Behandelaar - Psychologenpraktijk Wageningen

advertisement
PRAKTIJKINFORMATIE
Praktijkgegevens
Adres:
Koenenlaan 6
6703 GH Wageningen
Telefoon:
0317-416095
E-mail:
[email protected]
Website:
www.psychologenpraktijkwageningen.nl
Psychologenpraktijk Wageningen is gericht op de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling
begint met een intake om uw klachten helder te krijgen. Op basis daarvan komt er een
behandelplan en krijgt u een door de overheid vastgesteld “zorgproduct”: Kort, Middel, Intensief
of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Het kan voorkomen dat gedurende de
behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan overgegaan
worden naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Dit gaat in overleg
met u. Als blijkt dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijs ik u
terug naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is
de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.
U kunt bij mij ook terecht met klachten die niet door de zorgverzekeraar vergoed
worden, zoals:













Stressklachten door problemen thuis, op het werk of met de studie
Overspannenheid, burnout, werkgerelateerde problemen
Rouw- en verwerkingsproblematiek
Perfectionisme, piekeren, schuldgevoelens
Onzekerheidsgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens
Moeite met voor uzelf opkomen
Spanningen, verlegenheid of angsten in sociale contacten
Relatieproblemen
Eenzaamheid
Identiteitsproblemen
Seksuele problemen
Dwanggedachten
Slaapproblemen
Voor informatie over de kosten hiervoor kunt u hieronder kijken bij het kopje
Kosten en vergoeding van de behandeling > Onverzekerde Zorg
Behandelaar
Ik ben Peter Rooke. In 1981 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als klinisch
psycholoog. Ik ben GZ- en gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog. In de periode 1982-1986 heb ik
gewerkt bij de GGZ in Nijmegen. Sinds 1986 ben ik werkzaam als eerstelijnspsycholoog in een
eigen praktijk in Wageningen. Ik heb de Cliëntgerichte Psychotherapie opleiding gedaan.
Verder heb ik mij verdiept in Mindfulness en ACT. Deze benaderingen spreekt mij aan, omdat hij
erop gericht is om met niet-veroordelende aandacht te zijn bij wat er op dit moment is.
Het inspireert mij om te zien hoe mensen tijdens de behandeling hun belemmerende gewoonten
en gedachten kunnen loslaten, waardoor ze vrijer in het leven staan.
Ik werk zowel individueel als met relaties. Ik blijf me bijscholen, zodat ik op de hoogte blijf van
de huidige, meest optimaal werkende behandelmethoden.
Ik ben lid van een aantal beroepsverenigingen:
- NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
- LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
- Coöperatieve Vereniging Psyzorggroep Overgelder
- Coöperatieve Vereniging Psyzorggroep Gelderse Vallei
- VVM (Vereniging voor Mindfulness)
Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register van de rijksoverheid (BIG
= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onder nummer 69056727725.
Werkwijze
Als GZ-/ eerstelijnspsycholoog werk ik praktisch, oplossingsgericht en zoveel mogelijk vanuit uw
huidige situatie. Dieperliggende oorzaken van uw problemen, die hun oorsprong vinden in het
verleden, bespreken we alleen als ze veranderingen in uw huidige problematiek belemmeren.
In de behandeling sluit ik zo veel mogelijk aan bij uw eigen probleemoplossend vermogen.
Ik maak gebruik van methoden afkomstig uit verschillende psychologische modellen en kies die
methoden die het beste bij u en uw klacht passen. Mijn begeleiding is kortdurend van aard. Dat
wil zeggen dat vijf tot tien gesprekken vaak voldoende zijn om op eigen kracht weer verder te
kunnen.
Een consult duurt ± 45 minuten.
Verslaglegging
Voor vergoede psychologische hulp vanuit de GBGGZ ben ik verplicht om de diagnose,
behandeling en meetgegevens over uw vooruitgang vast te leggen. Uw huisarts krijgt een
aanmeldingsbrief met de diagnose en aan het einde van de behandeling een afsluitingsbrief met
een beknopte verslag over de behandeling. Uw verzekeraar krijgt alleen te weten welk
zorgproduct u heeft.
Dossiervorming/ Geheimhouding
- Ik bewaar uw dossier vijftien jaar. Dit is wettelijk verplicht.
- De gegevens over u en uw behandeling zijn vertrouwelijk. Op grond van mijn beroepscode ben
ik verplicht om geheimhouding in acht te nemen. Ik zal nooit aan anderen, ook niet aan
partners, ouders of kinderen informatie over u verstrekken, zonder dat u daarvoor zelf
uitdrukkelijk toestemming verleent.
Vragenlijsten
Ik neem bij begin en afsluiting van de behandeling vragenlijsten af. De uitkomsten van deze
vragenlijsten worden met u besproken. Ze dienen twee doelen: het eerste doel is om een idee te
krijgen van het effect van de behandeling.
Het tweede doel is om informatie te verzamelen over het verloop van behandelingen in een
landelijke database, SBG. Op basis hiervan wordt nieuw beleid ontwikkelt. Deze informatie wordt
zonder uw persoonsgegevens erbij aangeleverd. Als u dit niet wilt, kunt u dit aangeven.
Bereikbaarheid
Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 9.00 uur en op
dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.00 uur.
U kunt mij dan persoonlijk spreken voor uw vragen en/of voor uw aanmelding.
Buiten het telefonisch spreekuur kunt u 24 uur per dag op het antwoordapparaat een korte
boodschap en uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk, meestal
nog dezelfde dag, teruggebeld om u informatie te geven.
U kunt mij ook per e-mail bereiken: [email protected]
Afzeggen van afspraken
Er geldt een afzegtermijn van minimaal 24 uur vóór de afspraak zou plaatsvinden. Wanneer u
niet tijdig afzegt, wordt voor de voor u gereserveerde tijd € 45,- in rekening gebracht, ongeacht
de reden van de afzegging. Het is namelijk niet mogelijk om een afspraak die niet heeft
plaatsgevonden te declareren bij de verzekeraar. Een bericht van verhindering kunt u op ieder
moment, dus ook ’s avonds en in het weekend, telefonisch aan mij doorgeven: 0317-416095.
U kunt dan mijn antwoordapparaat inspreken. Een afzegging per e-mail is ook mogelijk:
[email protected]. Ik raad u in dat geval aan om dit te doen met de
optie leesbevestiging, zodat u weet dat ik uw bericht gelezen heb.
Waarneming
Tijdens mijn vakantie is de praktijk gesloten. Indien zich dan een noodsituatie voordoet, kunt u
voor waarneming contact opnemen met Psychologen Centrum Wageningen, telefoonnummer:
0317-414299. Het is raadzaam om in zo’n situatie eerst contact op te nemen met uw huisarts.
Kosten en vergoeding van de behandeling
Verzekerde Zorg
Vergoeding van de behandeling door een zorgverzekeraar wordt gebaseerd op zorgproducten en
is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een officiële psychische stoornis (volgens de
DSM-IV). Op basis van de ernst van uw klachten wordt gekozen voor een zorgproduct: Kort,
Middel, Intensief of Chronisch.
Verwijzing huisarts
Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De
verwijzing moet gedateerd zijn vóór het begin van de behandeling. Het is noodzakelijk dat u die
verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat daarop naast de (vermoede) diagnose ook
de AGB-code van de huisarts staat vermeld.
Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GBGGZ valt onder het verplichte eigen risico.
Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het
basispakket zit, wordt vergoed. In 2015 is het eigen risico € 375,- per persoon.
Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt
vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.
Betaling van de rekening
Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. De rekening voor de behandeling wordt
rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar verrekent de kosten met uw
eigen risico (€ 375,-).
LET OP: Het zorgproduct “kort” is 3 tot 5 consulten. Als u na bijvoorbeeld 3 consulten de
behandeling beëindigt, worden door de verzekeraar toch de kosten van het hele zorgproduct
“kort” bij u rekening gebracht. Omdat die kosten van het zorgproduct “kort” hoger zijn dat het
eigen risico, zult u ook in het geval dat u slechts 3 consulten heeft gehad, toch het hele eigen
risico van € 375,- aan de verzekeraar moeten betalen.
Onverzekerde Zorg
Er kunnen redenen zijn dat u ervoor kiest om zelf te betalen. Dit kan zijn omdat u begeleiding
wilt voor klachten die niet wordt vergoed uit de Basis GGZ of omdat u geen DSM IV diagnose wilt.
Enkele voorbeelden van klachten die niet worden vergoed vanuit de verzekerde GGZ-zorg, zijn
overspannenheid/burnout, verwerkingsproblemen, werk- en relatieproblematiek.
Voor onverzekerde zorg heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
Tarief onverzekerde zorg:
Voor consulten die niet onder de verzekering vallen of die u er niet onder wilt laten vallen,
gelden de volgende tarieven:
Intakegesprek (45 min.)
€ 89,Individueel consult (45 min.)
€ 89,Relatiegesprek (45 min.)
€ 89,Telefonisch consult (maximaal 15 min.)
€ 25,Mochten deze tarieven voor u niet haalbaar zijn, dan is een afwijkend tarief bespreekbaar.
Betaling
Voor de zorg die niet vergoed wordt, ontvangt u aan het eind van de maand een factuur voor de
voorafgaande maand.
Klachten over de behandeling
Als u ontevreden bent over de behandeling of over mij, dan kunt u dat altijd met mij bespreken.
Mogelijk gaat het om een misverstand die in een gesprek opgelost kan worden. Als u ontevreden
blijft over de behandeling, dan kan doorverwijzing naar een collega een oplossing zijn. Als u een
ernstige klacht heeft, is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen.
U kunt dan terecht bij een van onze beroepsverenigingen en het overheidsregister:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
Maliebaan 87, 3591 CG Utrecht
Telefoon: 030 2364338
Website: www.lvvp.nl
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 3405417
Website: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
Links
Website voor E-health:
Informatie over diverse psychische problemen en stoornissen vindt u op de website:
www.psychowijzer.nl.
Informatie over Mindfulness en instructies voor oefeningen vindt u o.a. op de websites:
www.mbcttrainingen.nl
www.nouddehaas.nl
Engelstalig: www.mindfulness.org
Informatie over veranderingen in de GGZ: www.invoeringbasisggz.nl
Meer informatie over de diverse beroepsverenigingen vindt u via onderstaande links:
Nederlands Instituut van Psychologen: www.nip.nl
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl
Vereniging voor Mindfulness: www.verenigingvoormindfulness.nl
Overige informatiesites:
BIG registratie: www.bigregister.nl
Juridische informatie: www.wetwegwijzer.nl
Verandering van gegevens
Ik wil u vragen om veranderingen in uw adres, uw zorgverzekering of huisarts aan mij door te
geven.
Versie 2015
Download