Kosten en vergoedingen - Han den Dekker christen

advertisement
Kosten en vergoedingen:
Vergoedingen in reguliere GGZ in 2017
De reguliere hulpverlening wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is per
persoon per jaar 385 euro (wettelijk minimum) of een ander bedrag, afhankelijk van de door u
afgesloten polis. Dit bedrag moet u, voor zo ver het nog open staat, per kalenderjaar zelf betalen. De
verzekeraar stuurt u hier voor achteraf, nadat de behandeling is afgerond, een rekening.
In de reguliere GGZ, vanaf 2014 opgesplitst in generalistische basis GGZ (GBGGZ; kortdurende hulp)
en specialistisch GGZ (SGGZ; langer durende hulp) wordt er verder géén eigen bijdrage meer
gerekend.
In de reguliere GGZ werk ik via stichting 1np (www.1np.nl), een netwerk van zo’n 600 vrijgevestigde
psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en andere disciplines. Ik werk hierbij nauw samen met
andere collega’s.
Uitsluitingen van reguliere verzekerde zorg vanuit de basisverzekering:
Niet alle zorg geleverd door psychologen wordt vergoed. Door het College Voor Zorgverzekeringen
(CVZ) zijn per 2013 bepaalde psychische problemen aangemerkt als niet-verzekerde zorg op grond
van de Zorgverzekeringswet (Zvw):
hulp voor problemen die uitsluitend te maken hebben met werk en relatieproblematiek, de
behandeling van aanpassingsstoornissen, de behandeling van klachten i.p.v. stoornissen, het toe
leiden naar zorg, preventie en dienstverlening, psychologische hulp in verband met somatische (=
lichamelijke) aandoeningen. Verder omvat de verzekerde zorg onder andere ook niet: een
intelligentieonderzoek, begeleiding van niet-geneeskundige aard (bijvoorbeeld trainingen en
cursussen), orthopedagogische zorg. Soms wordt zorg niet vergoed om andere redenen. Wanneer u
meer informatie wilt over niet verzekerde zorg kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of met
het CVZ (www.cvz.nl, (020) 797 8555).
Of uw psychologische problemen worden vergoed, kan ik met u bespreken.
Vergoedingen via aanvullende verzekering
Indien de psychologische problemen die u heeft niet worden vergoed in de reguliere GGZ vanuit de
basisverzekering of u kiest zelf specifiek voor een (complementaire/ alternatieve) behandelmethode
die niet wordt erkend in de reguliere GGZ, dan zijn er mogelijkheden voor vergoeding als u een
aanvullende verzekering hebt. Afhankelijk van uw verzekeringspakket heeft u recht op een bepaalde
vergoeding per dag/ sessie (vaak ongeveer de helft) tot een maximum vergoeding per jaar. Het eigen
risico telt niet in de aanvullende verzekering. U kunt hierover vaak informatie vinden op de website
van uw verzekeraar bij vergoeding ‘alternatieve therapie/ geneeswijzen’ of bij vergoeding
‘alternatieve psychosociale zorg’. Op basis van uw AV- pakket, kan ik u ook informeren over de
vergoeding die u kunt krijgen.
Voor een intake- en kennismakingsgesprek voor alternatieve therapie reken ik 80 euro. Voor de
vervolggesprekken reken ik steeds 95 euro. Bij vervolggesprekken voor
partnerrelatietherapie reken ik 100 euro voor een gesprek van een uur en 140 euro voor 1,5 uur. U
krijgt daarvoor van mij een factuur mee. U betaalt mij de factuur en dient deze dan in bij uw
verzekeraar.
Drs. J.H. (Han) den Dekker, [email protected], 06-47036402
Neemt u gerust contact met mij op.
Download