Zuur base

advertisement
Aminen
De organische basen
Aminen

Aminen worden ingedeeld naar het aantal
alkylgroepen aan het stikstof- atoom:
1º (primary amine)
2º (secondary amine)
3º (tertiary amine)
RNH2
R2NH
R3N
Naamgeving

1º aminen “alkylamine”


Bijvoorbeeld:
 methylamine CH3NH2
 ethylamine
CH3CH2NH2
 butylamine
CH3CH2CH2CH2NH2
Symmetrische 2º or 3º amines “dialkylamine” of
“trialkylamine”
 Examples:

diethylamine (CH3CH2)2NH;
trimethylamine (CH3)3N
Voorvoegsel amino
Voorbeelden:


2-aminoethanol
H2NCH2CH2OH
4-aminobutaanzuur H2NCH2CH2CH2COOH
Aminozuur
5
=
Binas 67H
zuur-groep
Aminogroep
6
7
Substitutie
Substitutie: vervangen van een atoom in het
molecuul door een (klein) ander atoom
of molecuul. Bij bv chloor of broom is
UV-licht nodig om de reactie te starten.
H2
C CH3
UV
H3C CH3
+
Cl2
+
HCl
Cl
8
Additie
Additie: toevoegen van (klein) molecuul aan
een ander molecuul met dubbele of
drievoudige binding
H2C
HC CH
CH2
+
+
Cl2
Cl
Cl2
Cl
H
C C
H
Cl
H2
C C
H2
Cl
H H
C C
+
Cl
Cl
9
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards