Beëindiging arbeidsovereenkomst met opzeggingsvergoeding < 30

advertisement
Beëindiging arbeidsovereenkomst met opzeggingsvergoeding < 30
weken – werknemers < 45 1
Aangetekend of ondertekend voor ontvangst2
Datum
.........................
Naam
Adres
.........................
.........................
.........................
Geachte .............................,
Hiermede delen wij u onze beslissing mee om de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst te verbreken, en dit met ingang vanaf heden, ……/………/………..
De u verschuldigde opzeggingsvergoeding dekt een periode van ...........maanden/
......weken/ ………. kalenderdagen.
De werknemer
Voor ontvangst
Handtekening
De werkgever
Handtekening
1
Let op! Dit modeldocument kan geen toepassing vinden bij situaties van beschermde werknemers. Voor hen
gelden specifieke ontslagregelingen.
Geniet de werkgever van een collectieve ziekteverzekering (oa hospitalisatieverzekering,...), dan is de
werkgever verplicht de werknemer te informeren over het recht om de collectieve ziekteverzekering individueel
verder te zetten bij de beëindiging van de arbeidsrelatie.
2
Schrappen wat niet past
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards