Sociale dienst voor patiënten

advertisement
MODULO.be 118978 - Januari 2016 - versie 3 (320) v.u.: Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
info voor patiënten en familie
Karoline Gesquière
Tel. 09 332 43 66
E-mail: [email protected]
Jennifer Vlaeminck
Tel. 09 332 43 65
E-mail: [email protected]
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ
Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
hoofd, hals en zenuwstelsel
UZ Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Toegang
C. Heymanslaan
B 9000 Gent
T: +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
volg ons op
Sociale dienst
voor patiënten
Sociale dienst
voor patiënten
Opname afdeling Angsten Stemmingsstoornissen
Deze opname kan voor u ingrijpend zijn, zowel persoonlijk,
relationeel als sociaal.
Misschien heeft u vragen die te maken hebben met uw thuissituatie, school, werk, huisvesting, administratie en financiën,
ziekenfonds en hospitalisatieverzekering, vrije tijd…
Werking sociale dienst
Tijdens uw opname willen wij u graag ondersteunen,
begeleiden en adviseren waar nodig.
Wij nodigen u bij het begin van uw opname graag uit voor een
eerste gesprek, een luisterend oor. We staan samen stil bij uw
vragen en bekijken welke hulp er kan geboden worden.
Indien nodig maken we verdere afspraken en zoeken we
samen met u naar oplossingen.
Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, kunnen wij
u bovendien helpen met een aantal praktische zaken en
eventueel nazorg organiseren.
Multidisciplinair
Er is een nauwe samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners binnen en, indien u dat
wenst, buiten het ziekenhuis.
We behandelen uw gegevens uiteraard steeds vertrouwelijk.
Ook wij zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim.
Contact
U mag steeds zelf bij ons langskomen op de afdeling AS
(ingang 17, gebouw K12F, gelijkvloers).
Wij zijn dagelijks bereikbaar vanaf 8.30u tot 17u.
Als uw familie of andere mensen rondom u vragen zouden
hebben, mogen ook zij langskomen of telefonisch contact
met ons opnemen.
Karoline Gesquière
Tel. 09 332 43 66
E-mail: [email protected]
Jennifer Vlaeminck
Tel. 09 332 43 65
E-mail: [email protected]
Hulp bij…
uw werksituatie: ziekteattest bezorgen aan uw
werkgever, hulp bij het zoeken naar werk, eventuele
werkproblemen aanpakken, …
ziekenfonds: o.a. aangifte van arbeidsongeschiktheid
hospitalisatieverzekering: aangifte
uw familiale en sociale omgeving ondersteuning bieden
organisatie thuiszorg en terugkeer naar huis
voorbereiden
allerlei informatie, praktische zaken regelen
Download