Kosten voor het opzetten en onderhouden van

advertisement
Kosten voor het opzetten en onderhouden van een eigen biobank
(gearceerde activiteiten zijn altijd voor eigen rekening)
I: De kosten zijn gebaseerd op een fictieve grootte van een biobank van 10.000 samples (4500 DNA monsters, 5000 serum/plasma/liquor/feces/urine monsters, 500
diversen (weefsels, cellen etc) in 5 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige, jaarlijkse monster afhankelijke kosten.
activiteiten
specificatie
plan van aanpak en doelen voor de eigen biobank formuleren
aanvraag voor de CMO schrijven kan gebruik maken van de procedures, die door de RB zijn voorbereid
informed consent opstellen
kan gebruik maken van de procedures, die door de RB zijn voorbereid
afname biomaterialen
klinische gegevens verzamelen
algemene aspecten
leiding geven aan het verzamelproces, ICT voorzieningen (printers)
regelen en onderhouden, verantwoording (algemeen, ethisch en
financieel), kwaliteitsbeleid
logistiek biomaterialen
selectie buizen, transport van afnameplaats naar opslag, SOP’s
schrijven en onderhouden voor afname, bewerking, isolatie
DNA/RNA, inbedden weefsels
voorbewerking biomaterialen
isolatie DNA/RNA, cellen isoleren; aliquoteren, weefsel selectie en
inbedden, aanschaf apparatuur of medegebruik regelen/betalen
(afhankelijk van de aanwezige infrastructuur)
onderhoud apparatuur
opslag biomaterialen
aanschaf vriezers met dozen en buizen inclusief een back-up
voorziening, bewakingssysteem, calibratie, printers, etiketten
ruimtebeslag.
onderhoud: opschonen vriessystemen, ijsvrij houden
registratie biomaterialen
aanschaf biobankbeheerssysteem
uitgifte biomaterialen
monsters uit de biobank halen (20% benuttingsgraad); procedure
intrekken informed consent
totaal
Kosten opzetten_onderhouden biobank
te financieren kosten/ bij een deelbiobank
voor rekening van de Radboudbiobank
ondersteuning door RB
ondersteuning door RB
eenmalig: 1 maand: € 10.000
jaarlijks: 1 dag/week: € 20.000
eenmalig: 1 maand: € 10.000
jaarlijks: ½ dag/week: € 6.000
jaarlijks: € 88.000,- (personeel en
materieel)
eenmalig: € 50.000,jaarlijks: €15.000,-
eenmalig: €20.000,
jaarlijks: € 2000,- (licenties)
jaarlijks: € 4.000,eenmalig: € 90.000,jaarlijks: € 130.000,in 5 jaar: € 740.000
€ 74,- per monster
versie 2.0 – 1 augustus 2012
II: Voor een biobank (de helft van de bovenstaande)
De kosten zijn gebaseerd op een fictieve grootte van een biobank van 5.000 samples (2250 DNA monsters, 2500 serum/plasma/liquor/feces/urine monsters, 250 diversen
(weefsels, cellen etc) in 5 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige, jaarlijkse monster afhankelijke kosten.
activiteiten
specificatie
plan van aanpak en doelen voor de eigen biobank formuleren
aanvraag voor de CMO schrijven kan gebruik maken van de procedures, die door de RB zijn voorbereid
informed consent opstellen
kan gebruik maken van de procedures, die door de RB zijn voorbereid
afname biomaterialen
klinische gegevens verzamelen
algemene aspecten
leiding geven aan het verzamelproces, ICT voorzieningen (printers)
regelen en onderhouden, verantwoording (algemeen, ethisch en
financieel), kwaliteitsbeleid
logistiek biomaterialen
selectie buizen, transport van afnameplaats naar opslag, SOP’s
schrijven en onderhouden voor afname, bewerking, isolatie
DNA/RNA, inbedden weefsels
voorbewerking biomaterialen
isolatie DNA/RNA, cellen isoleren; aliquoteren, weefsel selectie en
inbedden, aanschaf apparatuur of medegebruik regelen/betalen
(afhankelijk van de aanwezige infrastructuur)
onderhoud apparatuur
opslag biomaterialen
aanschaf vriezers met dozen en buizen inclusief een back-up
voorziening, bewakingssysteem, calibratie, printers, etiketten
ruimtebeslag.
onderhoud: opschonen vriessystemen, ijsvrij houden
registratie biomaterialen
aanschaf biobankbeheerssysteem
uitgifte biomaterialen
monsters uit de biobank halen (20% benuttingsgraad); procedure
intrekken informed consent
totaal
Kosten opzetten_onderhouden biobank
te financieren kosten/ bij een deelbiobank
voor rekening van de Radboudbiobank
ondersteuning door RB
ondersteuning door RB
eenmalig: 1 maand: € 10.000
jaarlijks: 1 dag/week: € 20.000
eenmalig: 1 maand: € 10.000
jaarlijks: ½ dag/week: € 6.000
jaarlijks: € 44.000,- (personeel en
materieel)
eenmalig: € 50.000,jaarlijks: €12.000,-
eenmalig: €20.000,
jaarlijks: € 2000,- (licenties)
jaarlijks: € 2.000,eenmalig: € 90.000,jaarlijks: € 86.000,in 5 jaar: € 520.000
€ 104,- per monster
versie 2.0 – 1 augustus 2012
Download