en tel aantal C

advertisement
Organische chemie: namen aldehyden
H3C
H2
C
C
H
O
Tel aantal C-atomen: 3  propan
C=O aan uiteinde  eindigt op -al
 propanal
mlavd@BCEC
1
Organische chemie: namen ketonen
O
H3C
CH3
Tel aantal C-atomen: 3  propan
C=O niet aan uiteinde  eindigt op -on
 propanon
mlavd@BCEC
2
Organische chemie naamgeving
ethers
H3C
H2
C
O
H2
C
C
H2
CH3
Begin aan ‘kortste
kant’ en tel aantal Catomen: 2  eth-
Dan komt de O  -oxyEindig aan ‘langste kant’ en tel aantal Catomen: 3  propaan
De kortse keten zit vast aan de 1e C  er komt
vooraan een 1- te staan
 1- ethoxypropaan
3
Organische chemie: Naamgeving
O
Esters:
H3C
O
CH3
a) Tel het aantal C-atomen aan de alcohol kant  methyl
b) Tel het aan C-atomen aan de zuurkant  etha
c) dat het een ester is wordt aangegeven door achtervoegsel noaat
Naam eerst alcoholkant a dan zuurkant b dan achtervoegsel c

methylethanoaat
mlavd@BCEC
4
Organische chemie: Naamgeving
Ethers en esters: oefenen namen en structuren
Welke product (structuurformule en naam) krijg je als je de
volgende stoffen met elkaar laat reageren
a) Ethanol en butaanzuur  ethylbutanoaat
b) Pentanol en propanol
c) Hexanol en methaanzuur
 propoxypentaan
 hexylmethanoaat
mlavd@BCEC
5
Substitutie
Substitutie: vervangen van een atoom in het
molecuul door een (klein) ander atoom
of molecuul. Bij bv chloor of broom is
UV-licht nodig om de reactie te starten.
H2
C CH3
UV
H3C CH3
+
Cl2
+
HCl
Cl
6
Additie
Additie: toevoegen van (klein) molecuul aan
een ander molecuul met dubbele of
drievoudige binding
H2C
HC CH
CH2
+
+
Cl2
Cl
Cl2
Cl
H
C C
H
Cl
H2
C C
H2
Cl
H H
C C
+
Cl
Cl
7
Amines
De organische basen
Aminen

Aminen worden ingedeeld nar het aantal
alkylgroepen aan het stikstof- atoom:
1º (primary amine)
2º (secondary amine)
3º (tertiary amine)
RNH2
R2NH
R3N
Naamgeving

1º aminen “alkylamine”


Bijvoorbeeld:
 methylamine CH3NH2
 ethylamine
CH3CH2NH2
 butylamine
CH3CH2CH2CH2NH2
Symmetrische 2º or 3º amines “dialkylamine” of
“trialkylamine”
 Examples:

diethylamine (CH3CH2)2NH;
trimethylamine (CH3)3N
Voorvoegsel amino
Voorbeelden:


2-aminoethanol
H2NCH2CH2OH
4-aminobutaanzuur H2NCH2CH2CH2COOH
Aminozuur
12
=
Binas 67C
zuur-groep
Aminogroep
13
14
Download