95
[email protected]
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het
UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
Tel. +32 (0)9 332 21 11 - Fax +32 (0)9 332 38 00
[email protected] - www.uzgent.be
MODULO.be 118187 - versie 2 - Novermber 2010
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening. Mogelijk is er
een onderliggende psychische oorzaak of worden
de klachten door psychologische problemen versterkt.
v.u.: J. Peeters, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Dienst Algemene Inwendige
Ziekten, Infectieziekten
& Psychosomatiek UZ Gent
info voor de patiënt
metabole en cardiovasculaire aandoeningen
Dienst Algemene
Inwendige Ziekten,
Infectieziekten
& Psychosomatiek
UZ Gent, Poli 2
Het multidisciplinair team
Dit betekent dat hulpverleners van verschillende specialismen als één team samenwerken om u als patiënt van de
voordelen van een multidisciplinaire uitwisseling van ideeën
te laten genieten.
De internisten, psychiaters en psychologen zullen dus vanuit verschillende invalshoeken streven naar een correcte
diagnosestelling en behandeling. Zij hebben dan ook een
gemeenschappelijk doel, namelijk uw klachten verminderen
en uw levenskwaliteit verbeteren.
Multidisciplinair onderzoek
De eerste evaluatie gebeurt door de internist die een
inwendig ziektebeeld diagnosticeert of uitsluit. Bij afwezigheid van een internistisch ziektebeeld of diagnose stopt de
benadering van uw klachten en probleem uiteraard niet. Iets
voelen in je lichaam wordt door meerdere factoren bepaald.
Zo zijn mensen vaak ongerust of ontgoocheld omdat er
geen verklaring gevonden wordt voor hun klacht.
Binnen de psychosomatiek schenken we dan aandacht aan
de lichamelijke en psychische facetten die de klacht mee
bepalen en omringen en dit door met een multidisciplinair
team van internisten, psychiaters en psychologen uw klacht
te analyseren.
Door deze brede bevraging trachten wij een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van het probleem. Dit betekent
vaak ook een voorstel tot psychodiagnostisch onderzoek
als onderdeel van de evaluatie.
.
Psychodiagnostisch onderzoek
Hoe maak ik een afspraak?
Bij het intakegesprek wordt op ontstaan, voorkomen, frequentie en intensiteit van uw klacht ingegaan. Daarna volgt
de afname van verschillende standaard vragenlijsten die
ons in staat stellen om uw klachten te vergelijken met een
grotere groep van patiënten en zo de gradatie van uw klachten te bepalen. Het psychodiagnostisch onderzoek eindigt
met een feedbackbespreking waarin de resultaten met u
besproken worden. Er wordt dan ook een behandelingsplan
voorgesteld waarvan u zelf beslist of u erop ingaat.
Het is aangewezen om alle relevante verslagen over
uw klacht mee te brengen naar de eerste consultatie.
Een eerste afspraak kan worden vastgelegd via het secretariaat op het nummer 09 332 23 45 of 09 332 23 50.
U kan bij ons terecht met problemen zoals
•
•
•
•
•
•
Abnormale vermoeidheid, angst, onverwerkte rouw, slaapproblemen, relatieproblemen, stressklachten, psychotrauma, chronische pijn, …
Multidisciplinaire teamvergadering
Nadat uw klacht vanuit de verschillende disciplines is
bekeken, wordt ze besproken op een multidisciplinaire
teamvergadering waar ook uw doorverwijzende arts of
huisarts aanwezig kunnen zijn. Op deze vergadering wordt
een geïndividualiseerd multidisciplinair behandelingsplan op
maat van de patiënt opgesteld. Een van de mogelijkheden
is dat u in aanmerking komt voor het behandelingsprogramma
van de RIZIV-conventie voor patiënten met Chronisch
Vermoeidheidssyndroom (CVS), dat bestaat uit cognitieve
gedragstherapie en fysische revalidatie.
Kostprijs (dd. 2007)
Een internistische consultatie:
34,02euro*
Een psychiatrische consultatie:
67,34euro*
Het psychodiagnostisch onderzoek:
(3 consultaties + testonderzoek + verslag)
Een psychologische consultatie:
*met terugbetaling ** zonder terugbetaling
131,61euro**
Raadplegingen
maandag - vrijdag 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Internisten
Prof. dr. Dirk Vogelaers (diensthoofd)
Prof. dr. Linos Vandekerckhove
Dr. Steven Callens
Dr. Erica Sermijn
Dr. Wim Janssens
Internisten in opleiding
Psychiater
• Dr. An Mariman, psychodynamisch psychotherapeut,
somnoloog, mindfullnesstraining
• Psychiaters in opleiding
Klinisch psychologen
•
•
•
•
Lic. Daniël Spooren, cognitief gedragstherapeut,
NLP Master Practitioner
Lic. Carine Poppe, cognitief gedragstherapeute,
EMDR-therapeute, opleiding in psychotherapie bij
psychotrauma (dissociatieve stoornissen),
mindfullnesstraining
Dr. lic. Ann De Rick, psychodynamisch psychotherapeut
Lic. Isabel David, coaching niet-medicamenteuze behandeling slaapproblemen
Psychologisch assistente
Mevr. Ilka Vandereyden
37,00euro**
Hoofdverpleegkundige
Dhr. Peter Vermeir
Sociaal verpleegkundige
Mevr. Lies Vos
Download