juni 2013 Dialoog over Leiderschap met Jonge Managers

advertisement
“Een leider die regisseert, boegbeeld en werkpaard is,
zal alles overwinnen”
Op vrijdag 21 juni jl. vond de tweede Perpetuum Dialoog plaats op ons
kantoor in Vught rondom het thema “Vernieuwend Leiderschap”. Deze keer
met 24 jonge managers van uiteenlopende bedrijven,o.a. van Pepsico, KLM
Cargo, Randstad, AKO, Binckbank , ABNAMRO, Goodyear Dunlop, Luzac
college, de Boerenbond, Greetz, Bankgiroloterij, PostNL en Van Gansewinkel.
Na een dialoog met HR Managers over het thema en hun rol als HR manager
bij het faciliteren van leiderschap in de organisatie, wil Perpetuum van jonge
talenten horen welke vragen en thema’s rondom leiderschap leven en hun
visie op leiderschap horen. Zij zijn speciaal geselecteerd door de leiding van
hun eigen organisaties om aan deze Dialoog deel te nemen. Door middel van
dialoogsessies in 4 kleinere groepen zijn diverse vragen en uitdagingen die
spelen met betrekking tot leiderschap. Daarin blijkt duidelijk dat iedereen
actief is met persoonlijke leiderschapsdilemma’s afhankelijk van de maturiteit
in de rol, de scope van aansturen en de organisatie.. Wat zijn de vragen en
beelden van de jonge managementtalenten op gebied van leiderschap?
Thema Persoonlijk leiderschap, de vragen:
Kun je leider zijn en door iedereen gerespecteerd én gewaardeerd
worden?
Mag een leider van zichzelf uitgaan? Hoe blijf ik mezelf als leider?
Is leiderschap aan te leren? Hoe kan ik mijn leiderschapskwaliteiten
ontwikkelen?
Hoe vind ik de optimale balans tussen visie uitdragen en ownership
nemen?
Hoe ga jij om met jouw leiderschapsstijl versus de heersende stijl?
Hoe kan ik leidinggeven terwijl ik niet alle openheid van zaken kan
geven in bepaalde situaties ?
Thema Persoonlijk leiderschap, de constateringen:
Respect is af te dwingen, maar voor waardering moet je ook goed
persoonlijk leiderschap vertonen. Interesse hebben in mensen.
Van groot belang is om heel goed in contact te staan met je
“missie”(waarom wil ik dit, waarom geloof ik hierin, …) om dit over te
dragen aan anderen en anderen positief te beïnvloeden
Heb een duidelijke visie, het tipping point ! Als je draagvlak wilt
creëren, dan moet je zorgen dat je de anderen meeneemt in je visie .
Perpetuum dialoog 21 juni 2013
1
In de complexheid van sommige projecten is het tevens van belang om
goed te weten wie de betrokkenen zijn en wie je sponsors zijn om op
terug te vallen mocht dat nodig zijn. Je hoeft het niet alleen te doen!
Thema : Ik als leider in verhouding tot de ander(-en): de vragen
Hoe kan ik mensen in echt beweging krijgen vanuit wat henzelf
beweegt?
Hoe geef je leiding aan en hoe motiveer je verschillende generaties?
Hoe krijg ik andere mensen sterker? Hoe kan ik hun taal leren
spreken?
Hoe geef ik leiding aan een groep die voorheen mijn collega’s waren,
hoe geef ik leiding aan een groep die niet onder mijn
verantwoordelijkheid vallen ?
Hoe kan ik mijn team motiverend aansturen terwijl ik door de waan
van de dag wordt geregeerd?
Hoe kan ik meer persoonlijk leiderschap in mijn team kan
ontwikkelen?
Algemene vragen en constateringen :
Is leiderschap objectief meetbaar?
Is een leidinggevende nou persé een leider?
Vragen die te maken hebben met jezelf te laten zien zodat anderen zich
ook kunnen laten zien.
De groep heeft een duidelijk beeld wat leiderschap is:
Leiderschap is situationeel kunnen handelen. Situationeel leiderschap
is kunnen schakelen tussen mensen en groepen met verschillende
drijfveren. Je verplaatsen in wat er nodig is. In welke uitdagingen
mensen nodig hebben.
