Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek

advertisement
info voor patiënten
Team
Endocrinoloog (coördinator)
Prof. dr. Guy T’Sjoen
Bekkenbodemfysiotherapeute
Bie Stockman
Secretariaat
Emma Van Keymeulen
Contact
UZ Gent, gebouw B2, 1ste verdieping
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel. 09 332 60 23
[email protected]
Openingsuren secretariaat
Ma Di Wo Vr 8u - 12u
8u - 12u en 13u - 16u30
13u en 16u30
8u - 12u
MODULO.be 338043 - Januari 2014 - versie 2 (270) Psychologes-seksuologes
Birgit Van Hoorde
Els Elaut
Marieke Dewitte
v.u.: Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent
Psychiaters
Dr. Griet De Cuypere
Dr. Gunter Heylens
Centrum voor Seksuologie en
Genderproblematiek
Gebouw B2, 1ste verdieping
Tel. 09 332 60 23
[email protected]
man, vrouw en kind
Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ
Gent. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.
UZ Gent
De Pintelaan 185
B 9000 Gent
T: +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
Centrum voor
Seksuologie en
Genderproblematiek
Centrum voor
Seksuologie en
Genderproblematiek
Het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek
richt zich tot volwassenen en adolescenten die een
seksueel en/of genderprobleem ervaren. Het team
bestaat uit psychologen (seksuologen) en psychiaters die
een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben en die actief
zijn in onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en multidisciplinair overleg.
Het centrum werkt laagdrempelig: er is geen verwijzing
van een huisarts of gespecialiseerde arts nodig. Iedereen
kan vrijblijvend bij ons terecht.
Wat zijn seksuele problemen?
Wat is transgenderisme?
Wanneer je op seksueel gebied niet beleeft wat je zou
willen of kunnen beleven en/of wanneer de seksuele
reactie ontbreekt of verminderd is en je daar (individueel
of als koppel) last van hebt, spreken we van een seksueel
probleem.
Transgenderisme is het gevoel van onbehagen dat een
persoon ervaart door de tegenstelling tussen de ervaren
genderidentiteit (= subjectief ervaren van eigen geslacht)
en het biologisch geslacht.
De meest voorkomende seksuele problemen zijn
problemen met (verhoogd/verlaagd) seksueel verlangen,
problemen met seksuele opwinding (o.a. erectieproblemen), seksuele pijn (dyspareunie en vaginisme),
orgasmeproblemen en seksverslaving.
Wat doen we? En voor wie?
Mensen die vragen hebben over hun seksualiteitsbeleving
of seksuele oriëntatie, alsook hun partner en andere
naaste betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor
informerende gesprekken, advies en behandeling.
De therapie kan bestaan uit individuele gesprekken,
partnerrelatietherapie, bekkenbodemfysiotherapie en/of
medicamenteuze behandeling.
Samenwerking
Het centrum maakt deel uit van een multidisciplinaire
samenwerking tussen verschillende diensten binnen het
UZ Gent (Urologie, Gynaecologie, Endocrinologie, e.a.).
Wat doen we en voor wie?
Volwassenen en adolescenten die vragen hebben bij
hun gender, alsook naaste betrokkenen, kunnen bij ons
terecht voor oriënterende en informerende gesprekken,
advies, begeleiding, geslachtsaanpassende behandeling en nazorg. Voor kinderen met genderproblemen is er
aparte opvang in het UZ Gent (Kindergenderteam).
Samenwerking
Het Centrum maakt deel uit van een multidisciplinaire
samenwerking tussen verschillende diensten binnen het
UZ Gent (Urologie, Endocrinologie, Gynaecologie, Hoofden Halschirurgie, Dermatologie, Plastische Chirurgie
en Logopedie) en verwijzende hulpverleners uit de
geaffilieerde centra.
Download