Leiderschap heeft te maken met het hebben van een visie in de richting
van het team en de organisatie. Als het gezamenlijk doel duidelijk is
dan accepteert iedereen zijn taak en plaats met plezier.
Een leidinggevende hoeft geen leider te zijn, maar het helpt wel!
Leiderschap kan iedereen tonen, ongeacht zijn functie.
Leiderschap = duidelijkheid geven en creëren, voor jezelf en voor
anderen.
De leiding af en toe uit handen geven als een ander beter geschikt is
om te leiden (zet talent/vaardigheden op het juiste moment in)
Leiding geven vanuit de mens die je bent, niet vanuit de mens die je
denkt te moeten zijn. Authenticiteit is belangrijk.
Leiderschap ≠ Management
Perpetuum dialoog 21 juni 2013
2
Leiderschap is zichtbaar zijn, zichtbaar maken én realiseren
Leiderschap is daadwerkelijk interesse stellen in de ander en de
omgeving waarin de ander acteert.
Leiderschap is je eigen keuzes maken en koers varen.
Leiderschap is vrijheid en vertrouwen geven, waardoor
verantwoordelijkheid wordt genomen en uiteindelijk resultaat wordt
behaald.
Leiderschap is op een natuurlijke manier sturing geven aan processsen
om gedaan te krijgen van mensen wat nodig is in het belang van de
organisatie. Het is mensen de ruimte geven, fouten mogen laten
maken, richting geven en kaders stellen. Mensen inspireren en
uitdagen, zorgen dat er naar een gedragen doel toegewerkt wordt.
Dialoog & leiderschap
De dialoog als gespreksvorm is een goede manier om echt naar elkaar te
luisteren en door middel van vragen te stellen elkaar te helpen om de vraag of
dilemma te doorgronden en tot de kern te komen. Zo kunnen mogelijke
oplossingen en inzichten zelf gegenereerd worden. Hoewel de echte dialoog
ook voor hen wennen is, spreekt de dialoog de talenten aan als bij uitstek een
instrument voor leiderschap: het onderhouden van een voortdurende open
uitwisseling met medewerkers op alle lagen van de organisatie.
Conclusies die we als Perpetuum uit deze dialoogronde kunnen trekken:
1. De jonge leiders of toekomstige leiders zijn zeer geïnteresseerd in het
onderwerp en nemen het onderwerp in hoge mate serieus, waarbij zij hun
het belang van hun persoonlijk leiderschap als de basis van leiderschap
zien.
2. De jonge leiders spreken in hoge mate over de voorbeeldrol van de
leider. Het gaat ze niet om de juiste (management-)vaardigheden maar
veel meer om een instelling en overgave van de leider richting de
medewerkers.
3. Leiderschap is voor jonge leiders in contact staan en verbinding maken
met medewerkers /anderen. Leiderschap wordt niet (alleen) geassocieerd
met slim handelen vanuit de leider.
4. Leiderschap gaat uit van de talenten en mogelijkheden en het in beweging
zetten. Men associeert leiderschap niet met managen, meer met motiveren.
5. Bij jonge leiders lijkt werkelijk goed contact in samenwerking hecht
verweven met resultaatgerichtheid. Een boeiende vraag in dit verband
was: ‘Kun je als leider gerespecteerd én gewaardeerd worden?’.
Perpetuum dialoog 21 juni 2013
3
6. Jonge leiders investeren in zichzelf, als persoon, in het werk. Je bent
dezelfde privé en zakelijk, lijkt vanzelfsprekend. Zij nemen hun
persoonlijke waarden mee in het werk. Een vraag als : ‘mag ik als leider
van mezelf uitgaan’ en ‘waarom geloof ik hierin?’, maar ook ‘hoe kan ik
leiding geven en niet altijd openheid van zaken geven’ laat dit goed zien.
7. Tot slot: leiderschap lijkt sterker gebonden aan de persoon mét al zijn
persoonlijke kenmerken. Natuurlijk leiderschap, het doen met dat wat je
zelf meebrengt, heeft grote aandacht bij deze jonge leiders.
Perpetuum organiseert op 3 oktober een volgende Leiderschaps Dialoog
waarbij deze oa. deze inzichten gedeeld zullen worden met eindbeslissers en
CEO’s.
Perpetuum dialoog 21 juni 2013
4
Download